Jeugdzorgwerkers

Algemeen
Beroepscode voor de jeugdzorgwerker
Registratiereglement jeugdzorgwerkers
Branchestandaarden Jeugdzorgwerker (FCB)
Kenniscentrum EVC
Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)

Vrije ruimte
Activiteiten vrije ruimte
Verklaring inzake herregistratie vrije ruimte
Verklaring stagebegeleiding

Werkervaring
Eigen verklaring werkervaring
Werkgeversverklaring

Beroepsethiek
Voorwaarden training beroepsethiek voor jeugdzorgwerkers
Introductietraining beroepscode, tuchtrecht (BPSW)
Verdiepingstraining beroepscode, tuchtrecht (BPSW)
Basistraining beroepscode, beroepsethiek en tuchtrecht (HAKA)
Verdiepingscursus beroepsethiek (HAKA)
Weet waar je staat: Beroepsethiek (beroepscode en tuchtrecht) (Care @ Able)
Training Beroepscode werken met richtlijnen en tuchtrecht. (Combinatie Jeugdzorg)
Beroepscode, Richtlijnen en Tuchtrecht (Samen Veilig Midden-Nederland)
Beroepscode en Tuchtrecht (VanMontfoort)

Reflectie jeugdzorgwerker na 1 december 2015 (nieuw)
Reflectievoorwaarden (na 1 december 2015)
Toelichting reflectievoorwaarden (na 1 december 2015)
Eisen aan het leerverslag (na 1 december 2015)
Artikel Een etiquette voor het maatschappelijk werk (Geert van der Laan, 1991)
Format voor de verklaring samenvatting van het leerverslag reflectie

De formulieren voor supervisie- en intervisieverklaring kunt u downloaden in Mijn SKJ.

Reflectie jeugdzorgwerker voor 1 december 2015 (oud)
Reflectievoorwaarden (voor 1 december 2015)
Supervisieverklaring (voor 1 december 2015)
Intervisieverklaring (voor 1 december 2015)
Verklaring werkbegeleiding (voor 1 december 2015)

Wo-ers op een hbo-functie
Competentieverklaring wo-er hbo-functie
Voorwaarden inwerkprogramma wo-ers op hbo-functie
Leerverslag inwerkprogramma psychologen en (or-tho)pedagogen

Hardheidsclausule
Aanvraagformulier hardheidsclausule
Verklaring functiescholing

Pedagogen

Algemeen
Beroepscode NVO 2017
Registratiecriteria (ortho)pedagogen
Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)
Leidraad taakgebieden
NVO Registratiebrochure 2015
Supervisiebrochure NVO

Registratie master-orthopedagoog
Verklaring vooropleiding master-orthopedagoog
Werkgeversverklaring registratie master-orthopedagoog SKJ
Eigen verklaring werkervaring master-orthopedagoog SKJ
10-jaar-regeling master-orthopedagogen

Herregistratie master-orthopedagoog
Algemene definities reflectie
Richtlijnen intervisie masters
Intervisieverklaring masters: dit formulier is te downloaden in Mijn SKJ
Supervisieverklaring masters: dit formulier is te downloaden in Mijn SKJ
Handreiking werkbegeleiding
Formulier A Verklaring plan werkbegeleiding masters
Formulier B Verklaring werkbegeleiding voor de master
Verklaring compensatie NVO Basisaantekening diagnostiek
Bewijsvoering overige deskundigheidsbevordering master-orthopedagoog
Voor geaccrediteerd scholingsaanbod zie scholingsagenda
Werkgeversverklaring en eigen verklaring werkervaring herregistratie: dit formulier is te downloaden in Mijn SKJ.

Opleidingstraject tot postmaster-orthopedagoog
Richtlijn voor het integraal reflectieverslag opleidingstraject postmaster twr
Richtlijn casusbeschrijving opleidingstraject pedagogen

(Her)registratie postmaster-orthopedagoog
Werkgeversverklaring registratie postmaster-orthopedagoog
Werkgeversverklaring en eigen verklaring werkervaring herregistratie postmaster-orthopedagoog: deze formulieren zijn te downloaden in Mijn SKJ
Intervisie voorwaarden postmasters
De intervisieverklaring is te downloaden in Mijn SKJ

Registratie master-pedagoog
Verklaring vooropleiding voor de registratie master-pedagoog
Werkgeversverklaring voor registratie master-pedagoog
Eigen verklaring werkervaring registratie master-pedagoog
10-jaar-regeling master-orthopedagogen

Herregistratie master-pedagoog
Werkgeversverklaring herregistratie master-pedagoog SKJ
Eigen verklaring werkervaring herregistratie master-pedagoog SKJ
Overige activiteiten- bewijsvoering en puntenberekening pedagogen (vrije ruimte)

Psychologen

Algemeen
Registratiecriteria Psychologen
Beroepscode psychologen
Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)
Leidraad taakgebieden

Registratie master-psycholoog
Verklaring vooropleiding master-psycholoog
Werkgeversverklaring master-psycholoog SKJ
Eigen verklaring werkervaring master-psycholoog SKJ

Herregistratie master-psycholoog
Algemene definities reflectie
Richtlijnen intervisie masters
Intervisieverklaring masters: dit formulier is te downloaden in Mijn SKJ
Supervisieverklaring masters: dit formulier is te downloaden in Mijn SKJ
Handreiking werkbegeleiding
Formulier A Verklaring plan werkbegeleiding masters
Formulier B Verklaring werkbegeleiding voor de master
Verklaring compensatie BAPD
Bewijsvoering overige deskundigheidsbevordering master-psycholoog
Voor geaccrediteerd scholingsaanbod zie scholingsagenda
Werkgeversverklaring en eigen verklaring werkervaring herregistratie: deze formulieren zijn te downloaden in Mijn SKJ

Opleidingstraject tot kinder- en jeugdpsycholoog
Richtlijnen casusverslagen voor opleidingstraject K&J-psycholoog twr
Beoordelingsformulier diagnostiekcasus voor opleidingstraject K&J-psycholoog SKJ
Begeleidings-behandelcasus voor opleidingstraject K&J-psycholoog SKJ

(Her)registratie kinder- en jeugdpsycholoog
Werkgeversverklaring registratie kinder- en jeugdpsycholoog SKJ
Werkgeversverklaring en eigen verklaring werkervaring herregistratie kinder- en jeugdpsycholoog: deze formulieren zijn te downloaden in Mijn SKJ
Intervisie voorwaarden postmasters
De intervisieverklaring is te downloaden in Mijn SKJ