Jeugdhulp is geen kinderspel

Jeugdhulpaanbieders moeten volgens de norm verantwoorde werktoedeling werken met geregistreerde professionals. Dit staat beschreven in het Kwaliteitskader Jeugd.

Een uitvloeisel van de norm is de registratie van jeugdprofessionals op hbo-niveau of hoger. De inzet van professionals met beroepsregistratie borgt de kwaliteit van hulp aan kinderen en jongeren. Dat is een hele sprong vooruit.

Jeugdprofessionals blijven bij met geaccrediteerde scholing

Bijscholing is verplicht voor professionals in de jeugdhulp. Dit kan onder andere met door SKJ, NIP of NVO geaccrediteerde cursussen, symposia, workshops, lezingen en studiedagen.

Geaccrediteerde opleidingen

Een klacht indienen over een jeugdprofessional

Bent u ontevreden over het functioneren van een jeugdprofessional? Vindt u dat hij of zij zich niet aan de beroepscode of andere regels houdt, die voor hem of haar gelden? Dan kunt u een tuchtklacht indienen.

Een klacht indienen

Raadpleeg het register

In het Kwaliteitsregister Jeugd vindt u de namen van alle jeugdprofessionals die voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen voor hun vakgebied. Dit register is openbaar.

Zoek in het register

Dag van de Jeugdprofessional

Alles wat u wilt weten over uw beroep, het tuchtrecht en uw registratie

SKJ speciaal voor...

Professionals

Startpagina Professionals

Werkgevers

Startpagina Werkgevers

Gemeenten

Startpagina Gemeenten

Ouders / Verzorgers

Startpagina Ouders / Verzorgers

Dag van de Jeugdprofessional

Vrijdag 15 september 2017 Jaarbeurs Utrecht De Dag van de Jeugdprofessional wordt in samenwerking met het NIP, de NVO en de BPSW georganiseerd en is voor alle SKJ geregistreerde jeugdprofessionals. Tijdens deze dag komen onderwerpen aan bod die van belang...

lees verder

Koffie met Vlaaisessie

Om goede hulp te kunnen bieden, wordt meer dan voorheen van jeugdhulpverleners gevraagd dat zij zelf zoeken naar oplossingen. En dat zij hun professionele ruimte benutten om besluiten te nemen die daaraan bijdragen. Ga tijdens deze ‘Koffie met Vlaaisessie’ in Maastricht...

lees verder

Zoektocht naar ‘verantwoord werken’

lees verder

Zo creëren professionals ruimte in jeugd- en wijkteams

lees verder

Reparatieregeling vrije ruimte voor jeugdzorgwerkers

lees verder

Wettelijk verplichte beroepsregistratie

lees verder

Geef uw feedback over de Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming

lees verder