Herziene versie tijdelijke werkwijze tuchtcolleges (COVID-19)

Gelet op de ontwikkelingen met betrekking tot COVID-19 is de werkwijze van het College van Toezicht en het College van Beroep tijdelijk aangepast. Deze aangepaste werkwijze is vastgelegd in een tijdelijke regeling, Deze regeling is herzien op 4 december 2020.

Zie hier de tijdelijke regeling die gebruikt werd vóór 4 december.