Wie verdient de Van Dantzig-penning voor zijn/haar inzet tegen kindermishandeling?

BPSW nodigt jou uit om kandidaten voor te dragen voor de Van Dantzig-penning 2019. Deze penning wordt tweejaarlijks uitgereikt aan iemand die zich op het gebied van de aanpak van kindermishandeling bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt en zich heeft onderscheiden van anderen.

In 2016 ontving Roos Haase van Stichting SKIP de penning. Rob Bilo (2014), Herman Baartman (2006), Andries Rouvoet (2008), Gemma Kobessen (2010) en Francien Lamers-Winkelman (2012) mochten eerder de prijs in ontvangst nemen.

Criteria voor de voordracht
Voor de toekenning van de Van Dantzig-penning 2019 hanteert BPSW de volgende criteria voor verdienstelijkheid in de aanpak van kindermishandeling:

  1. De waarde en de betekenis van de verdienste van de kandidaat. Slachtoffers zijn daadwerkelijk gebaat (geweest) en/of zullen in de toekomst gebaat zijn bij wat de kandidaat tot stand heeft gebracht.
  2. De kandidaat heeft een hoge mate van invloed op alle domeinen, met een zo groot mogelijk bereik van de doelgroep(en).
  3. Eventuele publicaties van (of over het werk van) de kandidaat over kindermishandeling; zijn deze nationaal en/of internationaal verschenen?
  4. Aanzien van de kandidaat in het werkveld.
  5. De aard, het aantal en omvang van de lofbetuigingen wegen mee.
  6. Getuigt de kandidaat van lef, liefde en lange adem voor dit complexe thema?
  7. Het vertrouwen dat de kandidaat in de toekomst de aandacht voor de aanpak van kindermishandeling vast zal houden.

Voor meer inhoudelijke informatie over de voordracht kan telefonisch contact worden opgenomen met de voorzitter van de commissie: de heer Heyman, 06 13072082.

Hoe draag je een kandidaat voor?
Je kunt een kandidaat voordragen voor de Van Dantzig-penning door je voordracht voor 1 oktober 2019 per mail te sturen aan info@bpsw.nl o.v.v. Van Dantzig-penning 2019. De penning wordt uitgereikt op 14 november 2019 op de bijeenkomst ‘De agenda van het sociaal werk’.

De Van Dantzig-penning
De Van Dantzig-penning wordt sinds 2005 uitgereikt en is geïnitieerd door de Reflectie- en Actiegroep Aanpak Kindermishandeling (RAAK). De penning is ter nagedachtenis vernoemd naar een van de oprichters van RAAK; de psychiater Dries van Dantzig. HIj geldt als een belangrijke voorvechter van het belang van de Nederlandse geestelijke gezondheidszorg en in het bijzonder de aanpak van kindermishandeling.

In 2013 is de RAAK ontbonden en opgeheven. Het voormalig bestuur van de RAAK heeft BPSW verzocht de tweejaarlijkse uitreiking van haar over te nemen.

De bronzen penning is ontworpen door beeldend kunstenaar Far Wevers (IJlst).