Wie verdient de Van Dantzig-penning voor zijn/haar inzet tegen kindermishandeling?

BPSW nodigt jou uit om kandidaten voor te dragen voor de Van Dantzig-penning 2021. Deze penning wordt sinds 2006 tweejaarlijks uitgereikt aan iemand die zich op het gebied van de aanpak van kindermishandeling bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt en zich heeft onderscheiden van anderen.

Criteria voor de voordracht
De volgende criteria worden door het comité gehanteerd om een keuze te maken uit de voordrachten:

  1. De aard en omvang van de aanbevelingen ‘uit het veld’.
  2. Het is aannemelijk dat de kandidaat ook in de toekomst aandacht voor de aanpak van kindermishandeling blijft vragen.
  3. De kandidaat heeft het onderwerp aantoonbaar geagendeerd op diverse levensdomeinen.
  4. Kwaliteit en invloed: slachtoffers zijn daadwerkelijk gebaat bij hetgeen de kandidaat tot stand heeft gebracht.
  5. Eventuele publicaties of andere vormen van publiciteit over het onderwerp.
  6. Aanzien en invloed van de kandidaat in het werkveld.

Voor meer inhoudelijke informatie over de voordracht kan telefonisch contact worden opgenomen met de voorzitter van de commissie: de heer Heyman, 06 13072082.

Hoe draag je een kandidaat voor?
Je kunt een kandidaat voordragen voor de Van Dantzig-penning tot 1 oktober 2021. Stuur je voordracht met een goede motivatie naar info@bpsw.nl o.v.v. ‘Vertrouwelijk: voordracht van Dantzig-penning.’

Meer informatie? Ga dan naar de website van de BPSW.