Inleiding

Een jeugdprofessional moet zich aan de professionele standaard van zijn beroep houden. En de werkgever moet ervoor zorg dragen dat hij zijn werk kan uitvoeren met inachtneming van deze professionele standaarden. Professionele standaarden zijn de normen die staan in onder andere de beroepscode, vakinhoudelijke richtlijnen en veldnormen.

Verdrag van het kind

In het Verdrag voor de Rechten van het Kind staan de rechten van kinderen. Iedere persoon onder de 18 jaar is kind. In de artikelen staat bijvoorbeeld dat kinderen recht hebben op onderwijs, gezondheidszorg, en een veilige plek om te wonen en te spelen. Maar ook dat ze recht hebben op bescherming tegen mishandeling, kinderarbeid, de gevolgen van oorlog en seksuele uitbuiting. Het verdrag omvat kortom alle terreinen waarop het leven van een kind zich afspeelt. In het verdrag staat dat bij alle maatregelen die kinderen betreffen het belang van het kind voorop dient te staan. De Kinderombudsman houdt zich bezig met de bescherming en bevordering van kinderrechten.