Nieuwe richtlijn Seksuele ontwikkeling gepubliceerd

Ga hier naar de richtlijn Seksuele ontwikkeling.

Kinderen en jongeren die met jeugdhulp of jeugdbescherming te maken krijgen, hebben soms al veel meegemaakt en kunnen daardoor (extra) kwetsbaar zijn voor seksuele risico’s en problematisch seksueel gedrag. Hoe signaleer je als jeugdprofessional wat er aan de hand is en wat nodig is om kinderen, jongeren en hun ouders te ondersteunen bij een gezonde seksuele ontwikkeling? Wat kun je doen als er iets is dat in de weg staat en hoe maak je seksueel gedrag bespreekbaar? De nieuwe richtlijn Seksuele Ontwikkeling biedt jeugdprofessionals informatie en concrete handvatten om een gezonde en veilige seksuele ontwikkeling van kinderen en jongeren (0-23 jaar) te bespreken en te bevorderen.

Aandacht voor specifieke groepen De richtlijn gaat ook in op de seksuele ontwikkeling van specifieke groepen in de jeugdhulp en jeugdbescherming:

  • jeugdigen met een licht verstandelijke beperking (LVB);
  • jeugdigen met een stoornis in het autismespectrum (ASS);
  • jeugdigen met problematische gehechtheid;
  • jeugdigen met een seksueel trauma.

Meer informatie De richtlijn is ontwikkeld door Rutgers en TNO, samen met cliënten, jeugdprofessionals en inhoudelijk experts. Meer informatie over het Programma Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming op www.richtlijnenjeugdhulp.nl.

Ga hier naar de richtlijn Seksuele ontwikkeling