Wat doet het College van Toezicht?

 

SKJ heeft een College van Toezicht dat is belast met tuchtrechtspraak in eerste aanleg. Het College van Toezicht kan bij gegronde klachten tuchtmaatregelen opleggen. In bovenstaand filmpje wordt een tuchtzitting nagespeeld, waarbij een zogenaamd groot college is samengesteld. Als de aard van de klacht zich hiervoor leent, kan op grond van artikel 4.3 van het Tuchtreglement ook een klein college ingezet worden.

Klacht indienen
Denkt u als ouder of jongere die in behandeling is bij een geregistreerde jeugdprofessional dat hij of zij de tuchtnorm heeft geschonden? Dan kunt u een klacht indienen. Ook een minderjarige van 16 jaar of ouder mag een klacht indienen. Een jongere jonger dan 16 mag dat alleen als de ouders/verzorgers de klacht onderschrijven. Het bestuur van SKJ stelt regels vast over de samenstelling van het College van Toezicht, de op te leggen tuchtrechtelijke maatregelen, de wijze waarop klachten worden behandeld en voor alles wat verder nog nodig is voor een behoorlijke tuchtrechtspraak.

Klachtrecht en tuchtrecht
U kunt een klacht indienen bij de instelling waar uw behandelaar werkt. Bijvoorbeeld als u het niet eens bent met de gang van zaken rond de hulpverlening (klachtrecht). Als u zich afvraagt of uw behandelaar al dan niet professioneel juist heeft gehandeld, dan kunt ook een klacht indienen bij het College van Toezicht (tuchtrecht). Het college onderzoekt eerst of de klacht gegrond is. Is de klacht gegrond dan bekijkt het College van Toezicht met de tuchtrechtnorm in de hand of er een maatregel zal worden opgelegd.

Lees meer over het verschil tussen tuchtrecht en klachtrecht

In het Tuchtreglement. kunt u onder andere vinden hoe de bevoegdheid tot het treffen van disciplinaire maatregelen en de verdere gang van zaken geregeld zijn.

Leden

Het College van Toezicht telt 11 leden. Dit zijn 2 rechtsgeleerde leden van wie een ook voorzitter is. Daarnaast zijn er 3 leden voor elk van de categorieën van jeugdprofessionals. Ook maken plaatsvervangende (rechtsgeleerde) leden deel uit van het college.

Leden
Inmiddels zijn de volgende leden van de tuchtcolleges benoemd:

Juristen
Mw. mr. E.M. (Eveline) Jacquemijns, voorzitter
Mw. mr. M. (Monique) Fiege, plaatsvervangend voorzitter
Dhr. mr. drs. P.H.A. (Piet) van Geel, plaatsvervangend voorzitter
Mw. drs. L.S. (Kiki) Mulder, plaatsvervangend voorzitter
Mw. mr. A.M. (Annette) van Riemsdijk, plaatsvervangend voorzitter
Dhr. mr. M.A. (Martijn) Stammes, lid-jurist
Mw. mr. H.C.A. (Helen) Wintgens, lid-jurist
Mw. mr. C.M.H.M. (Clasien) van Lent, lid-jurist

Beroepsgenoten jeugdzorgwerkers
Mw. M. (Marieke) Grol, lid-beroepsgenoot jeugdzorgwerkers
Mw. U. (Ute) Hammer, lid-beroepsgenoot jeugdzorgwerkers
Mw. M. (Margriet) de Roos, lid-beroepsgenoot jeugdzorgwerkers
Dhr. E.A.J. (Erwino) Ouwerkerk, lid-beroepsgenoot jeugdzorgwerkers
Mw. A.T. (Nettie) van Dijk, lid-beroepsgenoot jeugdzorgwerkers
Mw. D. (Danielle) de Gelder, lid-beroepsgenoot jeugdzorgwerkers
Dhr. A.R. (Alex) van Empel, lid-beroepsgenoot jeugdzorgwerkers
Mw. T. (Thelma) Roosblad, lid-beroepsgenoot jeugdzorgwerkers
Dhr. W.V.V. (Victor) Toebosch, lid-beroepsgenoot jeugdzorgwerkers
Mw. L. (Londa) Veenstra, lid-beroepsgenoot jeugdzorgwerkers
Mw. F.A. (Fabienne) Leeflang, lid-beroepsgenoot jeugdzorgwerkers
Dhr. E.H. (Emil) Weise, lid-beroepsgenoot jeugdzorgwerkers
Mw. N. (Nancy) Baljet, lid-beroepsgenoot jeugdzorgwerkers
Mw. M. (Mireille) Bijnoe, lid-beroepsgenoot jeugdzorgwerkers
Dhr. M.M. (Marco) Last, lid-beroepsgenoot jeugdzorgwerkers
Mw. N.A. (Nynke) van Lingen, lid-beroepsgenoot jeugdzorgwerkers
Mw. D.J.E. (Deborah) de Graaf, lid-beroepsgenoot jeugdzorgwerkers
Mw. J.J.M. (Judith) Wouters BSc. BEd., lid-beroepsgenoot jeugdzorgwerkers
Mw. I. (Irene) de Jongh-Stols, lid-beroepsgenoot jeugdzorgwerkers
Mw. N.J. (Nicolet) Antonissen, lid-beroepsgenoot jeugdzorgwerkers
Dhr. M. (Marc) Tiessen, lid-beroepsgenoot jeugdzorgwerkers

Beroepsgenoten psychologen
Mw. drs. S. (Sandra) van der Kroon-Pantelic, lid-beroepsgenoot psychologen
Mw. drs. G.H.G. (Beata) van Creij, lid-beroepsgenoot psychologen
Dhr. drs. R.K. (Roland) Koning, lid-beroepsgenoot psychologen

Beroepsgenoten (ortho)pedagogen
Mw. drs. C.P. (Carla) Dijkstra, lid-beroepsgenoot (ortho)pedagogen
Mw. drs. B.J. (Biki) van Leeuwen, lid-beroepsgenoot (ortho)pedagogen
Mw. drs. E.F. (Frederike) Nikkels, lid-beroepsgenoot (ortho)pedagogen
Dhr. M. (Maarten) Faas, lid-beroepsgenoot (ortho)pedagogen

Nevenfunctieregister

Het registreren van nevenfuncties is van belang om de (schijn van) belangenverstrengeling te voorkomen. Hieronder vindt u de overzichten van hoofd- en nevenfuncties voor de leden van het College van Toezicht.

Hoofd- en nevenfuncties College van Toezicht 

Aan- en aftreedschema

Leden van het College van Toezicht kunnen 4 jaar na benoeming herbenoemd worden voor nogmaals 4 jaar. Via onderstaande link kunt u het aan- en aftreedschema van de leden van het College van Toezicht inzien.

Rooster van aan- en aftreden College van Toezicht