Opleiders

Als aanbieder van scholing voor jeugdprofessionals kun je je scholing laten accrediteren bij SKJ. Je opleiding, training of cursus moet bijdragen aan competentieversterking en methodisch handelen van onze geregistreerde professionals.

Op deze pagina vind je informatie over hoe accreditatie werkt, wat accreditatie kost en welke eisen we stellen.

Magazine – Samen werken aan professionalisering

Vanuit het Programma Professionalisering Jeugdhulp en Jeugdbescherming (PPJ&J) is een magazine ontwikkeld voor werkgevers professionals, cliënten, het rijk, onderwijs en gemeenten voor het bevorderen van professionaliteit en vakmanschap van de jeugdhulpverleners. Het magazine ‘Samen werken aan professionalisering’ omvat alles wat professionals in...

lees verder

Praat niet over ons, maar mét ons. Meld je aan!

Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar voor de klankbordgroep. Deze keer over: al die administratie… een zorg of een zegen? Op maandag 11 februari 2019 houdt SKJ voor de vijfde keer een zogenaamde Klankbordgroep bijeenkomst. Onderwerp van gesprek: de administratieve...

lees verder

Nieuws voor opleidingsaanbieders

lees verder

Jaarverslag 2017

lees verder

Rapport en aanbevelingen enquête evaluatie Jeugdwet

lees verder

Besluit aanvang overgangstermijnen voor registratie jeugd- en gezinsprofessionals goedgekeurd door ministeries

lees verder

Beroepscode voor de Jeugd- en Gezinsprofessional

lees verder