Herziene richtlijn KOPP/KOV

De Richtlijn Kinderen van ouders met psychische problemen is geactualiseerd. In de herziene richtlijn zijn onder andere de instrumenten en interventies geactualiseerd en wordt aandacht besteed aan multidisciplinair werken. Ook is de naam van de richtlijn verbreed naar kinderen van...

lees verder

Wijziging Tuchtreglement en Wrakingsprotocol SKJ

Toelichting op het Tuchtreglement versie 1.4 en het Wrakingsprotocol versie 1.3  Het Tuchtreglement en Wrakingsprotocol van de colleges van SKJ zijn met ingang van 23 november 2020 gewijzigd. De meest fundamentele wijzigingen staan hier op een rij. Tuchtreglement versie 1.4:...

lees verder

Maand van de orthopedagoog

Van 13 november tot 13 december is het de maand van de orthopedagoog! Gedurende deze maand worden de master-orthopedagogen extra in het zonnetje gezet en SKJ doet hier uiteraard aan mee. In deze periode organiseert de NVO het vierde landelijke...

lees verder