Jeugdhulp is geen kinderspel

In verband met het coronavirus hebben wij maatregelen getroffen om alle SKJ-geregistreerde professionals zoveel mogelijk zorgen uit handen te nemen..

Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) is hét beroepsregister voor jeugdprofessionals in Nederland. Met een SKJ-registratie laat je aan jeugdigen, ouders en opdrachtgevers zien dat je ervaring, kennis en vaardigheden hebt om goede hulp te bieden in complexe situaties. Ook laat je hiermee zien dat je continu werkt aan je vakbekwaamheid en investeert in de kwaliteit van je vak.

Met behulp van het Kwaliteitskader Jeugd kan je (samen met je werkgever) nagaan of jouw werk om een registratie vraagt.

Informatie over (her)registratie

Jeugdzorgwerkers en jeugd- en gezinsprofessionals:
Herregistratie jeugdzorgwerkers
Herregistratie jeugd- en gezinsprofessionals
Registratie jeugd- en gezinsprofessionals

Inloggen Mijn SKJ
VOG
Veelgestelde vragen

Een tuchtklacht indienen over een jeugdprofessional

Bent u ontevreden over het functioneren van een jeugdprofessional? Vindt u dat hij of zij zich niet aan de beroepscode of andere regels houdt, die voor hem of haar gelden? Dan kunt u een tuchtklacht indienen.

Een tuchtklacht indienen

Raadpleeg het register

In het Kwaliteitsregister Jeugd vindt u de namen van alle jeugdprofessionals die voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen voor hun vakgebied. Dit register is openbaar. Kijk ook bij opgelegde maatregelen.

Zoek in het register

Dag van de Jeugdprofessional 2021 | Workshop uitgelicht: Sterk in traumasensitief werken.

lees verder

Straks werken in de jeugdhulp of jeugdbescherming? Wat betekenen de Jeugdwet en het jeugdstelsel voor jou?

lees verder

Termijn voor het geven van online trainingen verlengd!

lees verder

Dag van de Jeugdprofessional 2021 | Workshop uitgelicht: Welke pet heb ik op? Over beroepsethiek en rolintegriteit.

lees verder

Vacature | Junior secretaris

lees verder