Voorportaal: de eerste toetsing van een tuchtklacht

Als iemand een tuchtklacht indient bij SKJ,  wordt die eerst bekeken in het ‘voorportaal’. In dit voorportaal beoordelen onder andere een beroepsgenoot van de professional waar de klacht over gaat, een bemiddelaar en 2 juristen of de klacht voldoet aan de eisen van het tuchtreglement.

Voldoet de klacht niet aan de eisen in het tuchtreglement? Dan kan er worden bepaald dat de klager 2 weken de tijd krijgt om dit alsnog in orde te maken. In het voorportaal worden, onder andere, ook de volgende zaken onderzocht:

  • Gaat de klacht inderdaad over een bij SKJ geregistreerde professional?
  • Gaat de klacht over het individueel professioneel handelen van de professional?
  • Kan er bemiddeld worden tussen klager en professional?

Voldoet de klacht aan de eisen? Dan wordt verweer opgevraagd bij de beklaagde professional. In veel gevallen volgt dan een hoorzitting voor het College van Toezicht van SKJ. Als een klacht op zitting komt, betekent dit nog niet dat de klacht ook gegrond is. Dat oordeel is aan het College van Toezicht en bij een eventueel beroep aan het College van Beroep.

Kijk in dit filmpje hoe het voorportaal van SKJ werkt: