Opleiders

Als aanbieder van scholing voor jeugdprofessionals kun je je scholing laten accrediteren bij SKJ. Je opleiding, training of cursus moet bijdragen aan competentieversterking en methodisch handelen van onze geregistreerde professionals.

Op deze pagina vind je informatie over hoe accreditatie werkt, wat accreditatie kost en welke eisen we stellen.

Nieuws voor opleidingsaanbieders

Sinds 1 januari 2018 is de nieuwe kamer Jeugd- en gezinsprofessionals open. Naast jeugdzorgwerkers kunnen ook begeleiders in de gehandicaptenzorg, ggz-agogen, thuisbegeleiders, cliëntondersteuners, jeugd- en jongerenwerkers en sociaal werkers zich registreren. De kamer Jeugdzorgwerkers zal opgaan in de kamer Jeugd- en...

lees verder

Jaarverslag 2017

Bij deze presenteren wij ons jaarverslag van 2017. Alle aspecten van het werk van SKJ passeren de revue. De focus lag in 2017 onverminderd op onze kerntaken: registratie van professionals, handhaven van de kwaliteit door permanente educatie en een systeem...

lees verder

Rapport en aanbevelingen enquête evaluatie Jeugdwet

lees verder

Besluit aanvang overgangstermijnen voor registratie jeugd- en gezinsprofessionals goedgekeurd door ministeries

lees verder

Beroepscode voor de Jeugd- en Gezinsprofessional

lees verder