Jeugdhulp is geen kinderspel

In verband met het coronavirus hebben wij maatregelen getroffen om alle SKJ-geregistreerde professionals zoveel mogelijk zorgen uit handen te nemen.

Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) is hét beroepsregister voor jeugdprofessionals in Nederland. Met een SKJ-registratie laat je aan jeugdigen, ouders en opdrachtgevers zien dat je ervaring, kennis en vaardigheden hebt om goede hulp te bieden in complexe situaties. Ook laat je hiermee zien dat je continu werkt aan je vakbekwaamheid en investeert in de kwaliteit van je vak.

Met behulp van het Kwaliteitskader Jeugd kan je (samen met je werkgever) nagaan of jouw werk om een registratie vraagt.

Informatie over (her)registratie

Jeugdzorgwerkers en jeugd- en gezinsprofessionals:
Herregistratie jeugdzorgwerkers
Herregistratie jeugd- en gezinsprofessionals
Registratie jeugd- en gezinsprofessionals

Inloggen Mijn SKJ
VOG
Veelgestelde vragen

Een tuchtklacht indienen over een jeugdprofessional

Bent u ontevreden over het functioneren van een jeugdprofessional? Vindt u dat hij of zij zich niet aan de beroepscode of andere regels houdt, die voor hem of haar gelden? Dan kunt u een tuchtklacht indienen.

Een tuchtklacht indienen

Raadpleeg het register

In het Kwaliteitsregister Jeugd vindt u de namen van alle jeugdprofessionals die voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen voor hun vakgebied. Dit register is openbaar. Kijk ook bij opgelegde maatregelen.

Zoek in het register

Wijziging Tuchtreglement en Wrakingsprotocol SKJ

Toelichting op het Tuchtreglement versie 1.4 en het Wrakingsprotocol versie 1.3  Het Tuchtreglement en Wrakingsprotocol van de colleges van SKJ zijn met ingang van 23 november 2020 gewijzigd. De meest fundamentele wijzigingen staan hier op een rij. Tuchtreglement versie 1.4:...

lees verder

Maand van de orthopedagoog

Van 13 november tot 13 december is het de maand van de orthopedagoog! Gedurende deze maand worden de master-orthopedagogen extra in het zonnetje gezet en SKJ doet hier uiteraard aan mee. In deze periode organiseert de NVO het vierde landelijke...

lees verder

Werken bij SKJ?

lees verder

Update informatie over coronavirus voor opleiders

lees verder

Zakery Beacher Jeugdprofessional van het Jaar 2020!

lees verder

Monique Klompé benoemd tot onafhankelijk interim voorzitter van het bestuur van Stichting Kwaliteitsregister Jeugd

lees verder

Actuele kennis verwerkt in herziene Richtlijn Gezinnen met meervoudige en complexe problemen

lees verder