Wat zijn de kosten van registratie bij SKJ?

Vanaf 1 april 2018 is het tarief voor registratie in het Kwaliteitsregister Jeugd € 65,00 (vrij van btw) per jaar. Meer informatie over de kosten van registratie.

Wat is een hsao-diploma?

Een hsao-diploma is een diploma van een van de volgende hbo-bachelor opleidingen in het sociaal-agogisch onderwijs:

 • mwd
 • sph
 • cmv
 • pedagogiek
 • social work

Je kunt je bij SKJ registreren met een hsao-diploma met uitstroomprofiel Jeugdzorgwerker.

Hoewel veel hogescholen nog hsao-opleidingen aanbieden, zijn de meeste al begonnen met het nieuwe opleidingsprofiel ‘hogere sociale studies’ (hss). Met een hss-opleiding ‘Social work, profiel Jeugd’ of ‘Pedagogiek, profiel Jeugd’ kun je je ook registreren bij SKJ, evenals met een master Jeugdzorg of een afgerond evc-traject op opleidingsstandaard hbo-bachelor Social Work profiel Jeugd, dat verzilverd is met een branchecertificaat.

Vrije ruimte, wat betekent dat?

Voor je herregistratie moet je een bepaald aantal punten halen voor deskundigheidsbevordering. Een deel daarvan moet je halen door opleiding te volgen en een deel door reflectie. De rest van je punten kun je invullen op een manier die je zelf kiest. Dit is de ‘vrije ruimte’. De grootte van de vrije ruimte verschilt per beroepsgroep. Voor jeugd- en gezinsprofessionals heet de vrije ruimte informeel leren.

Meer informatie en het precieze aantal punten in de vrije ruimte vind je bij de herregistratie-eisen per beroepsgroep:

Jeugdzorgwerkers
Jeugd- en gezinsprofessionals
Pedagogen
Psychologen

De volgende downloads geven informatie over welke activiteiten je in de vrije ruimte kunt opvoeren:

Jeugdzorgwerkers
Master-orthopedagogen
Master-psychologen
Master-pedagogen
Postmaster-orthopedagogen
Kinder- en jeugdpsychologen

Jeugdzorgwerkers geven een activiteit in de vrije ruimte bij ons op met dit formulier.

Wij hebben aangegeven een papieren certificaat uit te brengen, maar geven toch de voorkeur aan een digitaal certificaat. Kan dit worden teruggedraaid?

Ja dat kan, mits er nog geen papieren certificaat is uitgegeven. Je dient hiervoor een verzoek te mailen naar accreditaties.

Kan ik als gedragswetenschapper SKJ-geaccrediteerde scholing gebruiken voor mijn herregistratie?

Nee dit is niet mogelijk. Gedragswetenschappers kunnen enkel NIP/NVO geaccrediteerde scholing gebruiken voor hun herregistratie bij SKJ.

Kunnen punten ook automatisch worden toegekend bij gedragswetenschappers?

Nee, helaas niet. Deze functie is alleen beschikbaar voor de door SKJ geaccrediteerde activiteiten voor jeugdzorgwerkers en jeugd- en gezinsprofessionals.

Na het aanmaken van een nieuwe cursus, kan ik deze nog niet vinden in de scholingsagenda. Klopt dit?

Wanneer u net een nieuwe cursus heeft aangemaakt, kan het zo zijn dat deze nog niet direct zichtbaar is in de scholingsagenda. Als het langer dan een dag duurt, verzoeken wij u om contact met ons op te nemen.

Wanneer je ‘ja’ hebt aangevinkt bij ‘tonen in scholingsagenda’, is de datum en locatie dan ook zichtbaar?

Nee, alleen de training zelf is dan zichtbaar. Indien gewenst kun je in Mijn SKJ de datum en locatie toevoegen.

Hoe dien ik een accreditatieaanvraag voor een praktijkprogramma (voorheen inwerkprogramma) in?

Via het werkgeversaccount kunt u een accreditatieaanvraag voor een praktijkprogramma indienen.

Is het mogelijk om mijn geaccrediteerde training niet te te tonen in de scholingsagenda?

Ja dat is mogelijk. Deze scholing zal bij het invoeren van een activiteit door de professional wel in de lijst van de te selecteren trainingen staan, zodat de punten alsnog kunnen worden toegekend. Je kunt dit selecteren bij het invullen van de accreditatieaanvraag.

Aan welke eisen moet een werkbegeleider voldoen?

De werkbegeleider van een beginnende master die door wil gaan voor de master-herregistratie is bij voorkeur een postmaster-opgeleide professional die werkt in het beroepsdomein waarvoor de herregistratie wordt aangevraagd:

 • NVO Orthopedagoog-Generalist
 • Postmaster-orthopedagoog SKJ
 • Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP
 • Kinder- en jeugdpsycholoog SKJ
 • Gezondheidszorgpsycholoog BIG

Eventueel kan de werkbegeleider ook een ervaren professional zijn met minimaal 5 jaar werkervaring in een functie op academisch niveau die beschikt over de goede competenties en vaardigheden om de werkbegeleiding te doen. In dit geval moet degene die de werkbegeleiding krijgt met een gemotiveerd verzoek aantonen dat de werkbegeleider geschikt is.

Meer informatie? Download de Handreiking werkbegeleiding.

Hoeveel uur werkbegeleiding moet ik als master-orthopedagoog of -psycholoog volgen?

Voor werkbegeleiding staat geen vast aantal uren. Download voor alle informatie over werkbegeleiding de Handreiking werkbegeleiding.

Wat gebeurt er als er een tuchtklacht wordt ingediend?

Als een tuchtklacht wordt ingediend wordt in het zogenaamde ‘voorportaal’ SKJ getoetst of deze voldoet aan de eisen van het tuchtreglement. Als de klacht nog niet voldoet aan de eisen, krijgen klagers twee weken om dit alsnog in orde te maken. Daarnaast wordt gekeken of de jeugdprofessional over wie wordt geklaagd inderdaad een SKJ-geregistreerde professional is. En natuurlijk wordt onderzocht of echt gaat over het individueel professioneel handelen van de professional. Ook wordt eerst gekeken of er bemiddeld kan worden tussen de klager en professional. In het voorportaal van SKJ zitten onder meer een beroepsgenoot, een bemiddelaar en twee juristen. Als de klacht voldoet aan de eisen, wordt verweer opgevraagd bij de beklaagde professional. In veel gevallen volgt dan een hoorzitting voor het College van Toezicht van SKJ. Als een klacht op zitting komt betekent dit nog niet dat de klacht ook gegrond is. Dat oordeel is aan het College van Toezicht en bij een eventueel beroep aan het College van Beroep.

Kijk in dit filmpje hoe het voorportaal van SKJ werkt:

Ik heb als vooraanmelder mijn registratieaanvraag vóór 1 april ingediend, maar deze is nog niet beoordeeld. Ben ik te laat?

Nee, u bent niet te laat. Wanneer u de aanvraag om over te stappen en te registreren in de kamer Jeugd- en gezinsprofessionals heeft ingediend vóór 1 april 2018, dan bent u op tijd. Wij hebben een wettelijke termijn van zes weken om uw aanvraag te beoordelen; het is dus mogelijk dat uw registratieaanvraag na 1 april nog wordt goedgekeurd.

Ik heb een overschot aan punten in het opleidingstraject. Kan ik deze verplaatsen naar de vrije ruimte?

Wanneer u als jeugdzorgwerker een overschot aan punten heeft in het opleidingstraject en u in de vrije ruimte punten tekort komt, dan kunt u in het laatste jaar van uw registratie deze punten overhevelen door een mail te sturen naar herregistraties. Let op: het is niet mogelijk om een introductie- of verdiepingstraining van de beroepsethiek te verplaatsen. Daarnaast kunt u alleen complete trainingen verplaatsen. Overigens worden de trainingen in de vrije ruimte anders beoordeeld dan in het opleidingstraject; u krijgt in de vrije ruimte 5/6 van de punten die u in eerste instantie in het opleidingstraject had gekregen. Mocht u bijvoorbeeld een training waar u 18 punten voor heeft gekregen in het opleidingstraject willen verplaatsen, dan krijgt u daar 15 punten voor in de vrije ruimte.

Ik heb een mbo-diploma of ik heb geen diploma. Kan ik mij toch registreren?

Wanneer u zich wilt registreren, maar u niet precies aan de registratie-eisen voldoet, dan kunt u gebruik maken van de hardheidsclausule. Als u van mening bent dat u toch in aanmerking komt voor registratie, dan dient u het aanvraagformulier volledig in te vullen en te voorzien van een goed onderbouwde motivatie.

Ik ben pedagoog of psycholoog en heb een SKJ-geaccrediteerde scholing gevolgd. Waarom telt deze niet mee voor mijn herregistratie?

Scholing voor psychologen en (ortho)pedagogen moet door NIP/NVO geaccrediteerd zijn. Alleen jeugdzorgwerkers en jeugd- en gezinsprofessionals kunnen SKJ-geaccrediteerde scholing opvoeren voor punten.

Wanneer kan ik overstappen van de kamer pedagogen/psychologen naar de kamer Jeugd- en gezinsprofessionals?

Sinds begin april 2018 kun je overstappen van de kamer pedagogen/psychologen naar de kamer Jeugd- en gezinsprofessionals.

Aan welke eisen moet een supervisor voldoen?

Supervisie van masterpedagogen en -psychologen wordt gegeven door een supervisor op postmasterniveau. Dat is:

 • een erkend NIP/NVO-supervisor, of
 • een als postmaster geregistreerde professional bij SKJ, of
 • een NVO-OG-, K&J NIP- of GZ-psycholoog, met minimaal 5 jaar werkervaring als zodanig.

Je mag met je supervisor geen directe werkrelatie hebben, je supervisor mag niet je leidinggevende zijn en jij en je supervisor mogen geen familie zijn.

Het College van Toezicht doet soms ‘uitspraak ter zitting’. Wat is dat?

De voorzitter kan tijdens een hoorzitting besluiten om de zitting te schorsen, voor overleg met de andere leden. Als de voorzitter van mening is dat er goede redenen zijn waarmee kan worden voorkomen dat de klager en de beklaagde nog acht weken moeten wachten op de beslissing, dan kan het College zijn beslissing al ter zitting uitspreken.

Zo’n reden kan zijn dat de beklaagde tijdens de zitting uitspreekt dat hij het op alle punten eens is met het door de beklaagde geleverde verweer.

Wat is het verschil tussen een werkgeversverklaring en een werkervaringsverklaring?

Was je op 31 december 2017 of 1 januari 2018 werkzaam in de jeugdhulp of jeugdbescherming, maar ben je nog niet geregistreerd in het Kwaliteitsregister? Dan kun je gebruik maken van een overgangsregeling. Daarvoor heb je een werkervaringsverklaring nodig. Die wordt door je werkgever ingevuld, maar is niet hetzelfde als een werkgeversverklaring.

In een gewone werkgeversverklaring verklaart je werkgever dat jij daar in dienst bent. Je hebt deze verklaring bijvoorbeeld nodig om een woning of hypotheek te kunnen krijgen.

Een werkervaringsverklaring is een verklaring die alleen bij SKJ gebruikt wordt. Hierin verklaart je werkgever dat jij werkt in een functie waarvoor registratie vereist is. Deze verklaring heb je nodig voor je registratie als je in loondienst werkt.

Je kunt een standaard werkgeversverklaring niet gebruiken bij je registratie. Laat je werkgever dus deze werkervaringsverklaring invullen.

Werk je als zelfstandige? Gebruik dan de eigen verklaring werkervaring.

Wat gebeurt er met de beslissing van het College van Toezicht als er beroep tegen die beslissing wordt ingesteld?

Als de klager en/of de jeugdprofessional – de ‘partijen’ – het niet eens is/zijn met de beslissing van het College van Toezicht, dan kunnen zij beroep instellen tegen de onderdelen van de beslissing waarin zij in het ongelijk zijn gesteld. De klager kan dus in beroep gaan tegen de onderdelen van de klacht die het College van Toezicht ongegrond heeft verklaard. De jeugdprofessional kan in beroep gaan tegen de klachtonderdelen die gegrond zijn verklaard. De partijen kunnen gelijktijdig in beroep gaan. Een partij kan ook in beroep gaan in reactie op het beroep van de andere partij. Dit laatste heet ‘incidenteel beroep’.

Het College van Beroep toetst de onderdelen van de beslissing van het College van Toezicht waartegen beroep is aangetekend, opnieuw. De uitkomst kan zijn dat het College van Beroep het beroep afwijst. In dat geval blijft de beslissing van het College van Toezicht in stand. Het College van Beroep mag een zogenaamd ‘volle toetsing’ toepassen. Dat wil zeggen dat het College van Beroep andere feiten mag hanteren, andere omstandigheden in aanmerking mag nemen, een andere beroepsnorm van toepassing mag verklaren en anders mag wegen. Het College van Beroep kan dan tot het oordeel komen dat de beslissing van het College van Toezicht niet in stand kan blijven.

Als het College van Beroep het eens is met (een deel van) het beroep dan mag het College in zijn eigen procedure zelf een oordeel vellen. Het College van Beroep mag de zaak ook voor een hernieuwde behandeling terugverwijzen naar het College van Toezicht. Het College van Toezicht doet de zaak dan over.

Tegen een beslissing van het College van Beroep kan geen beroep worden ingesteld.

Mijn professionele handelen is door het College van Toezicht beoordeeld en ik heb de beslissing inmiddels ontvangen. Wanneer wordt deze beslissing gepubliceerd?

Met ‘publiceren’ wordt bedoeld ‘op de site zetten’. De beslissing wordt in geanonimiseerde vorm  gepubliceerd. Binnen twee weken nadat de beslissing van het College van Toezicht is verzonden naar de klager en de jeugdprofessional wordt een samenvatting van de beslissing op de site gezet. Korte tijd later wordt een link geplaatst bij deze samenvatting waarmee naar de (geanonimiseerde) beslissing kan worden doorgeklikt. In het geval dat er tegen de beslissing van het College van Toezicht door de klager of door de jeugdprofessional beroep worden ingesteld, wordt dit bij de beslissing die wordt bestreden, vermeld.

Binnen twee weken nadat de beslissing van het College van Beroep is verzonden, wordt een samenvatting op de site gezet. Korte tijd later wordt een link geplaatst bij deze samenvatting waarmee naar de (geanonimiseerde) beslissing kan worden doorgeklikt. Bij de samenvatting van het College van Toezicht wordt op hetzelfde moment een tweede link geplaatst. Met deze link kan de lezer doorklikken naar de beslissing van het College van Beroep.

Kan de mogelijkheid tot het indienen van een klacht komen te vervallen?

Ja, de mogelijkheid tot het indienen van een klacht vervalt door verjaring na vijf jaren. Deze termijn begint op de dag volgend op die waarop het betreffende handelen waartegen de klacht zich richt, heeft plaatsgevonden, dan wel volgend op het moment waarop de belanghebbende van het betreffende handelen wist. Als de belanghebbende minderjarig is, begint de termijn van verjaring te lopen op de dag waarop hij zestien jaar is geworden.