Jeugdhulp is geen kinderspel

Het Kwaliteitskader Jeugd geeft aan dat werkgevers op hbo-functies en hoger in complexe en risicovolle situaties SKJ- of BIG-geregistreerde jeugdprofessionals dienen in te zetten.

SKJ registreert jeugdprofessionals wanneer zij voldoen aan alle eisen voor vakbekwaamheid, en blijft vervolgens toezien op kwaliteit, toetsing en scholing.

De inzet van professionals met beroepsregistratie borgt de kwaliteit van hulp aan kinderen en jongeren. Want jeugdhulp is geen kinderspel.

Jeugdprofessionals blijven bij met geaccrediteerde scholing

Deskundigheidsbevordering is verplicht voor professionals in de jeugdhulp. Dit kan onder andere met door SKJ, NIP of NVO geaccrediteerde cursussen, symposia, workshops, lezingen en studiedagen.

Geaccrediteerde opleidingen

Een tuchtklacht indienen over een jeugdprofessional

Bent u ontevreden over het functioneren van een jeugdprofessional? Vindt u dat hij of zij zich niet aan de beroepscode of andere regels houdt, die voor hem of haar gelden? Dan kunt u een tuchtklacht indienen.

Een tuchtklacht indienen

Raadpleeg het register

In het Kwaliteitsregister Jeugd vindt u de namen van alle jeugdprofessionals die voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen voor hun vakgebied. Dit register is openbaar.

Zoek in het register

Beroepscode voor de Jeugd- en Gezinsprofessional

Professionals in jeugdhulp en jeugdbescherming worden in hun dagelijks werk geconfronteerd met dilemma’s en keuzes. Elke situatie en cliënt is weer anders, dus moeten zij elke keer opnieuw afwegingen maken. De beroepscode ondersteunt hen daarbij. In de beroepscode zijn de...

lees verder

Conferenties Professionalisering Jeugdhulp en Jeugbescherming

lees verder

Trots op je vak #12 – Zo moet goede hulp eruitzien

lees verder

Voorbereiding richtlijn over seksuele ontwikkeling van start

lees verder

Vacatures SKJ

lees verder

Wat moet u doen om zich te registreren als jeugd- en gezinsprofessional?

lees verder

PPJ&J

In het Programma Professionalisering Jeugdhulp en Jeugdbescherming (PJ&J) wordt door het werkveld samengewerkt om het doel van de Jeugdwet te verwezenlijken. Om de kwaliteit van hulp aan kinderen en jongeren verder te verbeteren, vindt een transformatie plaats. PJ&J geeft daar binnen verschillende thema’s vorm aan.

Programma Professionalisering Jeugdhulp en Jeugdbescherming

SKJ speciaal voor...

Professionals

Startpagina Professionals

Werkgevers

Startpagina Werkgevers

Gemeenten

Startpagina Gemeenten

Ouders / Verzorgers

Startpagina Ouders / Verzorgers

Laat zien wat je waard bent!

In de Jeugdwet is opgenomen dat werkgevers in beginsel moeten werken met professionals die geregistreerd staan in het Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ)of het BIG-register. De beroepsverenigingen NIP, NVO en BPSW borgen de beroepsidentiteit en geven het beroep een stem. Een beroepsvereniging stelt de beroepscode vast en actualiseert die. Een beroepsvereniging draagt het beroep, creëert een podium waar vakgenoten elkaar kunnen ontmoeten en vertegenwoordigt de beroepsgroep in overleg met de overheden en andere veldpartijen. Tegelijk zorgt zij dat de opleiding aansluit bij de praktijk, stelt zij de vakinhoudelijke richtlijnen vast en zorgt voor voldoende bij- en nascholing.

SKJ en de beroepsverenigingen werken nauw samen en hebben verschillende functies en voeren andere taken uit. Bij SKJ kunt u zich registreren in tegenstelling tot een beroepsvereniging waarvan professionals op vrijwillige basis lid worden. Meer weten? Bezoek de websites van NIP, NVO en BPSW.
Verschillende thema's over professionalisering kunt u vinden op de website professionaliseringjeugdhulp.nl.