Update informatie over coronavirus voor opleiders

De maatregelen vanuit de overheid om verspreiding van het coronavirus te beperken hebben nog steeds verstrekkende gevolgen, zo ook voor het organiseren van scholing. Om in te spelen op deze situatie hebben we opnieuw de maatregelen die SKJ eerder heeft getroffen onder de loep genomen. We vinden het belangrijk om opleidingsinstituten en hogescholen waar mogelijk te helpen bij het veilig aanbieden van scholing.

Onlineversies van scholing

De periode waarin SKJ-geaccrediteerde scholing in een onlineversie aangeboden mag worden, is verlengd naar (in ieder geval) 1 september 2021. Dit geldt voor alle vormen van scholing die SKJ-geaccrediteerd zijn zoals cursussen, trainingen en opleidingen.

Training professionele standaarden en beroepsethiek

Ook de gehele training ‘professionele standaarden en beroepsethiek’ mag in ieder geval tot 1 september 2021 online aangeboden worden. De online training moet zo worden aangeboden dat er contact is tussen de trainer en deelnemers, er uitwisseling plaatsvindt en onderling vaardigheden worden geoefend. De training beperkt zich dus niet tot online kennisoverdracht.

Interactieve aspect scholing

Graag benadrukken we, ondanks deze bizarre tijden, het belang van de goede kwaliteit van de scholing. Het is begrijpelijk dat het interactieve aspect van een training in het geding kan komen tijdens een onlineversie. We vinden het belangrijk hier aandacht aan te besteden. Daarom kunnen we ons goed voorstellen dat een scholingsdag van 8 uur in klassikale aanwezigheid, in de huidige situatie gesplitst zal worden in een online bijeenkomst van 2 x 4 uur, verspreid over twee dagen. Vanuit de accreditatie is dit geen probleem; zolang het totaal aantal trainingsuren overeenkomt met de accreditatie kan een trainingsprogramma doorgang vinden. Je hoeft ons niet hierover te informeren.

Mocht je nog vragen hebben hierover, neem dan gerust contact op met ons via accreditatie@skjeugd.nl of via het telefoonnummer 030 303 64 76 (bereikbaar: ma-do: 10.00-12.00 en 14.00-16.00)