Nieuwe kamer jeugd- en gezinsprofessionals

Direct naar Mijn SKJ
Meer over registratievoorwaarden
Meer over aanvullende scholing bij een diploma ouder dan 5 jaar
Download werkervaringsverklaring
Download eigen verklaring werkervaring
Bekijk de veel gestelde vragen

Heeft u geen mail van ons ontvangen? Controleer of het juiste e-maildres in uw profielgegevens staat, en check uw spambox.

Zie hier hoe u gemakkelijk kunt registreren als jeugd- en gezinsprofessional

In onderstaande 3 filmpjes voor vooraanmelders, jeugdzorgwerkers en niet-geregistreerde professionals wordt eenvoudig uitgelegd hoe u zich kunt registreren in de nieuwe kamer jeugd- en gezinsprofessionals.

Video’s:
Overstappen en registreren voor vooraanmelders
Overstappen voor jeugdzorgwerkers
Registreren als jeugd- gezinsprofessional

Een tuchtklacht indienen over een jeugdprofessional

Bent u ontevreden over het functioneren van een jeugdprofessional? Vindt u dat hij of zij zich niet aan de beroepscode of andere regels houdt, die voor hem of haar gelden? Dan kunt u een tuchtklacht indienen.

Een tuchtklacht indienen

Raadpleeg het register

In het Kwaliteitsregister Jeugd vindt u de namen van alle jeugdprofessionals die voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen voor hun vakgebied. Dit register is openbaar.

Zoek in het register
15
mrt

Informatiebijeenkomsten SKJ

Omdat er in het hele land veel behoefte blijkt aan informatie over het Kwaliteitsregister Jeugd, registratie en herregistratie, hebben organiseren wij regelmatig informatiebijeenkomsten in het midden van het land. De eerstvolgende bijeenkomst is donderdag 15 maart van 16:00 tot 18:00...

lees verder

Werken bij SKJ?

Het Kwaliteitsregister Jeugd is op zoek naar leden beroepsgenoten voor de tuchtcolleges: Vacature leden beroepsgenoten orthopedagogen SKJ Vacature leden beroepsgenoten psychologen SKJ Vacature leden beroepsgenoten jeugd en gezinsprofessional SKJ Vacature servicedesk- en dossiermedewerker (her)registratie

lees verder

Aanvullende scholing voor registratie jeugd- en gezinsprofessionals

lees verder

Rapport en aanbevelingen enquête evaluatie Jeugdwet

lees verder

Informatiebijeenkomsten PPJ&J

lees verder

PrivacyApp jeugd nu ook voor jeugdhulpverleners

lees verder

Nieuws voor opleidingsaanbieders

lees verder

PPJ&J

In het Programma Professionalisering Jeugdhulp en Jeugdbescherming (PJ&J) wordt door het werkveld samengewerkt om het doel van de Jeugdwet te verwezenlijken. Om de kwaliteit van hulp aan kinderen en jongeren verder te verbeteren, vindt een transformatie plaats. PJ&J geeft daar binnen verschillende thema’s vorm aan.

Programma Professionalisering Jeugdhulp en Jeugdbescherming

SKJ speciaal voor...

Professionals

Startpagina Professionals

Werkgevers

Startpagina Werkgevers

Gemeenten

Startpagina Gemeenten

Ouders / Verzorgers

Startpagina Ouders / Verzorgers

Laat zien wat je waard bent!

In de Jeugdwet is opgenomen dat werkgevers in beginsel moeten werken met professionals die geregistreerd staan in het Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) of het BIG-register. De beroepsverenigingen NIP, NVO en BPSW borgen de beroepsidentiteit en geven het beroep een stem. Een beroepsvereniging stelt de beroepscode vast en actualiseert die. Een beroepsvereniging draagt het beroep, creëert een podium waar vakgenoten elkaar kunnen ontmoeten en vertegenwoordigt de beroepsgroep in overleg met de overheden en andere veldpartijen. Tegelijk zorgt zij dat de opleiding aansluit bij de praktijk, stelt zij de vakinhoudelijke richtlijnen vast en zorgt voor voldoende bij- en nascholing.

SKJ en de beroepsverenigingen werken nauw samen en hebben verschillende functies en voeren andere taken uit. Bij SKJ kunt u zich registreren in tegenstelling tot een beroepsvereniging waarvan professionals op vrijwillige basis lid worden. Meer weten? Bezoek de websites van NIP, NVO en BPSW.
Verschillende thema's over professionalisering kunt u vinden op de website professionaliseringjeugdhulp.nl.