Klacht tegen een casushouder met name over de beslissing om de kinderen op het vliegtuig terug naar […] te zetten en de afhandeling daarna van het dossier.

Zaaknummer: 17.047Tb
Datum beslissing: 26 januari 2018
Oordeel: alle klachtonderdelen ongegrond
Maatregel: geen

Download de volledige beslissing in pdf

Klager heeft tegen een casushouder zes klachtonderdelen ingediend. Het College neemt als vaststaand aan dat beklaagde pas is betrokken geraakt nadat de kinderen van klager reeds met het vliegtuig naar hun moeder in […] vertrokken waren. Klachtonderdelen één, twee, drie en vier zijn door het College ongegrond verklaard nu deze zien op de periode voordat beklaagde betrokken is geraakt. Klachtonderdeel vijf, betreffende haar dossierplicht, blijkt noch uit hetgeen wat ter zitting is besproken of uit feiten en omstandigheden dat zij deze plicht geschonden zou hebben. Tot slot oordeelt het College dat klachtonderdeel zeven ongegrond is. Het verstrekken van informatie over wie waarvoor verantwoordelijk is binnen de instelling en daar voldoende transparant in zijn acht het College een klacht tegen de instelling en raakt beklaagde niet.