Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming

Richtlijnen bieden een overzicht van de laatste kennis op een bepaald terrein. Dit betreft kennis op basis van wetenschap, praktijk en cliëntvoorkeuren. Richtlijnen zijn bedoeld om jeugdprofessionals te ondersteunen in hun dagelijks werk. Het zijn aanbevelingen die richting geven aan de afwegingen die in het jeugddomein dagelijks gemaakt worden. Met praktische aanbevelingen en kennis binnen handbereik kunnen professionals en cliënten samen beslissen over een effectieve aanpak. Werken met richtlijnen levert een belangrijke bijdrage aan de professionalisering van het jeugddomein. De beroepsverenigingen in de jeugdzorg (NIP-sector Jeugd, NVO en BPSW) werken samen aan de ontwikkeling van 14 richtlijnen in de jeugdzorg.

Een korte animatie over de richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming

 

Richtlijn voor jeugdhulp en jeugdbescherming: een inleiding

De afgelopen tijd zijn er verschillende richtlijnen ontwikkeld die jeugdprofessionals houvast bieden bij de uitoefening van hun beroep. Deze richtlijn voor jeugdhulp en jeugdbescherming: een inleiding, geschreven door Iris Dijkstra, vertelt waarom deze 14 richtlijnen zijn ontwikkeld. De reden waarom deze richtlijnen zijn ontwikkeld en wie hebben bijgedragen bij de ontwikkeling ervan staat ook in deze inleiding. Daarnaast komt het tuchtrecht aan bod en de reden waarom het tuchtrecht zo belangrijk is voor jeugdhulp en jeugdbescherming.

Lees meer: Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming: een inleiding

Aan de slag met de richtlijnen

Het werken met richtlijnen kan soms nog wel wat aandacht gebruiken. Hoe krijgt u zichzelf én uw collega’s zover om met die richtlijnen te gaan werken? Daarover gaat deze publicatie.

Aan de slag met de richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming

Richtlijnen ggz

Voor de jeugd-ggz bestaan er specifieke ggz-richtlijnen. Deze zijn deels te vinden op de website van het NIP en deels op de website van het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz (NKO).

Richtlijnen NIP
Netwerk Kwaliteitsontwikkeling ggz

FAQ

Gelden de richtlijnen voor jeugdhulp en jeugdbescherming ook voor gedragswetenschappers die werkzaam zijn in de jeugd-ggz?

Op de website van Richtlijnen Jeugdhulp en Jeugdbescherming staat de vraag:

Hoe verhouden de richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming zich tot andere richtlijnen, bijvoorbeeld de jeugdgezondheidszorg of de geestelijke gezondheidszorg?

Antwoord: De richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming zijn in die gevallen waar ze over hetzelfde onderwerp gaan, aanvullend gemaakt aan andere bestaande richtlijnen of zorgstandaarden. De focus van de richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming is daarbij meer pedagogisch en contextueel. Waar nodig wordt in de richtlijnen verwezen naar andere richtlijnen of wordt de samenwerking met de andere velden van gezondheidszorg benoemd.

Meer informatie over de richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming in relatie tot tuchtrecht