Moet een vaktherapeut SKJ-geregistreerd zijn?

Nee, vaktherapeuten kunnen zich niet registreren bij het Kwaliteitsregister Jeugd, maar wel kunnen zij als niet-geregistreerd professional worden ingezet op basis van de ‘tenzij-bepaling’ uit de Jeugdwet. Vaktherapie is de overkoepelende naam voor beeldende therapie, dramatherapie, muziektherapie, speltherapie, danstherapie en psychomotorishche (kinder)therapie. Voor vaktherapeuten geldt dat zij een eigen specialisme hebben, over juiste expertise beschikken en vakbekwaam zijn. Een manier om specifieke vakbekwaamheid van een vaktherapeut te onderbouwen, is registratie in het Register Vaktherapie. Vaktherapeuten werken in een eigen praktijk of zijn werkzaam binnen instellingen. Vaktherapie is binnen instellingen vaak onderdeel van een multidisciplinaire benadering. Ook vrijgevestigde vaktherapeuten kunnen direct worden ingezet bij complexe problematiek.

Als werkgever of opdrachtgever kun je met verwijzing naar het Kwaliteitskader Jeugd aannemelijk maken dat de inzet van een vaktherapeut noodzakelijk is voor de kwaliteit van de hulpverlening.