Jeugdhulp is geen kinderspel

Het Kwaliteitskader Jeugd geeft aan dat werkgevers op hbo-functies en hoger bij complexe en risicovolle handelingen SKJ- of BIG-geregistreerde jeugdprofessionals dienen in te zetten.

SKJ registreert jeugdprofessionals wanneer zij voldoen aan alle eisen voor vakbekwaamheid, en blijft vervolgens toezien op kwaliteit, toetsing en scholing.

De inzet van professionals met beroepsregistratie borgt de kwaliteit van hulp aan kinderen en jongeren. Want jeugdhulp is geen kinderspel.

Jeugdprofessionals blijven bij met geaccrediteerde scholing

Deskundigheidsbevordering is verplicht voor professionals in de jeugdhulp. Dit kan onder andere met door SKJ, NIP of NVO geaccrediteerde cursussen, symposia, workshops, lezingen en studiedagen.

Geaccrediteerde opleidingen

Een tuchtklacht indienen over een jeugdprofessional

Bent u ontevreden over het functioneren van een jeugdprofessional? Vindt u dat hij of zij zich niet aan de beroepscode of andere regels houdt, die voor hem of haar gelden? Dan kunt u een tuchtklacht indienen.

Een tuchtklacht indienen

Raadpleeg het register

In het Kwaliteitsregister Jeugd vindt u de namen van alle jeugdprofessionals die voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen voor hun vakgebied. Dit register is openbaar.

Zoek in het register

Dag van de Jeugdprofessional

15 september 2017

Er zijn nog 427 plaatsen beschikbaar

Klik hier voor meer informatie

SKJ speciaal voor...

Professionals

Startpagina Professionals

Werkgevers

Startpagina Werkgevers

Gemeenten

Startpagina Gemeenten

Ouders / Verzorgers

Startpagina Ouders / Verzorgers

Nieuw Tuchtreglement

Op 10 april 2017 heeft het bestuur van SKJ de laatste versie van het Tuchtreglement vastgesteld en goedgekeurd. Lees hier het nieuwe Tuchtreglement SKJ  

lees verder

Leren reflecteren? Doe mee aan het ReflectieLab!

Ben jij professional in het sociaal domein en wil je leren reflecteren zodat je jezelf continu kunt blijven ontwikkelen?  Doe dan mee aan het ReflectieLab. Een speciaal leertraject, georganiseerd door het Nederlands Jeugdinstituut in samenwerking met het Actieprogramma Professionalisering Welzijn...

lees verder

Uitnodiging conferentie professionaliseren in jeugdhulp en jeugdbescherming

lees verder

Jaarverslag SKJ over 2016

lees verder

Dag van de Jeugdprofessional

lees verder

Meedenken & meepraten over uw vak?

lees verder

Ontbijttafel professionele ruimte bieden en benutten

lees verder

Samen staan we sterk

In de Jeugdwet is opgenomen dat werkgevers in beginsel moeten werken met professionals die geregistreerd staan in het Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ)of het BIG-register. De beroepsverenigingen NIP, NVO en BPSW borgen de beroepsidentiteit en geven het beroep een stem. Een beroepsvereniging stelt de beroepscode vast en actualiseert die. Een beroepsvereniging draagt het beroep, creëert een podium waar vakgenoten elkaar kunnen ontmoeten en vertegenwoordigt de beroepsgroep in overleg met de overheden en andere veldpartijen. Tegelijk zorgt zij dat de opleiding aansluit bij de praktijk, stelt zij de vakinhoudelijke richtlijnen vast en zorgt voor voldoende bij- en nascholing.

SKJ en de beroepsverenigingen werken nauw samen en hebben verschillende functies en voeren andere taken uit. Bij SKJ kunt u zich registreren in tegenstelling tot een beroepsvereniging waarvan professionals op vrijwillige basis lid worden. Meer weten? Bezoek de websites van NIP, NVO en BPSW