Jeugd- en gezinsprofessionals

Algemeen
Afwegingskader norm verantwoorde werktoedeling
Handreiking beroepsregistratie en herregistratie Wat vraagt het van jou?
Competentieprofiel hbo-professionals in jeugdhulp en jeugdbescherming
Beroepscode jeugd- en gezinsprofessionals
Registratiecriteria jeugd- en gezinsprofessionals
Reflectievormen jeugd- en gezinsprofessionals

Registratie jeugd- en gezinsprofessionals
Werkervaringsverklaring registratie jeugd- en gezinsprofessionals
Eigen verklaring werkervaring registratie jeugd- en gezinsprofessionals

Praktijkprogramma (inwerkprogramma)
Voorwaarden praktijkprogramma wo-ers op een hbo-functie JGP
Leerverslag praktijkprogramma wo-ers hbo-functie
Voorwaarden praktijkprogramma hbo-opgeleide jeugd- en gezinsprofessionals (die via de hardheidsclausule een advies voor het volgen van een praktijkprogramma hebben ontvangen
Leerverslag praktijkprogramma hbo-opgeleide jeugd- en gezinsprofessionals

Hardheidsclausule
Aanvraagformulier voor registratie jeugd- en gezinsprofessional op basis van hardheidsclausule

Beroepsethiek
Voorwaarden training professionele standaarden en beroepsethiek
Introductietraining beroepscode, tuchtrecht (BPSW)
Verdiepingstraining beroepscode, tuchtrecht (BPSW)
Basistraining beroepscode, beroepsethiek en tuchtrecht (HAKA)
Verdiepingscursus beroepsethiek (HAKA)
Weet waar je staat: Beroepsethiek (beroepscode en tuchtrecht) (Care @ Able)
Training Beroepscode werken met richtlijnen en tuchtrecht. (Combinatie Jeugdzorg)
Beroepscode, Richtlijnen en Tuchtrecht (Samen Veilig Midden-Nederland)
Beroepscode en Tuchtrecht (VanMontfoort)
Beroepscode, tuchtrecht en richtlijnen voor de jeugdzorg (Sterk Huis)

Jeugdzorgwerkers

Algemeen
Beroepscode voor de jeugdzorgwerker
Registratiecriteria jeugdzorgwerkers
Branchestandaarden Jeugdzorgwerker (FCB)
Kenniscentrum EVC
Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)

Vrije ruimte
Activiteiten in de vrije ruimte
Verklaring inzake herregistratie vrije ruimte
Verklaring stagebegeleiding

Werkervaring
Eigen verklaring werkervaring jeugdzorgwerker
Werkgeversverklaring jeugdzorgwerker

Beroepsethiek
Voorwaarden training beroepsethiek
Introductietraining beroepscode, tuchtrecht (BPSW)
Verdiepingstraining beroepscode, tuchtrecht (BPSW)
Basistraining beroepscode, beroepsethiek en tuchtrecht (HAKA)
Verdiepingscursus beroepsethiek (HAKA)
Weet waar je staat: Beroepsethiek (beroepscode en tuchtrecht) (Care @ Able)
Training Beroepscode werken met richtlijnen en tuchtrecht. (Combinatie Jeugdzorg)
Beroepscode, Richtlijnen en Tuchtrecht (Samen Veilig Midden-Nederland)
Beroepscode en Tuchtrecht (VanMontfoort)

Reflectie jeugdzorgwerker na 1 december 2015 (nieuw)
Reflectievoorwaarden
Toelichting reflectievoorwaarden (na 1 december 2015)
Eisen aan het leerverslag
Artikel Een etiquette voor het maatschappelijk werk (Geert van der Laan, 1991)
Format voor de verklaring samenvatting van het leerverslag reflectie

De formulieren voor supervisie- en intervisieverklaring kunt u downloaden in Mijn SKJ.

Reflectie jeugdzorgwerker voor 1 december 2015 (oud)
Reflectievoorwaarden (voor 1 december 2015)
Supervisieverklaring jeugdzorgwerker SKJ (voor 1 december 2015)
Intervisieverklaring jeugdzorgwerker SKJ (voor 1 december 2015)
Verklaring werkbegeleiding

Pedagogen

Algemeen
Beroepscode NVO 2017
Registratiecriteria (ortho)pedagogen
Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)
Leidraad taakgebieden
NVO Registratiebrochure 2015
Supervisiebrochure NVO

Registratie master-orthopedagoog
Verklaring vooropleiding master-orthopedagoog
Werkgeversverklaring registratie master-orthopedagoog SKJ
Eigen verklaring werkervaring master-orthopedagoog SKJ
Aanvraagformulier voor registratie master-psycholoog of -orthopedagoog op basis van de hardheidsclausule

Herregistratie master-orthopedagoog
Algemene definities reflectie
Richtlijnen intervisie masters
Intervisieverklaring masters: dit formulier is te downloaden in Mijn SKJ
Supervisieverklaring masters: dit formulier is te downloaden in Mijn SKJ
Handreiking werkbegeleiding masters
Formulier A Verklaring plan werkbegeleiding masters
Formulier B Verklaring werkbegeleiding masters
Verklaring compensatie NVO Basisaantekening diagnostiek
Bewijsvoering overige deskundigheidsbevordering masters
Voor geaccrediteerd scholingsaanbod zie scholingsagenda
Werkgeversverklaring en eigen verklaring werkervaring herregistratie: dit formulier is te downloaden in Mijn SKJ.

Opleidingstraject tot postmaster-orthopedagoog
Richtlijn voor het integraal reflectieverslag opleidingstraject twr
Richtlijn casusbeschrijving opleidingstraject twr

(Her)registratie postmaster-orthopedagoog
Werkgeversverklaring registratie postmaster-orthopedagoog SKJ
Werkgeversverklaring en eigen verklaring werkervaring herregistratie postmaster-orthopedagoog: deze formulieren zijn te downloaden in Mijn SKJ
Intervisie voorwaarden postmasters
De intervisieverklaring is te downloaden in Mijn SKJ
Overige activiteiten-bewijsvoering en puntenberekening

Registratie master-pedagoog
Verklaring vooropleiding master-pedagoog
Werkgeversverklaring voor registratie master-pedagoog SKJ
Eigen verklaring registratie master-pedagoog SKJ

Herregistratie master-pedagoog
Werkgeversverklaring herregistratie master-pedagoog SKJ
Eigen verklaring werkervaring herregistratie master-pedagoog SKJ
Overige activiteiten – bewijsvoering en puntenberekening master-pedagogen (vrije ruimte)

Psychologen

Algemeen
Registratiecriteria Psychologen
Beroepscode psychologen
Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)
Leidraad taakgebieden

Registratie master-psycholoog
Verklaring vooropleiding master-psycholoog SKJ
Werkgeversverklaring registratie master-psycholoog SKJ
Eigen verklaring werkervaring registratie master-psycholoog SKJ
Aanvraagformulier voor registratie master-psycholoog op basis van hardheidsclausule

Herregistratie master-psycholoog
Algemene definities reflectie
Richtlijnen intervisie masters
Intervisieverklaring masters: dit formulier is te downloaden in Mijn SKJ
Supervisieverklaring masters: dit formulier is te downloaden in Mijn SKJ
Handreiking werkbegeleiding
Formulier A Verklaring plan werkbegeleiding
Formulier B Verklaring werkbegeleiding
Verklaring compensatie BAPD
Richtlijnen casusverslagen BAPD van het NIP- te gebruiken bij compensatie voor ontbreken BAPD
Bewijsvoering overige deskundigheidsbevordering masters
Voor geaccrediteerd scholingsaanbod zie scholingsagenda
Werkgeversverklaring en eigen verklaring werkervaring herregistratie: deze formulieren zijn te downloaden in Mijn SKJ

Opleidingstraject tot kinder- en jeugdpsycholoog (twr)
Richtlijnen casusverslagen voor opleidingstraject K&J-psycholoog SKJ (twr)
Beoordelingsformulier diagnostiekcasus voor opleidingstraject K&J-psycholoog SKJ (twr)
Beoordelingsformulier begeleidings-behandelcasus voor opleidingstraject K&J-psycholoog SKJ (twr)

(Her)registratie kinder- en jeugdpsycholoog
Werkgeversverklaring registratie k&J psycholoog SKJ
Werkgeversverklaring en eigen verklaring werkervaring herregistratie kinder- en jeugdpsycholoog: deze formulieren zijn te downloaden in Mijn SKJ
Intervisie voorwaarden postmasters
De intervisieverklaring is te downloaden in Mijn SKJ
Overige activiteiten-bewijsvoering en puntenberekening