Uitkomsten Nivel-onderzoek Evaluatie 5 jaar tuchtrecht in de jeugdzorg bekend

SKJ heeft onderzoeksbureau Nivel, op advies van de projectgroep evaluatie 5 jaar tucht, waarin alle belangrijke partners binnen het jeugddomein zijn vertegenwoordigd, gevraagd het functioneren van het SKJ-tuchtrecht over de afgelopen 5 jaar te evalueren. Naast 8 aanbevelingen geeft Nivel, in haar rapport, aan dat SKJ er goed in is geslaagd om de tuchtprocedure klantvriendelijk en professioneel uit te voeren.

Het evaluatieonderzoek richtte zich met name op het onderliggende doel van het tuchtrecht:
Draagt het tuchtrecht bij aan verbetering van het vakmanschap van jeugdprofessionals?

Het onderzoek is aan de hand van onderstaande drie onderzoeksvragen, die voorafgaande aan het onderzoek door de projectgroep ‘evaluatie 5 jaar tucht’ zijn geformuleerd, uitgevoerd:

  1. Hoe heeft het tuchtrecht van SKJ de afgelopen jaren gefunctioneerd?
  2. Hoe heeft het tuchtrecht van SKJ de afgelopen vijf jaar bijgedragen aan de kwaliteit van het functioneren van de jeugdprofessionals?
  3. Worden hiermee de door de wetgever beoogde doelstellingen behaald?

De drie onderzoeksvragen zijn beantwoord en in samenhang met die uitkomsten zijn acht aanbevelingen geformuleerd waarvoor SKJ met de betrokken stakeholders een actieplan ontwikkelt.

Het rapport met aanbevelingen is aan de ministeries VWS en J&V aangeboden en kun je hier downloaden.


Deelnemers projectgroep evaluatie 5 jaar tucht:

Kiki Mulder – Voorzitter College van Toezicht SKJ (voorzitter projectgroep)
Anita Kraak – Nederlands jeugdinstituut NJi
Karlijn Stals – Nederlands Jeugdinstituut NJi
Jurja Steenmeijer – Beroepsvereniging van Professionals in Sociaal Werk BPSW
Mirthe Maessen – Nederlandse vereniging van pedagogen en onderwijskundigen NVO
Paul van Teeffelen – vml. vz College van Beroep SKJ
Rosalinde Visser – Nederlandse Instituut van Psychologen NIP
Jacky Stuifmeel – Directeur SKJ  en gedelegeerd opdrachtgever bestuur SKJ
Yolande de Best – SKJ teamleider Tuchtafdeling/bemiddeling
Lineesa Groen – SKJ secretaris College van Toezicht
Tamara Kuijs – SKJ secretaris College van Beroep
Bianca Marell – SKJ juridisch medewerker