Aanvullende scholing voor registratie jeugd- en gezinsprofessionals

Bent u niet (meer) werkzaam in de jeugdhulp of jeugdbescherming, heeft u een hsao-diploma (of een diploma van een van de voorgangers van deze opleiding), is uw diploma ouder dan 5 jaar, en wilt u zich registreren als jeugd- en gezinsprofessional? Afhankelijk van uw vooropleiding dient u aanvullende scholing te volgen om uw kennis up-to-date te brengen of om specifieke kennis over jeugdhulp en jeugdbescherming te verwerven. Dit kan op 2 manieren:

1 Een maatwerktraject van maximaal 45 EC op basis van opleiding en ervaring

Hierbij volgt u een traject van maximaal 45 EC aan aanvullende scholing, die is gebaseerd op de (bouwstenen van) de opleiding Social Work profiel Jeugd. De aanvullende scholing wordt in minoren of modules post-hbo door hogescholen of commerciële aanbieders aangeboden. De hogeschool of commerciële aanbieder stelt samen met u vast hoeveel aanvullende scholing nodig is om te voldoen aan de benodigde vereisten voor het profiel Jeugd – en ook in hoeverre aanvullende praktijkervaring noodzakelijk is, afhankelijk van de werkervaring die u eerder heeft opgedaan. Op het certificaat dat u na afronding krijgt, staat hoeveel EC u heeft gevolgd en hoe deze EC zijn vertaald in bouwstenen van het profiel Jeugd. Met dit certificaat kunt u zich registreren als jeugd- en gezinsprofessional.

Iedere hogeschool geeft zelf invulling aan de aanvullende scholing, als maar is onderbouwd dat de scholing voldoet aan 5 van de 7 bouwstenen van het Landelijk Opleidingsdocument Sociaal Werk, profiel Jeugd. Nagenoeg alle hogescholen bieden minoren en/of modules gerelateerd aan het profiel Jeugd aan. Deze kunnen post-hbo worden gevolgd. Alle hogescholen zullen in 2018 de benodigde aanvullende scholing voor registratie in het Kwaliteitsregister Jeugd hebben ontwikkeld.

Informeer voor het volgen van de aanvullende scholing op het gebied van het profiel Jeugd naar de mogelijkheden bij de hogeschool in uw regio of bij een commerciële aanbieder. Houd er rekening mee dat er kosten verbonden zijn aan het post-hbo volgen van aanvullende scholing.

2 Of een evc-procedure

U kunt ook een evc-procedure volgen, waaruit mogelijk een bij- en nascholingsadvies volgt. Een evc-procedure (erkenning van verworven competenties) toetst uw vaardigheden aan het profiel van de jeugd- en gezinsprofessional. De evc-standaard voor de jeugd- en gezinsprofessional is nog in ontwikkeling. De verwachting is dat deze rond de zomer van 2018 beschikbaar is. Diverse aanbieders door het land zullen deze evc-procedure gaan aanbieden. Een overzicht zal te vinden zijn op de website van SKJ. Als het evc-traject is afgerond, ontvangt u een certificaat. Dit certificaat geeft toegang tot registratie.