Vader klaagt over schending van zijn privacy en transparantie van de gezinsvoogd

Zaaknummer: 15.024T
Datum beslissing: 3 december 2015
Oordeel: deels gegrond
Maatregel: waarschuwing

Download de volledige beslissing in pdf

Het College houdt de gezinsvoogd verantwoordelijk voor het overleggen van privacygevoelige stukken aan de ex-partner van klagende vader. Deze stukken zijn vervolgens gebruikt ter onderbouwing van de verzoekschriftprocedure bij de rechtbank tot eenhoofdig gezag van de ex-partner. Het feit dat de gezinsvoogd een advies heeft gekregen van de afdeling Juridische Zaken doet hier niet aan af. In het geval van een complexe echtscheiding waarbij ouders ernstig met elkaar in conflict zijn kan het naar het oordeel van het College niet zo zijn dat een ex-partner volledig inzage krijgt in stukken die ook informatie over de andere partner bevatten zonder diens toestemming. Tevens is de informatievoorziening van gezinsvoogd aan vader gebrekkig, nu deze niet op de hoogte was van het bestaan van de contactjournaals die aan zijn ex-partner zijn overlegd.

Alles in overweging nemende is het College van oordeel dat de privacy van vader is geschonden. De gezinsvoogd heeft in strijd met de privacyregels uit de Jeugdwet en artikel F van de Beroepscode voor de Jeugdzorgwerker. Het College legt een waarschuwing op.