Winnaar(s) Jeugdprofessional van het jaar 2018

Op de Dag van de Jeugdprofessional is de winnaar van de Jeugdprofessional van het jaar 2018 bekendgemaakt. Jantine van Braak-Bakker en Willianne van de zande-Mol zijn de winnaars van dit jaar door hun aandeel in de observatie diagnostiekgroep “De vlindertuin” van Pactum Jeugd- en opvoedhulp.

Deze dames hebben vanuit hun passie voor de doelgroep eigenhandig een nieuwe observatiegroep opgezet die haarfijn aansluit bij de beweging van het passend onderwijs. Ze bieden kortdurende, maar intensieve zorg, in de vorm van dagbehandeling en observatie en daarnaast ambulante begeleiding voor thuis. Binnen twaalf weken bundelen ze hun observaties in een sluitend advies om ouders en school te adviseren en te ondersteunen in de toekomst. Deze groep draait op twee professionals die vol passie, ervaring en in eigen tijd een fantastisch product hebben gemaakt dat staat als een huis. Daarnaast dragen Jantine en Willianne zorg voor het algehele traject begeleiding en achterliggende beleidszaken. Samen met een gedragswetenschapper zetten ze een uitgebreide conclusie uit vanuit de observaties en ontwikkelingsonderzoeken. Een geweldig eigentijds product dat niet zo sterk was geworden zonder hen.

Hun wens is om naast observatie diagnostiek, niet alleen tips en advies te geven, maar deze ook daadwerkelijk tot uitvoering te laten komen. Met deze persoonlijke prijs zijn ze dichterbij het bieden van deze nazorg. Wij feliciteren Jantine en Willianne met hun prijs en wij hopen op een succesvol project!