Herregistratie voor pedagogen en orthopedagogen

Hieronder vind je de eisen voor herregistratie voor master-orthopedagogen, postmaster-orthopedagogen en master-pedagogen. Let op: alleen binnen je herregistratieperiode afgeronde activiteiten kunnen meetellen.

Master-orthopedagogen

Heb je minder dan 3648 uur werkervaring? Dan heb je het volgende nodig voor je herregistratie:

 • 2500 uur werkervaring als orthopedagoog met jeugdigen op wo-masterniveau waaruit blijkt dat de werkervaring binnen het brede spectrum van het hulpverleningsproces valt volgens de leidraad taakgebieden.
 • Werkbegeleiding door postmaster gedragswetenschapper of ervaren professional werkzaam binnen het beroepsdomein waarvoor de herregistratie wordt aangevraagd.
 • 40 punten (door NIP/NVO) geaccrediteerde scholing, waarin sprake is van een afspiegeling van het brede spectrum van het hulpverleningsproces volgens de leidraad taakgebieden. In de scholingsagenda staat dit als ‘herregistratie K&J/OG’.
 • 40 punten supervisie 
  • individueel: 40 uur
  • 2 personen: 45 uur
  • 3 personen: 50 uur
 • Als je geen NVO-basisaantekening diagnostiek hebt: verklaring van supervisor 3 casusverslagen, volgens de richtlijnen van NIP/NVO.
 • 40 punten overige deskundigheidsbevordering (vrije ruimte). Je mag deze punten ook vullen met scholing en reflectie.

Heb je meer dan 3648 uur werkervaring? Dan zijn dit je herregistratie-eisen:

 • 2500 uur werkervaring als orthopedagoog met jeugdigen op wo-masterniveau waaruit blijkt dat de werkervaring binnen het brede spectrum van het hulpverleningsproces valt volgens de leidraad taakgebieden.
 • 40 punten (door NIP/NVO) geaccrediteerde scholing, waarin sprake is van een afspiegeling van het brede spectrum van het hulpverleningsproces volgens leidraad taakgebieden. In de scholingsagenda staat dit als ‘herregistratie K&J/OG’.
 • 20 punten intervisie
 • 20 punten supervisie 
  • individueel: 20 uur
  • 2 personen: 22,5 uur
  • 3 personen: 25 uur
 • Als je geen NVO-basisaantekening diagnostiek hebt: verklaring van supervisor 3 casusverslagen volgens de richtlijnen van NIP/NVO.
 • 40 punten overige deskundigheidsbevordering (vrije ruimte). Je mag deze ruimte ook vullen met scholing en reflectie.
Meer informatie over herregistratie master-orthopedagogen en downloads

Heb je geen Basisaantekening Diagnostiek?

De Basisaantekening Diagnostiek is een keurmerk van de NVO voor een minimaal kennis- en vaardigheidsniveau op het gebied van de diagnostiek op universitair masterniveau. De NVO Basisaantekening diagnostiek is bij vrijwel alle universiteiten en studierichtingen te behalen via de universitaire opleiding. Heb je tijdens je studie geen Basisaantekening Diagnostiek gehaald? Dan kun je je wel bij SKJ registreren op masterniveau, maar heb je voor je voor je herregistratie 3 casusverslagen nodig die je door je supervisor laat beoordelen. Je supervisor doet dat volgens de Richtlijn Casuïstiek Basisaantekening Diagnostiek van de NVO. Een verklaring van je supervisor dat je deze 3 verslagen hebt geschreven dient dan als compensatie voor het ontbreken van je Basisaantekening Diagnostiek.

De registratiecommissie kan de casusverslagen steekproefsgewijs opvragen bij de supervisant. De casusverslagen moeten gebaseerd te zijn op eigen diagnostisch onderzoek, dat wil zeggen dat het casussen zijn waarbij jij direct cliëntcontact had.

Het is niet zo dat je met deze verklaring alsnog een basisaantekening krijgt. Heb je de Basisaantekening Diagnostiek ergens anders voor nodig? Overweeg dan de reguliere NVO-route te volgen om de basisaantekening alsnog te halen. Zie daarvoor de website van de NVO.

Kijk voor het formulier verklaring compensatie basisaantekening diagnostiek bij links en downloads

Postmaster-orthopedagogen

Begin 2016 eindigde de herregistratietermijn van een groot deel van de orthopedagogen-generalist (OG) die geregistreerd stonden bij de NVO. Orthopedagogen die in de jeugdhulp werken registreren zich nu bij SKJ. SKJ neemt de OG-registraties over als registraties ‘postmaster-orthopedagoog’. SKJ en NVO hebben daarover de volgende afspraken gemaakt:

 • Heb je je in 2015 bij SKJ geregistreerd als postmaster-orthopedagoog, op basis van je OG-registratie? Dan kun je je herregistratie afmaken bij NVO. Je hoeft alleen het herregistratie-dossier bij NVO te vullen.
 • Als de NVO je herregistratie-aanvraag goedkeurt krijg je van hen een bewijs daarvan. Met dit bewijs kun je je herregistratie-aanvraag bij SKJ doen.
 • Je nieuwe termijn voor OG-herregistratie bij NVO loopt vanaf 1 februari 2016. Op die datum start ook je herregistratie-termijn bij SKJ.
 • Vanaf die datum vragen we je om zowel bij NVO als bij SKJ je herregistratie-dossier bij te houden.

Herregistratie-eisen voor postmaster-orthopedagogen 

 • Minimaal 2500 uur werkervaring op postacademisch niveau in het jeugddomein met een maximale onderbreking van twee jaar aaneengesloten. De werkzaamheden liggen binnen het brede spectrum van hulpverlening (zie leidraad taakgebieden) en bestaat uit cliëntgebonden en niet-cliëntgebonden werkzaamheden.
 • Minimaal 12 uur per week werkzaam (gemiddeld)
 • Deskundigheidsbevordering minimaal 120 punten:
  • minimaal 40 punten bij- en nascholingsactiviteiten, waarvan tenminste 20 punten geaccrediteerd voor de herregistratie als postmaster-orthopedagoog SKJ
  • niet-geaccrediteerde scholing kan meetellen als deze op postmaster-niveau is en inhoudelijk aansluit bij de werkzaamheden van orthopedagogen
  • minimaal 40 uur intervisie
  • de overige punten invullen naar eigen keuze met overige activiteiten (vrije ruimte) of met extra scholing en reflectie.
Meer informatie over herregistratie postmaster-orthopedagogen en downloads

Master-pedagogen

Herregistratie-eisen 

 • Minimaal 2500 uur pedagogische werkervaring op academisch niveau in het jeugddomein met een maximale onderbreking van 2 jaar aaneengesloten. Het gaat om niet-cliëntgebonden werkzaamheden zoals preventie, voorlichting, advisering en consultancy, onderwijs, beleid, organisatie en management of onderzoek.
 • Minimaal 12 uur per week werkzaam (gemiddeld).
 • Deskundigheidsbevordering minimaal 120 punten waarvan:
  • minimaal 40 punten bij- en nascholingsactiviteiten, waarvan tenminste de helft geaccrediteerd voor de herregistratie als master-pedagoog SKJ. Niet-geaccrediteerde scholing kan meetellen als deze op (post)master-niveau is en inhoudelijk aansluit bij de werkzaamheden van pedagogen.
  • overige activiteiten op het gebied van deskundigheidsbevordering (vrije ruimte). Je mag deze ruimte ook vullen met scholing of reflectie.
Meer informatie over herregistratie master-pedagogen en downloads

VOG

Je VOG mag nooit ouder zijn dan 5 jaar en 3 maanden. Heb je geen VOG of is je VOG ouder dan 5 jaar en 3 maanden, dan moet je een nieuwe aanvragen. Zie hier meer informatie over hoe je dat kunt doen. Als je bent ingelogd, kun je bij Mijn VOG’s controleren hoe lang je VOG nog geldig is.

Beoordeling van je herregistratieaanvraag

Belangrijk bericht over de beoordeling van je herregistratie

Vanaf een half jaar voor het verlopen van de herregistratieperiode krijg je verschillende berichten. Heb je aan de herregistratie-eisen voldaan? Dan verschijnt er in Mijn SKJ een button waarmee je je herregistratie kunt indienen. Ontbreken er activiteiten in je dossier? Dan krijg je bericht over wat er ontbreekt en wat je daaraan kunt doen.

Kun je niet aan de herregistratie-eisen voldoen? Laat dat ons dan tijdig weten.

Verlenging van je herregistratieperiode

Voor zwangerschapsverlof, ouderschapsverlof en/of ziekteverlof kun je verlenging van je herregistratieperiode aanvragen. Ook als je andere zwaarwegende redenen hebt waarom je je herregistratie niet tijdig af kunt ronden, kun je een verlengingsaanvraag doen. Gebruik hiervoor het volgende formulier Aanvraagformulier verlenging herregistratieperiode en stuur dit naar uitstel@skjeugd.nl.

Verlopen registratie

Heb je niet voldaan aan de herregistratie-eisen, dan ben je na de herregistratiedatum niet meer geregistreerd. In je dossier, en ook in dat van de werkgever, is dit zichtbaar onder de noemer verlopen registratie.

Is je registratie verlopen, dan ben je niet meer zichtbaar in het openbaar register en val je niet langer onder het tuchtrecht. Daarom adviseren wij je om in deze situatie altijd contact op te nemen met je werkgever. Want volgens het Kwaliteitskader Jeugd mag een werkgever sommige taken alleen laten uitvoeren door een geregistreerd professional.

Overigens wordt je dossier nog niet meteen verwijderd. Je hebt na het verlopen van je registratie 6 weken de tijd om alsnog een verzoek tot herregistratie in te dienen. Je moet daarover zelf via e-mail contact opnemen met de commissie registraties van SKJ. Vermeld in je bericht de reden dat je niet op tijd aan de voorwaarden hebt kunnen voldoen. Heb je die voldoende onderbouwd? Dan krijg je van de commissie een voorstel hoe en onder welke condities de registratie voortgezet kan worden. Deze beslissingen zijn maatwerk en kunnen per dossier en situatie verschillen.

FAQ

Wanneer wordt mijn herregistratie beoordeeld?

Officieel hebben wij 3 maanden om je herregistratie-aanvraag te beoordelen. Door drukte halen we die termijn helaas niet in alle gevallen. Daarvoor onze oprechte excuses. Ook als je je herregistratie-aanvraag kort voor het verlopen van je registratie indient, zijn we niet altijd op tijd met beoordelen.

Maar je hoeft je geen zorgen te maken. Als je je herregistratie-aanvraag op tijd hebt ingediend (dat wil zeggen: minimaal 1 dag voordat je registratie verloopt), blijf je geregistreerd tot wij je dossier hebben beoordeeld. Ook als we om een aanvulling vragen, blijf je geregistreerd.

Je registratie verloopt dus niet zolang wij je dossier nog in behandeling hebben, op voorwaarde dat je je herregistratie-aanvraag op tijd hebt ingediend.

Vrije ruimte, wat betekent dat?

Voor je herregistratie moet je een bepaald aantal punten halen voor deskundigheidsbevordering. Een deel daarvan moet je halen door opleiding te volgen en een deel door reflectie. De rest van je punten kun je invullen op een manier die je zelf kiest. Dit is de ‘vrije ruimte’. De grootte van de vrije ruimte verschilt per beroepsgroep. Voor jeugd- en gezinsprofessionals heet de vrije ruimte informeel leren.

Meer informatie en het precieze aantal punten in de vrije ruimte vind je bij de herregistratie-eisen per beroepsgroep:

Jeugdzorgwerkers
Pedagogen
Psychologen

De volgende downloads geven informatie over welke activiteiten je in de vrije ruimte kunt opvoeren:

Jeugdzorgwerkers
Master-orthopedagogen
Master-psychologen
Master-pedagogen
Postmaster-orthopedagogen
Kinder- en jeugdpsychologen

Jeugdzorgwerkers geven een activiteit in de vrije ruimte bij ons op met dit formulier.

Kan ik als gedragswetenschapper SKJ-geaccrediteerde scholing gebruiken voor mijn herregistratie?

Nee dit is niet mogelijk. Gedragswetenschappers kunnen enkel NIP/NVO geaccrediteerde scholing gebruiken voor hun herregistratie bij SKJ.

Aan welke eisen moet een werkbegeleider van psychologen/orthopedagogen voldoen?

De werkbegeleider van een beginnende master die door wil gaan voor de master-herregistratie is bij voorkeur een postmaster-opgeleide professional die werkt in het beroepsdomein waarvoor de herregistratie wordt aangevraagd:

 • NVO Orthopedagoog-Generalist
 • Postmaster-orthopedagoog SKJ
 • Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP
 • Kinder- en jeugdpsycholoog SKJ
 • Gezondheidszorgpsycholoog BIG

Eventueel kan de werkbegeleider ook een ervaren professional zijn met minimaal 5 jaar werkervaring in een functie op academisch niveau die beschikt over de goede competenties en vaardigheden om de werkbegeleiding te doen. In dit geval moet degene die de werkbegeleiding krijgt met een gemotiveerd verzoek aantonen dat de werkbegeleider geschikt is.

Meer informatie? Download de Handreiking werkbegeleiding.

Hoeveel uur werkbegeleiding moet ik als master-orthopedagoog of -psycholoog volgen?

Voor werkbegeleiding staat geen vast aantal uren. Download voor alle informatie over werkbegeleiding de Handreiking werkbegeleiding.

Ik ben pedagoog of psycholoog en heb een SKJ-geaccrediteerde scholing gevolgd. Waarom telt deze niet mee voor mijn herregistratie?

Scholing voor psychologen en (ortho)pedagogen moet door NIP/NVO geaccrediteerd zijn. Alleen jeugdzorgwerkers en jeugd- en gezinsprofessionals kunnen SKJ-geaccrediteerde scholing opvoeren voor punten.

Aan welke eisen moet een supervisor van psychologen/orthopedagogen voldoen?

Supervisie van master-orthopedagogen en -psychologen wordt gegeven door een supervisor op postmasterniveau. Dat is:

 • een erkend NIP/NVO-supervisor, of
 • een als postmaster geregistreerde professional bij SKJ met minimaal 5 jaar werkervaring als zodanig, of
 • een NVO-OG, K&J-NIP of GZ-psycholoog, met minimaal 5 jaar werkervaring als zodanig.

Je mag met je supervisor geen directe werkrelatie hebben, je supervisor mag niet je leidinggevende zijn en jij en je supervisor mogen geen familie zijn.

Wat gebeurt er als ik niet kan voldoen aan de herregistratie-eisen?

Iedere geregistreerde professional krijgt vanaf een halfjaar voor het verlopen van de herregistratieperiode regelmatig berichten waar in wij aangeven dat de registratietermijn bijna verloopt. Heb je al voldoende punten ingediend, dan verschijnt er in Mijn SKJ een button in beeld waarmee je jouw herregistratie kunt indienen. Indien er activiteiten ontbreken in je dossier, zullen wij een aansluitend bericht sturen met de nodige informatie.

Wanneer je onverhoopt niet aan de herregistratie-eisen kunt voldoen, dan verzoeken wij je om ons dit tijdig te laten weten. Meer informatie over de herregistratievoorwaarden kun je lezen in het registratiereglement, hoofdstuk III artikel 11 t/m 15.

Heb je, ondanks alle herinneringen, op je herregistratiedatum nog steeds geen herregistratieaanvraag ingediend, dan ben je na de herregistratiedatum niet meer geregistreerd. In je dossier, en ook in dat van de werkgever, is dit zichtbaar als verlopen registratie.

Op het moment dat een registratie verlopen is, is een professional niet langer geregistreerd, niet langer zichtbaar in het openbaar register en valt niet langer onder het tuchtrecht. Daarom adviseren wij je om in deze situatie altijd contact op te nemen met de werkgever. Immers volgens het Kwaliteitskader Jeugd mag een werkgever sommige taken alleen laten uitvoeren door een geregistreerd professional.

Als ik mij via SKJ opgeef voor het opleidingstraject tot postmaster, moet ik dan lid zijn van het NIP of de NVO?

Bent u geregistreerd als master-psycholoog SKJ of -orthopedagoog SKJ en u geeft zich op voor het opleidingstraject tot postmaster (kinder- en jeugdpsycholoog SKJ of postmaster-orthopedagoog SKJ), dan is lidmaatschap van de beroepsvereniging niet noodzakelijk.

Kan een functie of supervisie op hbo-niveau meetellen voor master-herregistratie?

Een functie op hbo-niveau voldoet niet aan de herregistratie-eisen voor de master-psycholoog of -orthopedagoog. Alle elementen van uw herregistratie dienen minimaal op universitair masterniveau te zijn. Vanuit een hbo-functie kunt u ook niet op voldoende niveau supervisie volgen, aangezien dit een afgeleide is van uw werkzaamheden en het niveau daarvan.

Ik heb geen basisaantekening (psycho)diagnostiek

Heeft u de basisaantekening (psycho)diagnostiek niet behaald tijdens uw studie, dan kun u zich toch registreren bij SKJ op masterniveau. U dient dan voor het ontbreken van de basisaantekening te compenseren tijdens de herregistratieperiode.
Dat doet u door uw supervisor te laten verklaren dat u 3 casusverslagen hebt geschreven, en dat deze als voldoende zijn beoordeeld. De supervisor houdt daarbij als leidraad aan de Richtlijn Casuïstiek Basisaantekening Diagnostiek van de NVO of de richtlijnen casusverslagen BAPD van het NIP (hoofdstuk 3). U kunt eventueel ook casusverslagen gebruiken die u al eerder heeft geschreven, dit is ter beoordeling aan de supervisor. De casusverslagen kunnen (bij steekproef) door de registratiecommissie worden opgevraagd bij de supervisant.

Nota bene: deze verklaring van de supervisor dient ter compensatie voor het ontbreken van de basisaantekening; het is niet zo dat u met deze verklaring alsnog de aantekening krijgt. Heeft u de basisaantekening (psycho)diagnostiek nodig voor een ander doel, overweeg dan de reguliere NIP- of NVO-route te volgen om deze alsnog te behalen.

Mijn herregistratie is (bijna) verlopen

Als u geregistreerd NVO Orthopedagoog-Generalist of K&J-psycholoog NIP bent en u heeft uw dossier gevuld bij NIP of NVO, dan kunt u zich met het bewijs van NIP/NVO dat uw herregistratie is goedgekeurd ook herregistreren bij SKJ.

Is er verschil tussen (her)registratie-eisen op postmasterniveau van NIP, NVO en SKJ?

Op dit moment zijn de (her)registratie-eisen op postmasterniveau gelijk.

Mijn herregistratie is nog niet goedgekeurd; mag de scholing die ik nu volg meetellen?

Als u heeft gekozen voor eerder herregistreren dan uw herregistratiedatum, dan kan scholing die is afgerond ná het indienen van uw herregistratieverzoek maar vóórdat uw verzoek is ingewilligd, meetellen voor de nieuwe herregistratieperiode.

Tellen activiteiten afgerond vóór mijn registratiedatum mee?

Nee, alleen activiteiten die zijn afgerond ná uw registratiedatum kunnen meetellen voor uw herregistratie.

Wanneer worden mijn herregistratieactiviteiten beoordeeld?

Heeft u scholing, reflectie of activiteiten in de vrije ruimte ingediend en vraagt u zich af op welke termijn deze beoordeeld worden? Wij beoordelen de activiteiten in uw dossier vanaf een half jaar voordat uw herregistratietermijn verloopt. Het kan soms voorkomen dat de activiteiten eerder beoordeeld worden.

Ik ga met zwangerschapsverlof of ben langdurig ziek, wat nu?

Voor zwangerschapsverlof, ouderschapsverlof en/of ziekteverlof kun je verlenging van je herregistratieperiode aanvragen. Ook als je andere zwaarwegende redenen hebt waarom je je herregistratie niet tijdig af kunt ronden, kun je een verlengingsaanvraag doen. Gebruik hiervoor het volgende formulier Aanvraagformulier verlenging herregistratieperiode en stuur dit naar uitstel@skjeugd.nl.

Wanneer begint en eindigt mijn nieuwe herregistratieperiode?

Uw eerste herregistratiedatum ligt 5 jaar na uw registratiedatum. Deze datum vindt u in Mijn SKJ en op uw registerpasje. U dient uiterlijk op de herregistratiedatum te herregistreren, maar u kunt ook eerder uw herregistratie aanvragen. Let op: u herregistreert dan vóór de eigenlijke herregistratiedatum, de nieuwe herregistratieperiode van 5 jaar gaat dan ook eerder in.

Voorbeeld: als u op 27 september 2018 herregistreert, dan loopt uw nieuwe periode tot 27 september 2023.