Waar kunnen we je mee helpen?

Het Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) is hét beroepsregister voor jeugdprofessionals in Nederland. Als onafhankelijke uitvoeringsorganisatie zijn wij verantwoordelijk voor de wettelijke registratie van hbo- of wo-opgeleide jeugdprofessionals die werken in complexe en risicovolle situaties. Wij toetsen of jeugdprofessionals voldoen aan de criteria voor (her)registratie en onderhouden een stelsel van collegiaal toezicht. Daarbij hebben we altijd oog voor de mens achter de professional. We kunnen de regels niet veranderen, maar streven er voortdurend naar om informatievoorziening en processen te verbeteren en zoveel mogelijk een gids voor professionals te zijn waar dit mogelijk is. Met behulp van het Kwaliteitskader Jeugd kan je (samen met je werkgever) nagaan of jouw werk om een registratie vraagt.

Vernieuwing tuchtrecht

Vernieuwing tuchtrecht

Let op: per 1 november 2022 is een nieuw reglement in werking getreden. Daarmee is het een en ander veranderd. Er is een nieuw, verkort, klachtformulier. Ook verandert de manier waarop een klacht behandeld wordt. Deze veranderingen gaan direct in, maar er is een overgangsperiode van 1 november 2022 tot en met 31 december 2022. In die periode mogen klachten worden ingediend op de oude manier, en op de nieuwe manier. Lees meer