Klacht tegen de jeugdbeschermer onder meer over het verstrekken van een vertrouwelijk verslag van een IQ-test aan school zonder toestemming van klaagster

Zaaknummer: 17.136T
Datum beslissing: 4 juni 2018
Oordeel: Klachtonderdelen ongegrond
Maatregel: geen

Download de volledige beslissing in pdf

Klaagster, de moeder van een minderjarige dochter, heeft tegen de jeugdbeschermer (de gezinsvoogd) drie klachtonderdelen ingediend. Ten eerste verwijt klaagster de gezinsvoogd dat sprake is van schending van de privacy, omdat het vertrouwelijke verslag van de IQ-test aan de dochters nieuwe school is overlegd, zonder dat klaagster hiervoor toestemming heeft verleend. In het tweede klachtonderdeel verwijt klaagster beklaagde grensoverschrijdend gedrag, onder meer vanwege de onbehoorlijke vragen die zij in een open ruimte van de school aan de dochter gesteld zou hebben. Ten derde stelt klaagster zich op het standpunt dat beklaagde opzettelijk schade aan de dochter heeft toegebracht. Deze laatste klacht is tweeledig. Allereerst stelt klaagster dat beklaagde één dag voor een afspraak met klaagster op 31 januari 2017 heeft laten weten dat zij niet aanwezig kon zijn. In het tweede onderdeel van deze klacht wordt beklaagde verweten dat aan de dochter een veel te laag schooladvies is gegeven, omdat beklaagde het verslag van de IQ-test aan de nieuwe school verstrekt heeft.

Beklaagde heeft gemotiveerd verweer gevoerd. Het College verklaart alle klachtonderdelen ongegrond. Deze samenvatting gaat in op het eerste klachtonderdeel. Voor wat betreft het eerste klachtonderdeel, stelt het College dat voor de uitwisseling van vertrouwelijke informatie aan derden toestemming nodig is van de wettelijke vertegenwoordiger(s) en, indien van toepassing, de minderjarige zelf. Het toestemmingsvereiste geldt niet wanneer sprake is van een overmachtssituatie. Of in deze zaak sprake is geweest van een overmachtssituatie, is echter volgens het College niet aan de orde. Het College treft in het dossier namelijk voldoende aanwijzingen dat beklaagde onder de gegeven omstandigheden ervan uit mocht gaan dat klaagster, als wettelijke vertegenwoordigster van de dochter, wel de vereiste toestemming had gegeven voor het verstrekken van het verslag van de IQ-test aan de school. Het klachtonderdeel wordt ongegrond verklaard.