Geef uw mening over de Jeugdwet

Bent u professional in de jeugdhulp of jeugdbescherming? Of valt uw werk – deels – onder de Jeugdwet, bijvoorbeeld in de jeugdgezondheidszorg of in het jongerenwerk? Geef dan uw mening over de effecten van de Jeugdwet!

Op verzoek van het ministerie wordt een (tussen)evaluatie gedaan naar de Jeugdwet. Het doel daarvan is vooral om de ontwikkelingen die in gang zijn gezet met de invoering van de Jeugdwet – positief of negatief – zichtbaar te maken. De gezamenlijke beroepsverenigingen in de jeugdhulp en jeugdbescherming vinden het belangrijk dat ook de stem van de professionals en hun beroepsverenigingen krachtig wordt gehoord. Daarom brengen we met deze enquête zelf in kaart wat de komst van de Jeugdwet voor professionals betekent. Begin 2018 sturen we de resultaten van de evaluatie aan de Tweede Kamer. Daarmee laten we het geluid van de professionals horen.

Uw mening telt! Ook als u geen lid bent van een beroepsvereniging. Ik laat mijn stem horen!