Ik ben pedagoog of psycholoog en heb een SKJ-geaccrediteerde scholing gevolgd. Waarom telt deze niet mee voor mijn herregistratie?

Scholing voor psychologen en (ortho)pedagogen moet door NIP/NVO geaccrediteerd zijn. Alleen jeugdzorgwerkers en jeugd- en gezinsprofessionals kunnen SKJ-geaccrediteerde scholing opvoeren voor punten. Master-orthopedagogen en -psychologen kunnen in hun tweede (en volgende) herregistratietermijn onder Overige deskundigheidsbevordering (vrije ruimte) scholing uploaden die niet door NIP/NVO is geaccrediteerd. Deze scholing moet echter altijd op WO-masterniveau zijn en inhoudelijk relevant zijn voor het vakgebied. Scholing die door SKJ is geaccrediteerd voor jeugd- en gezinsprofessionals voldoet hier niet aan.