Wil jij je administratieve lasten verminderen?

Doe dan mee met de landelijke schrapsessies die op woensdag 12 juni in alle 42 jeugdzorgregio’s worden gehouden. Dan gaan veel professionals uit het jeugddomein met elkaar in gesprek om concrete voorstellen te doen welke vormen van administratie en verantwoording geschrapt kunnen worden. Deze schrapsessies gaan echt invloed hebben. De sessies worden mede georganiseerd door de beroepsverenigingen BPSW, NIP en NVO. Ook minister Hugo de Jonge doet mee en oud-minister Rita Verdonk is door de minister van VWS gevraagd leiding te geven aan deze grote actie om het werkplezier in het jeugddomein te verbeteren. Zie hier meer informatie.

Geef je direct op

  • Wees er snel bij, want het aantal plaatsen is per jeugdzorgregio beperkt!
  • Afgesproken is met de werkgevers dat iedere professional in loondienst die mee wil doen, deze dag van de werkgever vrij moet krijgen.
  • De schrapsessies zijn ook een vervolg op de uitkomsten van de enquête die door maar liefst 4000 SKJ-geregistreerde professionals is ingevuld. Daaruit bleek dat meer dan 80% van de professionals last heeft van onnodige administratieve verantwoordingsdruk.