Moeder klaagt dat een consulent bij de GGD onbekwaam, respectloos en gemakzuchtig heeft gehandeld. Klachtonderdelen worden door het College ongegrond verklaard.

Zaaknummer: 16.144Ta
Datum beslissing: 15 juni 2017
Oordeel: alle klachtonderdelen ongegrond
Maatregel: geen

Download de volledige beslissing in pdf

Moeder dient een klacht in tegen de consulent bij de GGD (beklaagde) omdat deze onbekwaam, respectloos, laks en gemakzuchtig gehandeld heeft. De beklaagde heeft een verpleegkundige van het consultatiebureau geadviseerd een zorgmelding te doen bij Veilig Thuis zonder dat zij moeder en haar zoon kende dan wel contact met hen had gehad. Daarnaast heeft de consulent een nieuwe zorgmelding serieus genomen, terwijl deze op een leugen berust.

Klacht

Kort samengevat verwijt klaagster beklaagde dat deze onbekwaam, respectloos, laks en gemakzuchtig heeft gehandeld. Hiertoe heeft zij onder andere aangevoerd dat beklaagde een verpleegkundige van het consultatiebureau heeft geadviseerd een zorgmelding te doen bij Veilig Thuis, zonder dat beklaagde klaagster of haar zoon kende. Ook stelt zij dat beklaagde een nieuwe zorgmelding ten onrechte serieus heeft genomen, nu zij ten tijde van deze zorgmelding niet in haar woonplaats verbleef en deze zorgmelding derhalve op een leugen berust.

Beslissing

Het CvT verklaart alle klachtonderdelen ongegrond. Beklaagde had ten aanzien van de verpleegkundige van het consultatiebureau een adviserende rol. Dat beklaagde klaagster en haar zoon niet kende, doet daaraan niet af. Het was niet aan beklaagde om een nieuwe zorgmelding te onderzoeken. Zij heeft deze melding derhalve – terecht – doorgestuurd naar de Raad voor de Kinderbescherming. Het CvT komt tot de slotsom dat beklaagde in lijn met de beroepscode heeft gehandeld en er geen enkel tuchtrechtelijk verwijt gemaakt kan worden.