SKJ voor professionals

Op deze pagina vind je informatie over (her)registratie, de nieuwe kamer jeugd- en gezinsprofessionals, reflectie en intervisie en het aanvragen en indienen van documenten zoals je VOG en je werkervaringsverklaring.