Herziene versie tijdelijke werkwijze tuchtcolleges (COVID-19)

Gelet op de ontwikkelingen met betrekking tot COVID-19 is de werkwijze van het College van Toezicht en het College van Beroep herzien. Lees hier de herziene tijdelijke regeling,