Register schematherapeuten opengesteld voor NVO orthopedagoog-generalist en postmaster-orthopedagoog SKJ

De Vereniging voor Schematherapie (VSt) heeft haar register opengesteld voor de orthopedagoog-generalist (in opleiding). Meer specifiek gaat het hierbij om de NVO orthopedagoog-generalist (geregistreerd bij de Nederlandse Vereniging van pedagogen en Onderwijskundigen), en de postmaster-orthopedagoog SKJ (geregistreerd bij het Kwaliteitsregister Jeugd). Het voorstel hiervoor werd op 10 mei jl. goedgekeurd door de Algemene Ledenvergadering van de vereniging.

Meer informatie op de website van de VSt