De wereld op zijn kop – corona update

Al geruime tijd zet het corona-virus de wereld op zijn kop. Om alle SKJ-geregistreerde jeugdprofessionals zo veel mogelijk te ontzorgen (voor zover dat in onze macht ligt) zijn er een aantal maatregelen getroffen. Online trainingen mogelijk Het is tijdelijk –...

lees verder

SKJ FAQ | Wat is de norm van verantwoorde werktoedeling?

De norm van de verantwoorde werktoedeling is opgenomen in het Besluit Jeugdwet. De norm verplicht aanbieders van jeugdhulp en jeugdbescherming (gecertificeerde instellingen) tot: het in beginsel werken met geregistreerde professionals; het toedelen van taken aan professionals rekening houdend met hun...

lees verder