Contactformulier

Afdelingen

Helpdesk registratie
registraties@skjeugd.nl
030 – 303 64 77
tussen 9:00 en 13:00

Helpdesk herregistratie
herregistraties@skjeugd.nl
030 – 303 64 77
tussen 9:00 en 13:00
Vragen over vooraanmelden
vooraanmeldenjeugd@skjeugd.nl
030 – 303 64 77
tussen 9:00 en 13:00

Opleiders/accreditaties
accreditatie@skjeugd.nl
030 – 303 64 77
tussen 9.00 en 13:00

Tuchtrecht
tuchtrecht@skjeugd.nl
030 – 303 64 73
tussen 8:30 en 17:00

 

Facturen
administratie@skjeugd.nl
030 – 303 64 75
tussen 9:00 en 12:00
Jeugd-en Gezinsprofessionals
JGP@skjeugd.nl
030 – 303 64 77
tussen 9:00 en 13:00
Bezoekadres
Jan van Eijcklaan 2-4
3723 BC  Bilthoven
030 – 303 64 70
tussen 8:30 en 17:00