De wereld op zijn kop

Het corona-virus heeft de wereld op zijn kop gezet. Om alle SKJ-geregistreerde jeugdprofessionals zo veel mogelijk zorgen uit handen te nemen (voor zover die in onze macht liggen), hebben we een aantal maatregelen getroffen. Herregistratietermijn verlengd Professionals die (hadden) moeten...

lees verder

SKJ zoekt interim voorzitter bestuur

SKJ zoekt een onafhankelijke voorzitter voor 10 – 20 uur per maand. De nadruk ligt op interim vanwege de opdracht om leiding te geven aan de governance-discussie en voorstellen te ontwikkelen en implementeren die draagvlak hebben bij de betrokken partijen....

lees verder

Tijdelijke werkwijze tuchtcolleges (COVID-19)

Gelet op de ontwikkelingen met betrekking tot COVID-19 is de werkwijze van het College van Toezicht en het College van Beroep tijdelijk aangepast. Deze aangepaste werkwijze is vastgelegd in een tijdelijke regeling, Geen mondelinge behandelingen t/m 28 april 2020 Alle...

lees verder

Inzet van extra personeel voor verantwoorde hulp

Er kunnen grote tekorten aan personeel ontstaan in het jeugddomein als gevolg van de Coronavirus COVID-19 pandemie. Dit kan onder andere komen door uitval van personeel wegens ziekte en het anders organiseren van zorg. Organisaties kunnen bekwame niet (meer) geregistreerde...

lees verder