Tuchtreglement aangepast per 1 oktober

Het tuchtreglement van de colleges van SKJ zijn met ingang van 1 oktober gewijzigd. De meest fundamentele wijzigingen staan hier op een rij.

  • Het klaagschrift mag maximaal uit vijf klachtonderdelen bestaan (artikel 7.4.2 a);
  • De klager wordt niet standaard in de gelegenheid gesteld om het klaagschrift aan te passen. Het voorportaal kan de klager vragen de klacht binnen twee weken aan te passen (artikel 7.6.1 sub b).
  • Het voorportaal bepaalt of de klacht aan het College van Toezicht wordt voorgelegd, of dat mediation tussen partijen wordt opgestart (artikel 7.6.1). Het SKJ mediation reglement is dan van toepassing.
  • De klager kan niet-ontvankelijk worden verklaard indien dezelfde klacht al is ingediend en/of is beoordeeld door een andere klachteninstantie, tenzij dat handelen de algemene tuchtnorm schendt én het voorportaal beslist dat de klacht een behandeling door het College van Toezicht rechtvaardigt (artikel 7.7.1 sub d).
  • Een klager mag over eenzelfde tijdvak één keer een klacht indienen tegen dezelfde jeugdprofessional (artikel 7.7.1 k).
  • Het verweerschrift moet per klachtonderdeel gemotiveerd ingaan op het verwijt en de toelichting (artikel 8.3 sub c).