Geen sprake van direct belanghebbende

Zaaknummer: 15.016T
Datum beslissing: 20 augustus 2015
Oordeel: niet-ontvankelijk
Maatregel: geen

Download de volledige beslissing in pdf

Let op: in deze zaak is beroep ingesteld. Zie voor de beslissing van het College van Beroep: zaaknummer 15.007B

Het College ontvangt een klaagschrift ingediend door een vertrouwenspersoon, die als gemachtigde van moeder optreedt. Tijdens de mondelinge behandeling bij het College verklaart de vertrouwenspersoon echter dat het indienen van een klacht een te zware belasting is voor moeder. Hij heeft zonder klaagster in te lichten een klacht namens haar ingediend. Het College is van oordeel dat het indienen van de klacht uitdrukkelijk niet valt binnen de door moeder gegeven machtiging aan klager. Het College verklaart de vertrouwenspersoon niet-ontvankelijk in zijn klacht.