Jeugdhulp is geen kinderspel

In verband met het coronavirus hebben wij maatregelen getroffen om alle SKJ-geregistreerde professionals zoveel mogelijk zorgen uit handen te nemen.

Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) is hét beroepsregister voor jeugdprofessionals in Nederland. Met een SKJ-registratie laat je aan jeugdigen, ouders en opdrachtgevers zien dat je ervaring, kennis en vaardigheden hebt om goede hulp te bieden in complexe situaties. Ook laat je hiermee zien dat je continu werkt aan je vakbekwaamheid en investeert in de kwaliteit van je vak.

Met behulp van het Kwaliteitskader Jeugd kan je (samen met je werkgever) nagaan of jouw werk om een registratie vraagt.

Informatie over (her)registratie

Jeugdzorgwerkers en jeugd- en gezinsprofessionals:
Herregistratie jeugdzorgwerkers
Herregistratie jeugd- en gezinsprofessionals
Registratie jeugd- en gezinsprofessionals

Inloggen Mijn SKJ
VOG
Veelgestelde vragen

Een tuchtklacht indienen over een jeugdprofessional

Bent u ontevreden over het functioneren van een jeugdprofessional? Vindt u dat hij of zij zich niet aan de beroepscode of andere regels houdt, die voor hem of haar gelden? Dan kunt u een tuchtklacht indienen.

Een tuchtklacht indienen

Raadpleeg het register

In het Kwaliteitsregister Jeugd vindt u de namen van alle jeugdprofessionals die voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen voor hun vakgebied. Dit register is openbaar. Kijk ook bij opgelegde maatregelen.

Zoek in het register

Praktijkprogramma en corona

Wij kunnen ons goed voorstellen dat door de coronamaatregelen een praktijkprogramma momenteel nét even anders verloopt dan hoe je hem initieel hebt laten accrediteren. Zolang het praktijkprogramma ondanks de wijzigingen aan de voorwaarden voldoet, is dit geen enkel probleem. Wij vragen je vriendelijk...

lees verder

Herziene richtlijn KOPP/KOV

De Richtlijn Kinderen van ouders met psychische problemen is geactualiseerd. In de herziene richtlijn zijn onder andere de instrumenten en interventies geactualiseerd en wordt aandacht besteed aan multidisciplinair werken. Ook is de naam van de richtlijn verbreed naar kinderen van...

lees verder

Uitkomsten Nivel-onderzoek Evaluatie 5 jaar tuchtrecht in de jeugdzorg bekend

lees verder

Herziene versie tijdelijke werkwijze tuchtcolleges (COVID-19)

lees verder

Wijziging Tuchtreglement en Wrakingsprotocol SKJ

lees verder

Maand van de orthopedagoog

lees verder

Update informatie over coronavirus voor opleiders

lees verder