Herregistratie-eisen jeugdzorgwerkers

Herregistratie-eisen voor professionals met: 

een hsao-diploma met uitstroomprofiel jeugdzorgwerker óf
een branchecertificaat jeugdzorgwerker minimaal ‘gevorderd professional’

 • 60 punten scholing/opleiding/training
 • 50 punten reflectie
 • 50 punten vrije ruimte
 • Minimaal 16 uur per week werkzaam in een hbo-functie in de jeugdzorg
 • In de looptijd van de herregistratie minimaal 2 jaar werkervaring in een hbo-functie in de jeugdzorg van gemiddeld 16 uur per week, aan te tonen met een werkgeversverklaring of een eigen verklaring werkervaring
 • Indien zelfstandig: uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel niet ouder dan 6 maanden

Herregistratie-eisen voor professionals met:

een hsao-diploma zonder uitstroomprofiel jeugdzorgwerker (behaald voor 1 januari 2018) óf
een wo-masterdiploma psychologie of (ortho)pedagogiek óf
een hbo-diploma (anders dan hsao) of een wo-diploma én geregistreerd via BAMw/Registerplein in de periode 1 januari tot 1 april 2014

 • 60 punten scholing/opleiding/training
 • Een introductie- en verdiepingstraining Beroepsethiek
 • 50 punten reflectie
 • 50 punten vrije ruimte
 • Minimaal 16 uur per week werkzaam in een hbo-functie in de jeugdzorg
 • In de looptijd van de herregistratie minimaal 2 jaar werkervaring in een hbo-functie in de jeugdzorg van gemiddeld 16 uur per week, aan te tonen met een werkgeversverklaring of een eigen verklaring werkervaring
 • Indien zelfstandig: uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel niet ouder dan 6 maanden

Herregistratie-eisen voor professionals met:

een mbo-diploma of lager
een hbo-diploma (anders dan hsao) (via hardheidsclausule na 1-1-2015)
een wo-diploma (anders dan psychologie of (ortho)pedagogiek) (via hardheidsclausule na 1-1-2015)

 • Hsao-diploma met uitstroomprofiel jeugdzorgwerker óf
 • Hsao-diploma zonder uitstroomprofiel jeugdzorgwerker, behaald voor 1 januari 2018 óf
 • Branchecertificaat jeugdzorgwerker minimaal Gevorderd professional (bewezen door middel van EVC)
 • 50 punten reflectie
 • Minimaal 16 uur per week werkzaam in een hbo-functie in de jeugdzorg
 • In de looptijd van de herregistratie minimaal 2 jaar werkervaring in een hbo-functie in de jeugdzorg van gemiddeld 16 uur per week, aan te tonen met een werkgeversverklaring of een eigen verklaring werkervaring
 • Indien zelfstandig: uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel niet ouder dan 6 maanden

Tweede herregistratie

Voor volgende herregistraties gelden de eisen:

 • 60 punten scholing/opleiding/training
 • 50 punten reflectie
 • 50 punten vrije ruimte
 • Minimaal 16 uur werkzaam in een hbo-functie in de jeugdzorg
 • In de looptijd van de herregistratie minimaal 2 jaar werkervaring in een hbo-functie in de jeugdzorg van minimaal 16 uur per week
 • In sommige gevallen: een introductie- en verdiepingstraining Beroepsethiek

Herregistratie-eisen

Alle activiteiten moeten gevolgd zijn binnen uw herregistratietermijn. Voor scholing geldt dat alleen scholing die is afgerond na uw registratiedatum kan meetellen.

Opleiding

U kunt minimaal 60 punten halen door opleidingen en scholing te volgen van geaccrediteerde opleidingsaanbieders.Bekijk in de scholingsagenda de geaccrediteerde opleidingen, met het aantal punten.

Reflectie

U kunt minimaal 50 punten halen door supervisie van een LVSC-geregistreerde supervisor (géén coach) of intervisie te volgen. De reflectievoorwaarden zijn per 1 december 2015 vernieuwd. Een van de vernieuwingen is dat u bij de start van intervisie en supervisie een leervraag moet formuleren. Misschien is direct duidelijk welke leervraag u heeft. Maar als u op zoek bent naar een goede formulering of thema dan is er een (vrijwillige) reflectietool beschikbaar als handig hulpmiddel. Een leerverslag is een rapportage/samenvatting van uw eigen leertraject. Het is niet noodzakelijk om zeer persoonlijke informatie te delen. Ook hoeft er geen handtekening van uw leidinggevende op het leerverslag te staan.

Overgangsregeling reflectie

 • De oude regeling is van toepassing voor iedereen die op 1 december 2015 al geregistreerd was en onder de oude regeling wil blijven vallen.
 • De nieuwe regeling is van toepassing voor iedereen die op 1 december 2015 al geregistreerd was, maar liever onder de nieuwe regeling wil vallen. De reflectie moet dan wel gestart zijn na 1 december 2015.
 • De nieuwe regeling is van toepassing op professionals die zich registreren na 1 december 2015.
 • De nieuwe regeling is ook van toepassing voor de tweede herregistratietermijn.

Het advies is om de nieuwe reflectievoorwaarden te hanteren. Ligt uw registratiedatum vóór 1 december 2015 dan kunt u echter ook nog gebruik maken van de oude reflectievoorwaarden. Als u hiervoor kiest, dan dient de reflectie ook exact aan deze oude voorwaarden te voldoen. Na uw herregistratie, dient u de nieuwe voorwaarden te gebruiken.

Ondersteuning bij reflectie
BPSW heeft een divers in company aanbod op het gebied van intervisie en supervisie. Lees meer op de website van BPSW.

Meer informatie over reflectie bij links en downloads

Verplichte training beroepsethiek

Let goed op de voorwaarden voordat u een training beroepsethiek gaat volgen. Deze training moet uit 2 delen bestaan. U dient beide delen fysiek aanwezig te zijn. E-learning kan ter voorbereiding dienen, maar is niet voldoende om aan de herregistratie-eis te voldoen.

Deze trainingen zijn onder andere te volgen bij onderstaande organisaties, maar u kunt ook terecht in de scholingsagenda van SKJ voor een geaccrediteerde training beroepsethiek.

 • Introductietraining beroepscode, tuchtrecht (BPSW)
 • Verdiepingstraining beroepscode, tuchtrecht (BPSW)
 • Basistraining beroepscode, beroepsethiek en tuchtrecht (HAKA)
 • Verdiepingscursus beroepsethiek (HAKA)
 • Weet waar je staat: Beroepsethiek (beroepscode en tuchtrecht) (Care @ Able)
 • Training beroepscode, werken met richtlijnen en tuchtrecht (Combinatie Jeugdzorg)
 • Beroepscode, Richtlijnen en Tuchtrecht (Samen Veilig Midden-Nederland)
 • Beroepscode en Tuchtrecht (VanMontfoort)

Meer informatie over beroepsethiek bij links en downloads

 

Vrije ruimte

U kunt minimaal 50 punten halen met verschillende activiteiten om uw vakmanschap verder te verdiepen. Bijvoorbeeld als u een artikel publiceert of een presentatie geeft over uw vak, deelneemt aan een bestuur of lesgeeft. Sinds 1 april 2016 gelden er nieuwe voorwaarden voor de vrije ruimte.

Meer informatie over vrije ruimte bij links en downloads

 

Houd uw dossier bij

Als u een activiteit heeft ondernomen waarvoor u registerpunten kunt ontvangen, voer die dan direct in in uw online dossier. Het Kwaliteitsregister Jeugd kent hieraan het juiste aantal registerpunten toe. Log in op Mijn SKJ voor het invoeren van nieuwe activiteiten. Ook kunt u hier de status van uw behaalde registerpunten volgen.

FAQ

Mag ik als jeugdzorgwerker ook NIP/NVO geaccrediteerde scholing opvoeren?

Ja, dat mag. U kunt scholing die door NIP/NVO geaccrediteerd is, opvoeren in uw Mijn SKJ na het kiezen van: Opleidingstraject – overige scholing.

Kan ik als opleider in Mijn SKJ punten toekennen aan deelnemers van scholing?

Voor scholingen die na 9 maart 2017 zijn geaccrediteerd door SKJ is het mogelijk om via ‘Mijn SKJ’ punten toe te kennen aan professionals. Deze punten komen direct als goedgekeurde scholing in het dossier van de deelnemers. U kunt dit alleen doen als u op het aanvraagformulier heeft aangevinkt ‘digitaal certificaat’.

Voor geaccrediteerde scholing van vóór 9 maart 2017 verandert er niks. U dient de deelnemers een certificaat uit te reiken die de professional zelf dient te uploaden in zijn/haar herregistratiedossier.

Mijn herregistratie is nog niet goedgekeurd; mag de scholing die ik nu volg meetellen?

Als u heeft gekozen voor eerder herregistreren dan uw herregistratiedatum, dan kan scholing die is afgerond ná het indienen van uw herregistratieverzoek maar vóórdat uw verzoek is ingewilligd, meetellen voor de nieuwe herregistratieperiode.

Tellen activiteiten afgerond vóór mijn registratiedatum mee?

Nee, alleen activiteiten die zijn afgerond ná uw registratiedatum kunnen meetellen voor uw herregistratie.

Mag ik mentorschap invoeren bij vrije ruimte?

Dat mag, maar alleen het mentoren van een collega. Mentoren van een jeugdige kan niet worden ingevoerd bij vrije ruimte.

Moet ik alle intervisiesessies met dezelfde groep doen?

Nee, u kunt aan verschillende groepen deelnemen. Wel moet u dan van iedere groepssamenstelling een aparte intervisieverklaring invoeren. Dit hoeft niet als er een keer iemand niet aanwezig kan zijn; het gaat echt om verschillende intervisiegroepen.

Moet ik de training beroepsethiek volgen?

Heeft u een diploma zonder uitstroomprofiel jeugdzorgwerker en heeft u de training beroepsethiek nog niet gevolgd, dan komt u nog niet in aanmerking voor herregistratie. Als u daar pas op het laatste moment achter komt, kan het voorkomen dat uw registratie verloopt. U dient dan contact op te nemen met zowel uw werkgever als SKJ. Bij een verlopen registratie bent u niet geregistreerd.

Ik heb een branchecertificaat behaald; telt andere scholing dan ook mee voor mijn herregistratie?

Nee, als u een branchecertificaat heeft behaald, dan dient u daarnaast voor uw herregistratie 50 punten voor reflectie in te voeren én een werkgeversverklaring. Dat is voldoende om te herregistreren. Andere scholing is nog niet nodig: die kan pas meetellen na de herregistratiedatum. Dit geldt ook voor de activiteiten in de vrije ruimte. Advies is dan ook: eerst herregistreren, dan pas starten met een nieuwe opleiding.

Mijn dossier lijkt niet compleet

Heeft SKJ uw dossier overgenomen van BAMw, dan kan het voorkomen dat u niet alle eerder ingevoerde herregistratie-activiteiten in uw dossier ziet staan. Geen paniek, er zijn geen punten kwijt! Mist u zaken in uw dossier, mail dan naar webmaster. Wij zorgen ervoor dat dit opgelost wordt.

Wanneer worden mijn herregistratieactiviteiten beoordeeld?

Heeft u scholing, reflectie of activiteiten in de vrije ruimte ingediend en vraagt u zich af op welke termijn deze beoordeeld worden? Wij beoordelen de activiteiten in uw dossier vanaf een half jaar voordat uw herregistratietermijn verloopt. Het kan soms voorkomen dat de activiteiten eerder beoordeeld worden.

Wanneer begint en eindigt mijn nieuwe herregistratieperiode?

Uw eerste herregistratiedatum ligt 5 jaar na uw registratiedatum. Deze datum vindt u in Mijn SKJ en op uw registerpasje. U kunt voor of op de herregistratiedatum herregistreren. Herregistreert u vóór de eigenlijke herregistratiedatum, dan gaat uw nieuwe periode van 5 jaar dus ook eerder in. Let dus goed op welke button u gebruikt; uw keuze kan niet ongedaan gemaakt worden!

Na de herregistratiedatum begint een nieuwe periode van 5 jaar. Herregistreert u zich bijvoorbeeld op 1 april 2016, dan heeft u tot 1 april 2021 de tijd om aan de herregistratie-eisen te voldoen.