Klacht tegen een voormalige betrokken gezinsvoogd over haar handelen ten tijde van haar betrokkenheid.

Zaaknummer: 18.014T
Datum beslissing: 12 oktober 2018
Oordeel: alle klachtonderdelen ongegrond
Maatregel: geen

Download de volledige beslissing in pdf

Klaagster heeft tegen de voormalige gezinsvoogd drie klachtonderdelen ingediend. Klaagster stelt dat beklaagde haar handelen heeft gebaseerd op niet ondertekende en dus niet rechtsgeldige beschikkingen. Ten tweede verwijt zij beklaagde dat zij miskent dat het gerechtshof een bindende uitspraak heeft gedaan over de frequentie van de omgang met haar oudste dochter. Tot slot verwijt klaagster beklaagde dat zij niet is ingegaan op het contact dat klaagster met haar heeft gezocht. Beklaagde heeft gemotiveerd verweer gevoerd zowel schriftelijk als tijdens de mondelinge behandeling. Het College oordeelt alles overziend dat alle klachtonderdelen ongegrond zijn.