Is een geregistreerde professional verplicht cliënten er (spontaan) op te wijzen dat hij/zij geregistreerd is?

Hoewel iedereen zelf het register kan raadplegen, moet een geregistreerd professional over zijn registratie transparant zijn. Dat betekent niet per se dat een professional bij de start van de professionele relatie spontaan aan de cliënt moet vertellen dat hij/zij is geregistreerd. Als het wordt gevraagd dient de professional naar waarheid te antwoorden. In ieder geval moet de professional geen belemmering opwerpen voor zijn cliënten om te kunnen achterhalen of het zo is; dit is namelijk in strijd met de professionele standaard.

Bij de registratieaanvraag gaat de professional ermee akkoord dat zijn/haar achternaam en registratienummer in het openbare deel van het register van het Kwaliteitsregister Jeugd wordt opgenomen (artikel 2 van het registratiereglement).

Wanneer wordt mijn herregistratie beoordeeld?

In verband met extreme drukte wordt bij de beoordeling van de herregistratieaanvragen rekening gehouden met de herregistratiedatum. Dat wil zeggen dat de datum van indienen op dit moment niet meer leidend is. Mocht je herregistratiedatum nog ‘ver’ in de toekomst liggen dan kan dat betekenen dat de beoordeling van de herregistratieaanvraag wat langer op zich laat wachten. Mocht je je herregistratie ruim op tijd (langer dan 3 maanden voor het vestrijken van de herregistratiedatum) hebben aangevraagd, dan zal deze voor het verstrijken van de herregistratiedatum worden beoordeeld.

Hoe dien ik mijn documenten in voor een registratieaanvraag?

Alle documenten dien je online zelfstandig toe te voegen aan jouw registratieaanvraag. Vervolgens dien je alle gevraagde informatie in te vullen en de aanvraag in te zenden door te klikken op: Verstuur dit formulier. Documenten die per post of per e-mail naar SKJ worden opgestuurd, worden door ons niet geaccepteerd. Je toegestuurde post of e-mail zal dan ook verwijderd worden.

Mag ik het logo van SKJ gebruiken?

Als opleider of geregistreerde professional kun je het SKJ-logo gebruiken. Zie hier meer informatie over het logo.

Hoe ziet de evc-procedure eruit?

Evc op beroepscompetentieprofiel
In een evc-procedure worden eerder verworven competenties van een professional in kaart gebracht en ‘getoetst’. In de evc-procedure voor jeugdzorgwerkers wordt getoetst op de competenties die in het beroepsprofiel van de jeugdzorgwerker zijn vastgelegd. In de evc-procedure voor jeugd- en gezinsprofessionals wordt getoetst op beroepscompetentieprofiel jeugd- en gezinsprofessionals.

Een evc-traject maakt duidelijk welke competenties de professional bezit en welke nog ontwikkeld moeten worden. Een na- of bijscholingsadvies kan het gevolg zijn. Daarna wordt op basis van het doorlopen evc-traject aan jeugdzorgwerkers een ‘branchecertificaat jeugdzorgwerker’ afgegeven. Dat is een bewijs dat de hulpverlener de vereiste competenties bezit voor jeugdzorgwerker op hbo-niveau. We accepteren dit branchecertificaat bij de herregistratie van jeugdzorgwerkers die een evc-eis hebben en bij registratie van jeugd- en gezinsprofessionals. Het is daarmee vergelijkbaar met het vereiste hbo-hsao-niveau.Voor jeugd- en gezinsprofessionals die een evc-traject moeten volgen is de procedure hetzelfde. Het is alleen nog niet duidelijk of er een branchecertificaat zal worden afgegeven.

Het branchecertificaat jeugdzorgwerker zal voorlopig ook toegang geven tot registratie in de nieuwe kamer jeugd- en gezinsprofessionals, onder de volgende voorwaarden:

 • Professionals die werken onder de cao Jeugdzorg en die al zijn begonnen met de evc-procedure volgens de branchestandaard Jeugdzorgwerker hebben tot 31 december 2018 om dit traject af te ronden. Met het branchecertificaat Jeugdzorgwerker kunnen zij zich (her)registreren in het Kwaliteitsregister Jeugd.
 • Professionals die werken onder de cao Jeugdzorg en die nog moeten starten met hun evc kunnen dit doen op de branchestandaard Jeugdzorgwerker totdat de nieuwe evc-procedure voor jeugd- en gezinsprofessional start (medio 2018). Het complete evc-traject op de branchestandaard Jeugdzorgwerker moet afgerond zijn op 31 december 2018. Let op: het branchecertificaat jeugdzorgwerker moet dus uiterlijk 31 december 2018 zijn afgegeven. Het is ook mogelijk om te wachten op de nieuwe evc-procedure aan de hand van het nieuwe competentieprofiel jeugd- en gezinsprofessionals.
 • Professionals werkzaam in het jeugddomein onder andere cao’s dan de cao Jeugdzorg moeten wachten op de nieuwe evc-procedure op beroepscompetentieprofiel jeugd- en gezinsprofessionals (medio 2018).

Evc op opleidingsstandaard
Met een evc op opleidingsstandaard wil je jouw kennis en ervaring vastleggen in een (hbo-)diploma. Er wordt gekeken of je op basis van kennis en ervaring de competenties hebt die nodig zijn om het diploma te halen van een specifieke opleiding, in dit geval de hss-opleiding Social Work met profiel Jeugd. Een ervaringscertificaat dat aangeeft dat alle competenties van dit opleidingsprofiel aangetoond zijn, geeft mogelijk recht op een diploma, mits de examencommissie van de hogeschool het ervaringscertificaat erkent. Alleen met een erkend hbo-bachelor diploma kun je je (her)registreren als jeugd- en gezinsprofessional.

Wanneer kan ik starten met mijn evc-traject?

Op dit moment wordt door de brancheorganisaties GGZ Nederland, de VGN, Sociaal Werk Nederland, Actiz en Jeugdzorg Nederland gewerkt aan het ontwikkelen van de evc-procedure. Bent u al geregistreerd in de kamer jeugd- en gezinsprofessionals? Dan ontvangt u bericht als er evc-aanbieders zijn die het evc-traject voor jeugd- en gezinsprofessionals aanbieden. Dit is naar verwachting medio 2018. U heeft tot uw eerste herregistratietermijn (maar uiterlijk tot 1 april 2023) de tijd om uw evc-traject met succes af te ronden.

Waarom moet ik mij registreren in het Kwaliteitsregister Jeugd?

De beroepsregistratie voor professionals die werken in de jeugdhulp of jeugdbescherming vloeit voort uit het Besluit Jeugdwet. In dit besluit staat onder meer dat sommige werkzaamheden alleen door geregistreerde professionals mogen worden gedaan. Met behulp van het Kwaliteitskader Jeugd kun je (samen met je werkgever) nagaan of het werk dat je doet om registratie vraagt. Met beroepsregistratie laat je aan jeugdigen, ouders en opdrachtgevers zien dat je ervaring, kennis en vaardigheden hebt om goede hulp te bieden in complexe situaties. Ook laat je hiermee zien dat je continu werkt aan je vakbekwaamheid en investeert in de kwaliteit van je vak.

Hoe weet ik of ik me moet registreren?

Bepaalde werkzaamheden in bepaalde situaties moeten worden gedaan door geregistreerde professionals (SKJ of BIG). Dit heet ‘verantwoorde werktoedeling‘.

De werkgever moet ‘verantwoorde hulp’ bieden. Die doet dit door ‘de juiste professional’ (vakbekwaam en toegerust voor de hulp die hij moet verlenen) in te zetten op ‘de juiste plek’. Het doel is dat cliënten hulp krijgen die veilig, doeltreffend, doelmatig en cliëntgericht is. De werktoedeling is de verantwoordelijkheid van jouw werkgever. Die kijkt, met de norm van de verantwoorde werktoedeling als leidraad, of registratie nodig is voor het werk dat jij doet.

Wil je dus weten of je je moet registreren? Overleg dit dan met je werkgever.

 

Wat zijn de kosten van registratie bij SKJ?

Vanaf 1 april 2018 is het tarief voor registratie in het Kwaliteitsregister Jeugd € 65,00 (vrij van btw) per jaar. Meer informatie over de kosten van registratie.

Wat is een hsao-diploma?

Een hsao-diploma is een diploma van een van de volgende hbo-bachelor opleidingen in het sociaal-agogisch onderwijs:

 • mwd
 • sph
 • cmv
 • pedagogiek
 • social work

Je kunt je bij SKJ registreren met een hsao-diploma met uitstroomprofiel Jeugdzorgwerker.

Hoewel veel hogescholen nog hsao-opleidingen aanbieden, zijn de meeste al begonnen met het nieuwe opleidingsprofiel ‘hogere sociale studies’ (hss). Met een hss-opleiding ‘Social work, profiel Jeugd’ of ‘Pedagogiek, profiel Jeugd’ kun je je ook registreren bij SKJ, evenals met een master Jeugdzorg of een afgerond evc-traject op opleidingsstandaard hbo-bachelor Social Work profiel Jeugd, dat verzilverd is met een branchecertificaat.

Vrije ruimte, wat betekent dat?

Voor je herregistratie moet je een bepaald aantal punten halen voor deskundigheidsbevordering. Een deel daarvan moet je halen door opleiding te volgen en een deel door reflectie. De rest van je punten kun je invullen op een manier die je zelf kiest. Dit is de ‘vrije ruimte’. De grootte van de vrije ruimte verschilt per beroepsgroep. Voor jeugd- en gezinsprofessionals heet de vrije ruimte informeel leren.

Meer informatie en het precieze aantal punten in de vrije ruimte vind je bij de herregistratie-eisen per beroepsgroep:

Jeugdzorgwerkers
Pedagogen
Psychologen

De volgende downloads geven informatie over welke activiteiten je in de vrije ruimte kunt opvoeren:

Jeugdzorgwerkers
Master-orthopedagogen
Master-psychologen
Master-pedagogen
Postmaster-orthopedagogen
Kinder- en jeugdpsychologen

Jeugdzorgwerkers geven een activiteit in de vrije ruimte bij ons op met dit formulier.

Wij hebben aangegeven een papieren certificaat uit te brengen, maar geven toch de voorkeur aan een digitaal certificaat. Kan dit worden teruggedraaid?

Ja dat kan, mits er nog geen papieren certificaat is uitgegeven. Je dient hiervoor een verzoek te mailen naar accreditaties.

Kan ik als gedragswetenschapper SKJ-geaccrediteerde scholing gebruiken voor mijn herregistratie?

Nee dit is niet mogelijk. Gedragswetenschappers kunnen enkel NIP/NVO geaccrediteerde scholing gebruiken voor hun herregistratie bij SKJ.

Na het aanmaken van een nieuwe cursus, kan ik deze nog niet vinden in de scholingsagenda. Klopt dit?

Wanneer u net een nieuwe cursus heeft aangemaakt, kan het zo zijn dat deze nog niet direct zichtbaar is in de scholingsagenda. Als het langer dan een dag duurt, verzoeken wij u om contact met ons op te nemen.

Wanneer je ‘ja’ hebt aangevinkt bij ‘tonen in scholingsagenda’, is de datum en locatie dan ook zichtbaar?

Nee, alleen de training zelf is dan zichtbaar. Indien gewenst kun je in Mijn SKJ de datum en locatie toevoegen.

Hoe dien ik een accreditatieaanvraag voor een praktijkprogramma (voorheen inwerkprogramma) in?

Via het werkgeversaccount kunt u een accreditatieaanvraag voor een praktijkprogramma indienen.

Waar zijn de voorwaarden van het praktijkprogramma te vinden?

We maken (een klein) onderscheid tussen het praktijkprogramma (inwerkprogramma) voor wo-opgeleide en hbo-opgeleide professionals.

Voor meer informatie: links en downloads op onze website.

Is het mogelijk om mijn geaccrediteerde training niet te te tonen in de scholingsagenda?

Ja dat is mogelijk. Deze scholing zal bij het invoeren van een activiteit door de professional wel in de lijst van de te selecteren trainingen staan, zodat de punten alsnog kunnen worden toegekend. Je kunt dit selecteren bij het invullen van de accreditatieaanvraag.

Aan welke eisen moet een werkbegeleider voldoen?

De werkbegeleider van een beginnende master die door wil gaan voor de master-herregistratie is bij voorkeur een postmaster-opgeleide professional die werkt in het beroepsdomein waarvoor de herregistratie wordt aangevraagd:

 • NVO Orthopedagoog-Generalist
 • Postmaster-orthopedagoog SKJ
 • Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP
 • Kinder- en jeugdpsycholoog SKJ
 • Gezondheidszorgpsycholoog BIG

Eventueel kan de werkbegeleider ook een ervaren professional zijn met minimaal 5 jaar werkervaring in een functie op academisch niveau die beschikt over de goede competenties en vaardigheden om de werkbegeleiding te doen. In dit geval moet degene die de werkbegeleiding krijgt met een gemotiveerd verzoek aantonen dat de werkbegeleider geschikt is.

Meer informatie? Download de Handreiking werkbegeleiding.

Hoeveel uur werkbegeleiding moet ik als master-orthopedagoog of -psycholoog volgen?

Voor werkbegeleiding staat geen vast aantal uren. Download voor alle informatie over werkbegeleiding de Handreiking werkbegeleiding.

Wat gebeurt er als er een tuchtklacht wordt ingediend?

Als een tuchtklacht wordt ingediend, wordt er een eerste toetsing gedaan: het ‘voorportaal’. Meer lezen over het voorportaal.

In veel gevallen volgt dan een hoorzitting voor het College van Toezicht van SKJ. Als een klacht op zitting komt betekent dit nog niet dat de klacht ook gegrond is. Dat oordeel is aan het College van Toezicht en bij een eventueel beroep aan het College van Beroep.

Ik heb als vooraanmelder mijn registratieaanvraag vóór 1 april ingediend, maar deze is nog niet beoordeeld. Ben ik te laat?

Nee, u bent niet te laat. Wanneer u de aanvraag om over te stappen en te registreren in de kamer Jeugd- en gezinsprofessionals heeft ingediend vóór 1 april 2018, dan bent u op tijd. Wij hebben een wettelijke termijn van zes weken om uw aanvraag te beoordelen; het is dus mogelijk dat uw registratieaanvraag na 1 april nog wordt goedgekeurd.

Ik heb een overschot aan punten in het opleidingstraject. Kan ik deze verplaatsen naar de vrije ruimte?

Wanneer je als jeugdzorgwerker een overschot aan punten hebt in het opleidingstraject en je in de vrije ruimte punten tekort komt, dan kun je deze punten zelf overhevelen. Dat doe je door de training die is goedgekeurd in het opleidingstraject nogmaals te uploaden, maar dan in de vrije ruimte. Bij het controleren van het herregistratiedossier zullen wij de dubbeling verwijderen.

Let op: het is niet mogelijk om een introductie- of verdiepingstraining (of complete training) van de beroepsethiek te verplaatsen. Daarnaast kun je alleen complete trainingen verplaatsen. Daarnaast worden de trainingen in de vrije ruimte anders beoordeeld dan in het opleidingstraject; je krijgt in de vrije ruimte 5/6 van de punten die je in eerste instantie in het opleidingstraject had gekregen. Mocht je bijvoorbeeld een training waar je 18 punten voor hebt gekregen in het opleidingstraject willen verplaatsen, dan krijg je daar 15 punten voor in de vrije ruimte.

Ik heb een mbo-diploma of ik heb geen diploma. Kan ik mij toch registreren?

Nee, dat kan niet meer. Professionals met een mbo-diploma of geen diploma moesten hun registratieaanvraag vóór 1 april 2018 indienen. Wil je of moet je je toch registreren? Dan dien je eerst een hbo-diploma Social Work profiel Jeugd of Pedagogiek profiel Jeugd te behalen, of een evc-procedure te doorlopen.

Ik ben pedagoog of psycholoog en heb een SKJ-geaccrediteerde scholing gevolgd. Waarom telt deze niet mee voor mijn herregistratie?

Scholing voor psychologen en (ortho)pedagogen moet door NIP/NVO geaccrediteerd zijn. Alleen jeugdzorgwerkers en jeugd- en gezinsprofessionals kunnen SKJ-geaccrediteerde scholing opvoeren voor punten.