Beroepscode jeugdzorgwerker

De Beroepscode voor de Jeugdzorgwerker is opgesteld door de Beroepsvereniging van Professionals in Sociaal Werk (BPSW). Deze zelfstandige beroepscode is een praktische en te toetsen ethische leidraad voor de jeugdzorgwerker.

Om het beroepsmatig handelen van de professionals te toetsen, heeft SKJ een eigen tuchtreglement waar de professionele standaard (geldende voorschriften, beroepscode, richtlijnen en veldnormen) van de beroepsvereniging BPSW onder valt. Alle professionals die geregistreerd zijn bij SKJ moeten zich houden aan de regels van de voor hen geldende professionele standaard. Voor de jeugdzorgwerkers met een opleiding op hbo-niveau, bijvoorbeeld gezinsvoogden, maatschappelijk werkers, groepsbegeleiders en sociaal-agogen, is dit de Beroepscode voor de Jeugdzorgwerker.

Meer informatie
Beroepscode voor de jeugdzorgwerker

Beroepscode jeugd- en gezinsprofessionals

Uit een evaluatie van de Beroepscode voor de jeugdzorgwerker is gebleken dat deze ook toepasbaar is op het werk van andere hulpverleners. De BPSW heeft daarom besloten de reikwijdte van de code uit te breiden en deze van toepassing te verklaren op het beroepsmatig handelen van alle jeugdhulpverleners en jeugdbeschermers in het sociaal werk. De Beroepscode voor de jeugd- en gezinsprofessional staat als zelfstandige beroepscode naast wet- en regelgeving en organisatorische kaders. En is een praktisch te gebruiken en te toetsen ethische leidraad voor de beroepsvariant jeugd- en gezinsprofessional.

Om het beroepsmatig handelen van de professionals te toetsen, heeft SKJ een eigen tuchtreglement waar de professionele standaard (geldende voorschriften, beroepscode, richtlijnen en veldnormen) van de beroepsvereniging BPSW onder valt. Alle professionals die geregistreerd zijn bij SKJ moeten zich houden aan de regels van de voor hen geldende professionele standaard.

Meer informatie
Beroepscode jeugd- en gezinsprofessionals

Beroepscode pedagogen

Om het beroepsmatig handelen van de professionals te toetsen, heeft SKJ een eigen tuchtreglement waar de professionele standaard (geldende voorschriften, beroepscode, richtlijnen en veldnormen) van de beroepsvereniging NVO onder valt. Alle professionals die geregistreerd zijn bij SKJ moeten zich houden aan de regels van de voor hen geldende professionele standaard.

Beroepscode voor pedagogen
De beroepscode voor pedagogen is door de leden van de Nederlandse Vereniging van pedagogen en Onderwijskundigen (NVO) vastgesteld. Het doel van de beroepscode is het garanderen van de kwaliteit van de beroepsuitoefening. De code wordt gebruikt als richtsnoer voor de zorg voor welzijn en belang van de cliënt en als kader voor de beroepsgroep bij reflectie op de ethiek van het beroepsmatig handelen.

Meer informatie
Bekijk de beroepscode 2017 van de NVO

Beroepscode psychologen

Om het beroepsmatig handelen van de professionals te toetsen, heeft SKJ een eigen tuchtreglement waar de professionele standaard (geldende voorschriften, beroepscode, richtlijnen en veldnormen) van de beroepsvereniging NIP onder valt. Alle professionals die geregistreerd zijn bij SKJ moeten zich houden aan de regels van de voor hen geldende professionele standaard.

Beroepscode voor psychologen
De beroepscode voor psychologen is opgesteld door het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP). Het doel van de beroepscode is het garanderen van de kwaliteit van de beroepsuitoefening. De code wordt gebruikt als richtsnoer voor de zorg voor welzijn en belang van de cliënt en als kader voor de beroepsgroep bij reflectie op de ethiek van het beroepsmatig handelen.

Meer informatie
Bekijk de beroepscode van het NIP