Tijdelijke werkwijze tuchtcolleges (COVID-19)

Gelet op de ontwikkelingen met betrekking tot COVID-19 is de werkwijze van het College van Toezicht en het College van Beroep tijdelijk aangepast. Deze aangepaste werkwijze is vastgelegd in een tijdelijke regeling,

Geen mondelinge behandelingen t/m 28 april 2020
Alle mondelinge behandelingen die t/m 28 april 2020 staan gepland, vinden geen doorgang. SKJ heeft alle betrokken partijen hierover geïnformeerd.

Partijen worden geïnformeerd over de voortgang van de procedure
SKJ streeft ernaar om partijen waarvan de behandeling van de klacht c.q. het beroep is vertraagd, door de ontwikkelingen rondom COVID-19, uiterlijk in de week van 20 april as. te berichten over de voortgang van de procedure. Partijen wordt verzocht deze berichtgeving van SKJ af te wachten.

Geldigheidsduur tijdelijke regeling
De tijdelijke regeling geldt in ieder geval t/m 28 april 2020. De geldigheidsduur van de tijdelijke regeling wordt (automatisch) verlengd zolang de aanleiding van de tijdelijke regeling nog onverkort geldt.