Tuchtreglement

Wie een jeugdprofessional inschakelt moet ervan op aan kunnen dat de dienstverlening voldoet aan de geldende kwaliteitseisen. De jeugdprofessional dient immers te handelen volgens de voor hem geldende professionele standaard (gedrags- en beroepsregels). SKJ zorgt ervoor dat iedereen die is ingeschreven in het kwaliteitsregister zich onderwerpt aan het Tuchtreglement.

Doel van tuchtrecht
Een van de doelstellingen van het tuchtrecht is dat een geregistreerde (jeugd)professional kan worden beoordeeld op zijn professionele handelen. Hiervan kan de jeugdprofessional leren. Ook de hele beroepsgroep kan van deze toetsing leren en zichzelf verbeteren. De kwaliteit van de dienstverlening verbetert hierdoor. Daarnaast kan tuchtrecht normoverschrijdend gedrag voorkomen. Het leerelement, de preventieve werking en de kwaliteitsverbetering staan bij de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd hoog in het vaandel.

Tuchtreglement
Op 10 april 2017 heeft het bestuur van SKJ de laatste versie van het Tuchtreglement vastgesteld en goedgekeurd.

Lees hier het nieuwe Tuchtreglement SKJ
Lees hier het oude Tuchtreglement

 

Wrakingsprotocol

Wraking is een procedure die bedoeld is om de objectiviteit van de leden van een van de tuchtcolleges te beoordelen. Wanneer partijen twijfelen aan de objectiviteit van een van de collegeleden kan er een wrakingsverzoek worden ingediend.

Lees hier het wrakingsprotocol SKJ