Wat zijn de registratie-eisen voor de kamer Jeugd- en gezinsprofessionals?

Het Kwaliteitsregister Jeugd heeft verschillende kamers. Als je op hbo-niveau in de jeugdhulp of jeugdbescherming werkt, dan registreer je je in de kamer Jeugd- en gezinsprofessionals.

Kijk hier voor de registratie-eisen Jeugd- en gezinsprofessionals