Jeugdhulp is geen kinderspel

In de Jeugdwet staat dat gewerkt moet worden volgens de norm van de verantwoorde werktoedeling. Dat is een wettelijk verplichte kwaliteitseis aan jeugdhulpaanbieders en jeugdhulpverleners die staat beschreven in het Kwaliteitskader Jeugd.

Een uitvloeisel van de norm is de verplichte registratie van jeugdprofessionals op hbo-niveau of hoger. De inzet van professionals met beroepsregistratie borgt de kwaliteit van hulp aan kinderen en jongeren. Dat is een hele sprong vooruit.

Jeugdprofessionals blijven bij met geaccrediteerde scholing

Bijscholing is verplicht voor professionals in de jeugdhulp. Dit kan onder andere met door SKJ, NIP of NVO geaccrediteerde cursussen, symposia, workshops, lezingen en studiedagen.

Geaccrediteerde opleidingen

Een klacht indienen over een jeugdprofessional

Bent u ontevreden over het functioneren van een jeugdprofessional? Vindt u dat hij of zij zich niet aan de beroepscode of andere regels houdt, die voor hem of haar gelden? Dan kunt u een tuchtklacht indienen.

Een klacht indienen

Raadpleeg het register

In het Kwaliteitsregister Jeugd vindt u de namen van alle jeugdprofessionals die voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen voor hun vakgebied. Dit register is openbaar.

Zoek in het register

SKJ speciaal voor...

Professionals

Startpagina Professionals

Werkgevers

Startpagina Werkgevers

Gemeenten

Startpagina Gemeenten

Ouders / Verzorgers

Startpagina Ouders / Verzorgers

Reparatieregeling vrije ruimte voor jeugdzorgwerkers

Op 1 april 2016 zijn de vernieuwde voorwaarden voor activiteiten in de vrije ruimte goedgekeurd. Dat er geen overgangsregeling was ingebouwd, zorgde voor veel onduidelijkheid, zowel bij de professionals als bij de medewerkers van SKJ. Vanwege de vele vragen naar...

lees verder

Wettelijk verplichte beroepsregistratie

Professionals die zich voor november 2014 bij BAMw (nu Registerplein) als jeugdzorgwerker hebben geregistreerd én psychologen en pedagogen die zich via de tijdelijke wegingsregeling jeugdzorg hebben opgegeven voor het opleidingstraject tot postmaster geregistreerde hebben een zogenoemde activatiemail ontvangen van SKJ....

lees verder

Geef uw feedback over de Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming

lees verder

Herregistratie masters

lees verder

Handreiking Kwaliteitskader Jeugd

lees verder

Uitstroomprofiel jeugdzorgwerker uitgesteld naar 1 januari 2018

lees verder

Eerste jaarverslag SKJ gepubliceerd!

lees verder