Wat doet het College van Beroep?

Het College van Beroep is belast met de tuchtrechtspraak in beroep. Bent u het niet eens met de uitspraak van het College van Toezicht, dan kunt in beroep gaan tegen deze uitspraak bij het College van Beroep.

Tuchtrechtnorm
Het College van Beroep spreekt recht met inachtneming van een door het bestuur van SKJ vastgestelde tuchtrechtnorm. Het bestuur stelt regels vast over de samenstelling van het college, de op te leggen tuchtrechtelijke maatregelen, de wijze waarop klachten worden behandeld en voor alles wat verder nog nodig is voor een behoorlijke tuchtrechtspraak. In het reglement voor het toezicht staat hoe u in beroep kunt gaan tegen een uitspraak van het College van Toezicht.

Leden

Het College van Beroep telt 11 leden. Dit zijn 2 rechtsgeleerde leden van wie een ook voorzitter is. Daarnaast zijn er 3 leden voor elk van de categorieën van jeugdprofessionals. Ook maken plaatsvervangende (rechtsgeleerde) leden deel uit van het college.

Juristen
Dhr. mr. P.A.J.Th. (Paul) van Teeffelen, voorzitter
Mw. mr. M.M. (Monique) Brink, plaatsvervangend voorzitter
Dhr. mr. A.P. (Ad) van der Linden, plaatsvervangend voorzitter, lid-jurist
Mw. mr. H.C.L. (Heleen) Greuters, lid-jurist

Beroepsgenoten jeugdzorgwerkers
Mw. J.E. (Jeannette) Blaauw, lid-beroepsgenoot jeugdzorgwerkers
Dhr. W.L. (Wibo) Scholtus, lid-beroepsgenoot jeugdzorgwerkers
Dhr. W.J. (Willem) Veldhuis, lid-beroepsgenoot jeugdzorgwerkers
Mw. G.A. (Truus) van der Veen, lid-beroepsgenoot jeugdzorgwerkers
Mw. mr. M.E. (Marion) Jorissen, lid-beroepsgenoot jeugdzorgwerkers
Mw. A. (Annette) Wilting, lid-beroepsgenoot jeugdzorgwerkers
Mw. S. (Sandra) Kouwenberg, lid-beroepsgenoot jeugdzorgwerkers
Mw. C.G. (Colette) de Rooij, lid-beroepsgenoot jeugdzorgwerkers
Mw. M. (Maaike) Fokken, lid-beroepsgenoot jeugdzorgwerkers
Mw. S.P. (Monique) van Buuren, lid-beroepsgenoot jeugdzorgwerkers
Mw. S.C. (Sylma) Benjamin, lid-beroepsgenoot jeugdzorgwerkers
Dhr. P.W. (Pieter) Lubbers, lid-beroepsgenoot jeugdzorgwerkers

Beroepsgenoten psychologen
Mw. drs. G.T. (Gabriëlle) Mulder-Bos, lid-beroepsgenoot psychologen
Mw. drs. C.D. (Caroline) Witsenburg, lid-beroepsgenoot psychologen
Mw. drs. M. (Miranda) Hermsen-van Dijk, lid-beroepsgenoot psychologen

Beroepsgenoten (ortho)pedagogen
Mw. drs. S.J.S. (Sonja) Hartmann-Passau, lid-beroepsgenoot (ortho)pedagogen
Dhr. dr. X.M.H. (Xavier) Moonen, lid-beroepsgenoot (ortho)pedagogen
Mw. V.S. (Vanessa) Pengel MSc, lid-beroepsgenoot (ortho)pedagogen
Mw. drs. M.G.C. (Marianne) Jacobs, lid-beroepsgenoot (ortho)pedagogen

Nevenfunctieregister

Het nevenfunctieregister geeft aan welke andere functies de leden van het College van Beroep vervullen naast de functie die zij hebben in een van de colleges. Het registreren van nevenfuncties is van belang om (de schijn van) belangenverstrengeling te voorkomen. Hieronder vindt u het overzicht van hoofd- en nevenfuncties voor de leden van het College van Beroep.

Hoofd- en nevenfuncties College van Beroep

Aan - en aftreedschema

Leden van het College van Beroep kunnen vier jaar na benoeming herbenoemd worden voor nogmaals vier jaar.
Via onderstaande button kunt u het aan- en aftreedschema van de leden van het College van Beroep inzien.

Rooster van aan- en aftreden College van Beroep