Moeder klaagt over het oneigenlijk verkrijgen van persoonsgegevens zoon

Zaaknummer: 15.088T
Datum beslissing: 30 mei 2016
Oordeel: ongegrond
Maatregel: geen

Download de volledige beslissing in pdf

In deze zaak is beroep ingesteld. Zie voor de beslissing van het College van Beroep: zaaknummer 16.005B

Moeder heeft eenhoofdig gezag over haar zoon. Naar aanleiding van een zorgmelding over een ander kind van vader is er een onderzoek gestart door de Raad van de Kinderbescherming. In het kader van dit onderzoek heeft de raadsonderzoeker aan vader gevraagd naar de leeftijd van zoon, omdat het onderzoek mogelijk werd uitgebreid naar die zoon. Na multidisciplinaire overleg is besloten het onderzoek niet uit te breiden. Moeder verwijt de raadsonderzoeker dat hij de persoonsgegevens van zoon oneigenlijk heeft verwerkt omdat haar toestemming ontbrak, en niet is geïnformeerd door de raadsonderzoeker.

Het College is van oordeel dat de raadsonderzoeker op grond van artikel 2.1 van het Kwaliteitskader dat van toepassing is op de werkwijze van de Raad voor de Kinderbescherming, aan de vader had mogen vragen naar de leeftijd van zoon. Toestemming van moeder was hier niet nodig. De persoonsgegevens zijn niet oneigenlijk verwerkt zodat de klacht ongegrond is.