Contactformulier

Afdelingen

Helpdesk registratie
registraties@skjeugd.nl
030 – 303 64 77
op werkdagen tussen 9:00 en 16:30
Helpdesk herregistratie
herregistraties@skjeugd.nl
030 – 303 64 77
op werkdagen tussen 9:00 en 16:30
Helpdesk voor technische vragen
over uw dossier of onze website
030 – 303 64 74
op werkdagen tussen 9:00 en 12:30
Jeugd- en gezinsprofessionals
JGP@skjeugd.nl
030 – 303 64 77
op werkdagen tussen 9:00 en 16:30
Vragen over vooraanmelden
vooraanmeldenjeugd@skjeugd.nl
030 – 303 64 77
op werkdagen tussen 9:00 en 16:30
Tuchtrecht
tuchtrecht@skjeugd.nl
030 – 303 64 73
op werkdagen tussen 8:30 en 17:00
Opleiders/accreditaties
accreditatie@skjeugd.nl
030 – 303 64 77
op werkdagen tussen 9.00 en 13:00
Facturen
administratie@skjeugd.nl
030 – 303 64 75
op werkdagen tussen 9:00 en 12:00
Bezoekadres
Jan van Eijcklaan 2-4
3723 BC  Bilthoven
030 – 303 64 70 op werkdagen tussen 8:30 en 17:00