Jeugdhulp is geen kinderspel

Het Kwaliteitskader Jeugd geeft aan dat werkgevers op hbo-functies en hoger bij complexe en risicovolle handelingen SKJ- of BIG-geregistreerde jeugdprofessionals dienen in te zetten.

SKJ registreert jeugdprofessionals wanneer zij voldoen aan alle eisen voor vakbekwaamheid, en blijft vervolgens toezien op kwaliteit, toetsing en scholing.

De inzet van professionals met beroepsregistratie borgt de kwaliteit van hulp aan kinderen en jongeren. Want jeugdhulp is geen kinderspel.

Jeugdprofessionals blijven bij met geaccrediteerde scholing

Deskundigheidsbevordering is verplicht voor professionals in de jeugdhulp. Dit kan onder andere met door SKJ, NIP of NVO geaccrediteerde cursussen, symposia, workshops, lezingen en studiedagen.

Geaccrediteerde opleidingen

Een tuchtklacht indienen over een jeugdprofessional

Bent u ontevreden over het functioneren van een jeugdprofessional? Vindt u dat hij of zij zich niet aan de beroepscode of andere regels houdt, die voor hem of haar gelden? Dan kunt u een tuchtklacht indienen.

Een tuchtklacht indienen

Raadpleeg het register

In het Kwaliteitsregister Jeugd vindt u de namen van alle jeugdprofessionals die voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen voor hun vakgebied. Dit register is openbaar.

Zoek in het register

Dag van de Jeugdprofessional

Alles wat u wilt weten over uw beroep, het tuchtrecht en uw registratie

Klik hier voor meer informatie

SKJ speciaal voor...

Professionals

Startpagina Professionals

Werkgevers

Startpagina Werkgevers

Gemeenten

Startpagina Gemeenten

Ouders / Verzorgers

Startpagina Ouders / Verzorgers

Meedenken & meepraten over uw vak?

Op maandag 22 mei houdt SKJ voor de vierde keer een zogenaamde Klankbordgroep bijeenkomst. Daarbij komen de volgende onderwerpen aan bod: Wat betekent (her)registratie voor uw dagelijks werk? De valkuilen van de professional anno 2017 Autonomie & teamwork: hoe verhouden...

lees verder

Ontbijttafel professionele ruimte bieden en benutten

Om goede hulp te kunnen bieden, wordt meer dan voorheen van jeugdhulpverleners gevraagd dat zij zelf – samen met de jeugdige en/of het gezin – zoeken naar oplossingen. En dat zij hun professionele ruimte benutten om besluiten te nemen die daaraan bijdragen. Deze professionele...

lees verder

Professioneler te werk gaan om kwaliteit van hulp aan kinderen te verbeteren

lees verder

Registratietarief verlaagd

lees verder

Professionaliseren

lees verder

Dag van de Jeugdprofessional

lees verder

Koffie met Vlaaisessie

lees verder