Praktijkprogramma en corona

Wij kunnen ons goed voorstellen dat door de coronamaatregelen een praktijkprogramma momenteel nét even anders verloopt dan hoe je hem initieel hebt laten accrediteren. Zolang het praktijkprogramma ondanks de wijzigingen aan de voorwaarden voldoet, is dit geen enkel probleem. Wij vragen je vriendelijk...

lees verder

Herziene richtlijn KOPP/KOV

De Richtlijn Kinderen van ouders met psychische problemen is geactualiseerd. In de herziene richtlijn zijn onder andere de instrumenten en interventies geactualiseerd en wordt aandacht besteed aan multidisciplinair werken. Ook is de naam van de richtlijn verbreed naar kinderen van...

lees verder

Wijziging Tuchtreglement en Wrakingsprotocol SKJ

Toelichting op het Tuchtreglement versie 1.4 en het Wrakingsprotocol versie 1.3  Het Tuchtreglement en Wrakingsprotocol van de colleges van SKJ zijn met ingang van 23 november 2020 gewijzigd. De meest fundamentele wijzigingen staan hier op een rij. Tuchtreglement versie 1.4:...

lees verder