Hoe kan ik een klacht indienen namens een instelling?

Een instelling kan een klacht indienen tegen een geregistreerde jeugdprofessional via ons digitale klachtenformulier. Je moet dan wel belanghebbende zijn in deze situatie. Het bestuur (of een in de statuten aangewezen persoon) kan de instelling vertegenwoordigen óf via een volmacht een andere vertegenwoordiger aanwijzen. Deze kan het klachtenformulier invullen na het aanmaken van een account. In de velden die voor een instelling niet van toepassing zijn (bijvoorbeeld voorletters, achternaam en geboortedatum) mag bijvoorbeeld ‘xxx’ of een ander fictief antwoord worden ingevuld.

Daarnaast is het belangrijk om een stuk te uploaden waaruit blijkt dat de vertegenwoordiger van de instelling bevoegd is om de klacht namens de instelling in te dienen. Hiervoor kun je bijvoorbeeld een kvk-uittreksel, een afschrift van de statuten of een volmacht gebruiken.