Dag van de Jeugdprofessional

Op vrijdag 14 september 2018 organiseren wij de tweede editie van de Dag van de Jeugdprofessional. De DvdJ wordt georganiseerd door het Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) en de beroepsverenigingen BPSW, NIP en NVO. De kaartverkoop is gestart: lees meer in dit bericht

Zie hier hoe u gemakkelijk kunt registreren als jeugd- en gezinsprofessional

In onderstaande 3 filmpjes voor vooraanmelders, jeugdzorgwerkers en niet-geregistreerde professionals wordt eenvoudig uitgelegd hoe u zich kunt registreren in de nieuwe kamer jeugd- en gezinsprofessionals.

Video’s:
Overstappen en registreren voor vooraanmelders
Overstappen voor jeugdzorgwerkers
Registreren als jeugd- gezinsprofessional

Een tuchtklacht indienen over een jeugdprofessional

Bent u ontevreden over het functioneren van een jeugdprofessional? Vindt u dat hij of zij zich niet aan de beroepscode of andere regels houdt, die voor hem of haar gelden? Dan kunt u een tuchtklacht indienen.

Een tuchtklacht indienen

Raadpleeg het register

In het Kwaliteitsregister Jeugd vindt u de namen van alle jeugdprofessionals die voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen voor hun vakgebied. Dit register is openbaar.

Zoek in het register

Dag van de Jeugdprofessional 2018

De Dag van de Jeugdprofessional – Lokale samenwerking #Hoedan?! wordt op vrijdag 14 september 2018 in het Beatrix theater in Utrecht georganiseerd in samenwerking met BPSW, NIP en NVO en is voor alle SKJ geregistreerde jeugdprofessionals. Tijdens deze dag komen...

lees verder

Kabinet: meer ondersteuning voor kwetsbare jongeren

Minister De Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) en minister Dekker (Rechtsbescherming) komen met een brede aanpak om de jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering te verbeteren. Zo krijgt elk kind dat uit huis is geplaatst een eigen mentor en gaat elke jongere...

lees verder

Informatiebijeenkomsten SKJ

lees verder

(Her)registreren op uw mobiel?

lees verder

Werken bij SKJ?

lees verder

Informatiebijeenkomsten PPJ&J

lees verder

Aanvullende scholing voor registratie jeugd- en gezinsprofessionals

lees verder

Dag van de Jeugdprofessional 2018

Op vrijdag 14 september 2018 organiseren wij de tweede editie van de Dag van de Jeugdprofessional. Dit jaar stellen wij ook een aantal plekken beschikbaar voor niet-geregistreerden; houd hiervoor onze websites in de gaten. De DvdJ wordt georganiseerd door het Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) en de beroepsverenigingen BPSW, NIP en NVO.
Inschrijving start vrijdag 20 april.

DvdJ 2018

Laat zien wat je waard bent!

In de Jeugdwet is opgenomen dat werkgevers in beginsel moeten werken met professionals die geregistreerd staan in het Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) of het BIG-register. De beroepsverenigingen NIP, NVO en BPSW borgen de beroepsidentiteit en geven het beroep een stem. Een beroepsvereniging stelt de beroepscode vast en actualiseert die. Een beroepsvereniging draagt het beroep, creëert een podium waar vakgenoten elkaar kunnen ontmoeten en vertegenwoordigt de beroepsgroep in overleg met de overheden en andere veldpartijen. Tegelijk zorgt zij dat de opleiding aansluit bij de praktijk, stelt zij de vakinhoudelijke richtlijnen vast en zorgt voor voldoende bij- en nascholing.

SKJ en de beroepsverenigingen werken nauw samen en hebben verschillende functies en voeren andere taken uit. Bij SKJ kunt u zich registreren in tegenstelling tot een beroepsvereniging waarvan professionals op vrijwillige basis lid worden. Meer weten? Bezoek de websites van NIP, NVO en BPSW.
Verschillende thema's over professionalisering kunt u vinden op de website professionaliseringjeugdhulp.nl.