Privacy statement

Persoonsgegevens

SKJ gaat uiterst zorgvuldig om met de verwerking van persoonsgegevens van gebruikers van de website. De door u ingevulde persoonsgegevens worden met inachtneming van de geldende privacywetgeving verwerkt, opgeslagen en beheerd, zolang als nodig is voor de volledige afhandeling daarvan.
Anders dan op grond van wettelijke verplichtingen, of tenzij uitdrukkelijk door de gebruiker zelf aangegeven, verstrekt SKJ nimmer persoonsgegevens aan derden. De gebruiker heeft te allen tijde inzage in zijn of haar persoonsgegevens. De gebruiker heeft bovendien het recht om zijn of haar persoonsgegevens te corrigeren en/of te laten verwijderen.

Als u geen informatie van ons wenst te ontvangen, kunt u dat aangeven via het contactformulier op de website of via de link ‘afmelden’ onderaan de nieuwsbrief die periodiek verzonden wordt. SKJ behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacy policy. Het verdient aanbeveling om de privacy policy af en toe te raadplegen zodat u van de wijzigingen op de hoogte bent.

Cookies

SKJ maakt gebruik van zogenaamde cookies. Cookies zijn kleine, eenvoudige tekstbestanden, die tijdens uw bezoek aan onze website op uw computer worden geplaatst. In deze tekstbestanden wordt informatie opgeslagen. Cookies stellen SKJ in staat om terugkerende gebruikers sneller en efficiënter toegang te kunnen verlenen tot de website. Zo hoeft er niet meerdere keren dezelfde informatie te worden ingevoerd en wordt voorkomen dat u bij een bezoek aan de website veelvuldig dezelfde informatie te zien krijgt. Bovendien kan SKJ u dankzij cookies gepersonaliseerde content tonen. SKJ wendt cookies niet aan om profielen van gebruikers op grond van surfgedrag samen te stellen. Cookies kunt u zelf verwijderen omdat deze op uw computer staan. In de browserinstellingen kunt u de mogelijkheid om cookies te ontvangen uitschakelen. Uitleg over het aanpassen van de instellingen in uw browser is te vinden onder ‘help’ in de toolbar van de meeste browsers.

Beveiliging

SKJ heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Personen die namens SKJ toegang hebben tot uw gegevens zijn gehouden tot geheimhouding.

Internetsites van derden

SKJ kan links opnemen naar internetsites van derden. Het kan gebeuren dat deze derden of anderen op deze internetsites informatie over u verzamelen. SKJ is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze internetsites en de handelingen van deze derden en anderen. SKJ raadt u aan kennis te nemen van hun beleid ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens.

Vragen

SKJ hecht veel waarde aan een transparant privacy-beleid. Indien u vragen en/of opmerkingen heeft met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens dan kunt u contact opnemen via ons contactformulier.