Klacht tegen gezinsspecialist die heeft nagelaten om de identiteit van de zoon van klaagster te controleren bij de start van een gesprek. Artikel J van de Beroepscode voor de Jeugdzorgwerkers is geschonden. Beklaagde heeft vervolgens zorgvuldig en adequaat gehandeld. De klacht is deels gegrond. Het College ziet af van het opleggen van een maatregel.

Zaaknummer: 18.212T
Datum beslissing: 24 mei 2019
Oordeel: de klacht is deels gegrond en deels ongegrond
Maatregel: geen

Download de volledige beslissing in pdf

Beklaagde is benaderd door een vertrouwenspersoon van school om in gesprek te gaan met een leerling naar aanleiding van een melding van huiselijk geweld. Zij is naar school gegaan en heeft van de conciërge een verkeerd lokaalnummer gekregen waar zich echter wel een leerling bevond die fonetisch dezelfde voornaam had. Beklaagde heeft de zoon van klaagster meegenomen in plaats van de leerling waar de melding betrekking op had. Zij had gelet op de vertrouwelijkheid van het gesprek bij de start van het gesprek moeten nagaan of zij de juiste persoon voor zich had. Zij heeft in strijd gehandeld met artikel J (vertrouwelijkheid) van de Beroepscode voor de Jeugdzorgwerker.

Beklaagde heeft zorgvuldig en adequaat gehandeld door tijdig het gesprek met de zoon te stoppen en contact op te nemen met de vertrouwenspersoon en de melder. Beklaagde heeft direct nadat de fout was ontdekt, de situatie uitgelegd aan de zoon van klaagster en excuses aangeboden.

Het College houdt rekening met het feit dat het gaat om een eenmalige misslag. Ook heeft beklaagde gereflecteerd op haar handelen, heeft zij haar werkwijze aangepast en haar ervaring gedeeld met haar collega’s. Op grond van deze omstandigheden ziet het College af van het opleggen van een maatregel.