Herregistratie-eisen jeugdzorgwerkers

Herregistratie-eisen voor professionals met: 

een hsao-diploma met uitstroomprofiel jeugdzorgwerker óf
een branchecertificaat jeugdzorgwerker minimaal ‘gevorderd professional’

 • 60 punten scholing/opleiding/training
 • 50 punten reflectie
 • 50 punten vrije ruimte
 • Op het moment van herregistratie bent u minimaal 16 uur per week werkzaam in een hbo-functie in de jeugdzorg
 • In de looptijd van de herregistratie minimaal 2 jaar werkervaring in een hbo-functie in de jeugdzorg van gemiddeld 16 uur per week, aan te tonen met een werkgeversverklaring of een eigen verklaring werkervaring
 • Indien zelfstandig: uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel niet ouder dan 6 maanden

Herregistratie-eisen voor professionals met:

een hsao-diploma zonder uitstroomprofiel jeugdzorgwerker (behaald voor 1 januari 2018) óf
een wo-masterdiploma psychologie of (ortho)pedagogiek óf
een hbo-diploma (anders dan hsao) of een wo-diploma én geregistreerd via BAMw/Registerplein in de periode 1 januari tot 1 april 2014

 • 60 punten scholing/opleiding/training
 • Een introductie- en verdiepingstraining Beroepsethiek
 • 50 punten reflectie
 • 50 punten vrije ruimte
 • Op het moment van herregistratie bent u minimaal 16 uur per week werkzaam in een hbo-functie in de jeugdzorg
 • In de looptijd van de herregistratie minimaal 2 jaar werkervaring in een hbo-functie in de jeugdzorg van gemiddeld 16 uur per week, aan te tonen met een werkgeversverklaring of een eigen verklaring werkervaring
 • Indien zelfstandig: uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel niet ouder dan 6 maanden

Herregistratie-eisen voor professionals met:

een mbo-diploma of lager
een hbo-diploma (anders dan hsao) (via hardheidsclausule na 1-1-2015)
een wo-diploma (anders dan psychologie of (ortho)pedagogiek) (via hardheidsclausule na 1-1-2015)

 • Hsao-diploma met uitstroomprofiel jeugdzorgwerker óf
 • Hsao-diploma zonder uitstroomprofiel jeugdzorgwerker, behaald voor 1 januari 2018, plus de introductie- en verdiepingstraining Beroepsethiek óf
 • Branchecertificaat jeugdzorgwerker minimaal Gevorderd professional (bewezen door middel van EVC)
 • 50 punten reflectie
 • Op het moment van herregistratie bent u minimaal 16 uur per week werkzaam in een hbo-functie in de jeugdzorg
 • In de looptijd van de herregistratie minimaal 2 jaar werkervaring in een hbo-functie in de jeugdzorg van gemiddeld 16 uur per week, aan te tonen met een werkgeversverklaring of een eigen verklaring werkervaring
 • Indien zelfstandig: uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel niet ouder dan 6 maanden

Wanneer u door bepaalde omstandigheden bij herregistratie niet aan de werkervaringseis kunt voldoen, kunt u wellicht toch voor herregistratie in aanmerking komen. U zult dan aan aanvullende voorwaarden moeten voldoen. U kunt hierover contact opnemen met de afdeling Registraties.

Tweede herregistratie

Voor volgende herregistraties gelden de eisen:

 • 60 punten scholing/opleiding/training
 • 50 punten reflectie
 • 50 punten vrije ruimte
 • Minimaal 16 uur werkzaam in een hbo-functie in de jeugdzorg
 • In de looptijd van de herregistratie minimaal 2 jaar werkervaring in een hbo-functie in de jeugdzorg van minimaal 16 uur per week
 • In sommige gevallen: een introductie- en verdiepingstraining Beroepsethiek

Herregistratie-eisen

Alle activiteiten moeten gevolgd zijn binnen uw herregistratietermijn. Voor scholing geldt dat alleen scholing die is afgerond na uw registratiedatum kan meetellen.

Opleiding

U kunt minimaal 60 punten halen door opleidingen en scholing te volgen van geaccrediteerde opleidingsaanbieders.Bekijk in de scholingsagenda de geaccrediteerde opleidingen, met het aantal punten. Ook door NIP/NVO geaccrediteerde scholing mag opgevoerd worden voor het opleidingstraject.

Reflectie

U kunt minimaal 50 punten halen door supervisie van een LVSC-geregistreerde supervisor (géén coach) of intervisie te volgen. De reflectievoorwaarden zijn per 1 december 2015 vernieuwd. Een van de vernieuwingen is dat u bij de start van intervisie en supervisie een leervraag moet formuleren. Misschien is direct duidelijk welke leervraag u heeft. Maar als u op zoek bent naar een goede formulering of thema dan is er een (vrijwillige) reflectietool beschikbaar als handig hulpmiddel. Een leerverslag is een rapportage/samenvatting van uw eigen leertraject. Het is niet noodzakelijk om zeer persoonlijke informatie te delen. Ook hoeft er geen handtekening van uw leidinggevende op het leerverslag te staan.

Overgangsregeling reflectie

 • De oude regeling is van toepassing voor iedereen die op 1 december 2015 al geregistreerd was en onder de oude regeling wil blijven vallen.
 • De nieuwe regeling is van toepassing voor iedereen die op 1 december 2015 al geregistreerd was, maar liever onder de nieuwe regeling wil vallen. De reflectie moet dan wel gestart zijn na 1 december 2015.
 • De nieuwe regeling is van toepassing op professionals die zich registreren na 1 december 2015.
 • De nieuwe regeling is ook van toepassing voor de tweede herregistratietermijn.

Het advies is om de nieuwe reflectievoorwaarden te hanteren. Ligt uw registratiedatum vóór 1 december 2015 dan kunt u echter ook nog gebruik maken van de oude reflectievoorwaarden. Als u hiervoor kiest, dan dient de reflectie ook exact aan deze oude voorwaarden te voldoen. Na uw herregistratie, dient u de nieuwe voorwaarden te gebruiken.

Ondersteuning bij reflectie
BPSW heeft een divers in company aanbod op het gebied van intervisie en supervisie. Lees meer op de website van BPSW.

Meer informatie over reflectie bij links en downloads

Verplichte training beroepsethiek

Let goed op de voorwaarden voordat u een training beroepsethiek gaat volgen. Deze training moet uit 2 delen bestaan. U dient beide delen fysiek aanwezig te zijn. E-learning kan ter voorbereiding dienen, maar is niet voldoende om aan de herregistratie-eis te voldoen.

Deze trainingen zijn onder andere te volgen bij onderstaande organisaties, maar u kunt ook terecht in de scholingsagenda van SKJ voor een geaccrediteerde training beroepsethiek.

 • Introductietraining beroepscode, tuchtrecht (BPSW)
 • Verdiepingstraining beroepscode, tuchtrecht (BPSW)
 • Basistraining beroepscode, beroepsethiek en tuchtrecht (HAKA)
 • Verdiepingscursus beroepsethiek (HAKA)
 • Weet waar je staat: Beroepsethiek (beroepscode en tuchtrecht) (Care @ Able)
 • Training beroepscode, werken met richtlijnen en tuchtrecht (Combinatie Jeugdzorg)
 • Beroepscode, Richtlijnen en Tuchtrecht (Samen Veilig Midden-Nederland)
 • Beroepscode en Tuchtrecht (VanMontfoort)
Meer informatie over beroepsethiek bij links en downloads

Vrije ruimte

U kunt minimaal 50 punten halen met verschillende activiteiten om uw vakmanschap verder te verdiepen. Bijvoorbeeld als u een artikel publiceert of een presentatie geeft over uw vak, deelneemt aan een bestuur of lesgeeft. Sinds 1 april 2016 gelden er nieuwe voorwaarden voor de vrije ruimte.

Meer informatie over vrije ruimte bij links en downloads

Houd uw dossier bij

Als u een activiteit heeft ondernomen waarvoor u registerpunten kunt ontvangen, voer die dan direct in in uw online dossier. Het Kwaliteitsregister Jeugd kent hieraan het juiste aantal registerpunten toe. Log in op Mijn SKJ voor het invoeren van nieuwe activiteiten. Ook kunt u hier de status van uw behaalde registerpunten volgen.

Kunt u niet voldoen aan de herregistratie-eisen?

Iedere geregistreerde professional krijgt, een half jaar voor het verlopen van de herregistratieperiode, een bericht waar in wij aangeven dat de registratietermijn bijna verloopt. Mocht u aan de herregistratie-eisen hebben voldaan, dan verschijnt er in uw Mijn SKJ een button in beeld waarmee u uw herregistratie kunt indienen. Indien er activiteiten ontbreken in uw dossier, zullen wij een aansluitend bericht sturen met de nodige informatie.

Wanneer u onverhoopt niet aan de herregistratie-eisen kunt voldoen, dan verzoeken wij u om ons dit tijdig te laten weten. Meer informatie over de herregistratievoorwaarden treft u in het Registratiereglement jeugdzorgwerkers, hoofdstuk 5 artikel 5.1 t/m 5.4.

Mocht er, na al onze herinneringen, nog steeds niet zijn voldaan aan de herregistratie-eisen, dan bent u na de herregistratiedatum niet meer geregistreerd. In uw  dossier, en ook in dat van de werkgever, is dit zichtbaar onder de noemer “verlopen registratie”.

Op het moment dat een registratie verlopen is, is een professional niet langer geregistreerd, niet langer zichtbaar in het openbaar register en valt niet langer onder het tuchtrecht. Daarom adviseren wij u om in deze situatie altijd contact op te nemen met de werkgever. Immers volgens het Kwaliteitskader Jeugd mag een werkgever sommige taken alleen laten uitvoeren door een geregistreerd professional.

Overigens wordt uw  dossier nog niet direct verwijderd. U heeft  na het verlopen van uw registratie 6 weken de tijd een verzoek tot heroverwegen in te dienen. U dient zelf contact op nemen met de commissie heroverweging van SKJ (registraties@skjeugd.nl) over de reden dat u niet aan de voorwaarden kan voldoen . Is er voldoende onderbouwing, dan ontvangt u van de commissie een voorstel hoe en onder welke condities de registratie voortgezet kan worden. Deze beslissingen zijn maatwerk en kunnen per dossier en situatie verschillen.

Nieuwe kamer Jeugd- en gezinsprofessionals

Vanaf 1 januari 2018 gaat de nieuwe kamer Jeugd- en gezinsprofessionals open. Geregistreerde jeugdzorgwerkers kunnen vanaf die datum overstappen naar de nieuwe kamer. Het overstapmoment bepaalt u zelf. Er zijn 2 mogelijkheden:

 • U rondt uw herregistratie af volgens de eisen van de kamer Jeugdzorgwerkers. Na herregistratie bent u geregistreerd in de kamer Jeugd- en gezinsprofessionals.
 • U stapt eerder over. Alle goedgekeurde activiteiten worden meegenomen naar uw nieuwe dossier. Na overstappen gelden de eisen voor de kamer Jeugd- en gezinsprofessionals.

In de factsheet Overgangsregeling herregistratie jeugdzorgwerkers leest u hier meer over.

FAQ

Moet ik als opleider mijn door NIP/NVO geaccrediteerde scholing ook bij SKJ laten accrediteren?

Nee, dat hoeft niet. Jeugdzorgwerkers mogen door NIP/NVO geaccrediteerde scholing opvoeren voor hun herregistratie.

Wat gebeurt er als ik niet kan voldoen aan de herregistratie-eisen?

Iedere geregistreerde professional krijgt, een halfjaar voor het verlopen van de herregistratieperiode, een bericht waar in wij aangeven dat de registratietermijn bijna verloopt. Mocht u aan de herregistratie-eisen hebben voldaan, dan verschijnt er in uw Mijn SKJ een button in beeld waarmee u uw herregistratie kunt indienen. Indien er activiteiten ontbreken in uw dossier, zullen wij een aansluitend bericht sturen met de nodige informatie.

Wanneer u onverhoopt niet aan de herregistratie-eisen kunt voldoen, dan verzoeken wij u om ons dit tijdig te laten weten. Meer informatie over de herregistratievoorwaarden treft u in het registratiereglement, hoofdstuk III artikel 11 t/m 15.

Mocht er, na al onze herinneringen, nog steeds niet zijn voldaan aan de herregistratie-eisen, dan bent u na de herregistratiedatum niet meer geregistreerd. In uw  dossier, en ook in dat van de werkgever, is dit zichtbaar onder de noemer “verlopen registratie”.

Op het moment dat een registratie verlopen is, is een professional niet langer geregistreerd, niet langer zichtbaar in het openbaar register en valt niet langer onder het tuchtrecht. Daarom adviseren wij u om in deze situatie altijd contact op te nemen met de werkgever. Immers volgens het Kwaliteitskader Jeugd mag een werkgever sommige taken alleen laten uitvoeren door een geregistreerd professional.

Overigens wordt uw  dossier nog niet direct verwijderd. U heeft  na het verlopen van uw registratie 6 weken de tijd een verzoek tot heroverwegen in te dienen. U dient zelf contact op nemen met de commissie heroverweging van SKJ (registraties@skjeugd.nl) over de reden dat u niet aan de voorwaarden kan voldoen. Is er voldoende onderbouwing, dan ontvangt u van de commissie een voorstel hoe en onder welke condities de registratie voortgezet kan worden. Deze beslissingen zijn maatwerk en kunnen per dossier en situatie verschillen.

Wat is het verschil tussen ‘goedgekeurd’ en ‘akkoord’ in Mijn herregistratie?

Activiteiten die zijn goedgekeurd, zijn handmatig door ons beoordeeld. ‘Akkoord’ betekent dat deze scholing automatisch is goedgekeurd. Dit zien wij als een voorlopige goedkeuring. Bij de beoordeling van uw herregistratie wordt uw dossier in zijn geheel gecontroleerd op de wijze en inhoud van indienen. Daarnaast wordt er ook gecontroleerd op dubbel ingevoerde activiteiten. Zo kan het incidenteel voorkomen dat de punten gecorrigeerd worden.

Mag ik als jeugdzorgwerker ook NIP/NVO geaccrediteerde scholing opvoeren?

Ja, dat mag. U kunt scholing die door NIP/NVO geaccrediteerd is, opvoeren in uw Mijn SKJ na het kiezen van: Opleidingstraject – overige scholing.

Kan ik als opleider in Mijn SKJ punten toekennen aan deelnemers van scholing?

Voor scholingen die na 9 maart 2017 zijn geaccrediteerd door SKJ is het mogelijk om via ‘Mijn SKJ’ punten toe te kennen aan professionals. Deze punten komen direct als goedgekeurde scholing in het dossier van de deelnemers. U kunt dit alleen doen als u op het aanvraagformulier ‘digitaal certificaat’ heeft aangevinkt.

Voor geaccrediteerde scholing van vóór 9 maart 2017 verandert er niets. De deelnemers aan uw scholing dienen zelf hun certificaat in te voeren in hun herregistratiedossier.

Mijn herregistratie is nog niet goedgekeurd; mag de scholing die ik nu volg meetellen?

Als u heeft gekozen voor eerder herregistreren dan uw herregistratiedatum, dan kan scholing die is afgerond ná het indienen van uw herregistratieverzoek maar vóórdat uw verzoek is ingewilligd, meetellen voor de nieuwe herregistratieperiode.

Tellen activiteiten afgerond vóór mijn registratiedatum mee?

Nee, alleen activiteiten die zijn afgerond ná uw registratiedatum kunnen meetellen voor uw herregistratie.

Mag ik mentorschap invoeren bij vrije ruimte?

Dat mag, maar alleen het mentoren van een collega. Mentoren van een jeugdige kan niet worden ingevoerd bij vrije ruimte.

Moet ik alle intervisiesessies met dezelfde groep doen?

Nee, u kunt aan verschillende groepen deelnemen. Wel moet u dan van iedere groepssamenstelling een aparte intervisieverklaring invoeren. Dit hoeft niet als er een keer iemand niet aanwezig kan zijn; het gaat echt om verschillende intervisiegroepen.

Moet ik de training beroepsethiek volgen?

Heeft u een diploma zonder uitstroomprofiel jeugdzorgwerker en heeft u de training beroepsethiek nog niet gevolgd, dan komt u nog niet in aanmerking voor herregistratie. Als u daar pas op het laatste moment achter komt, kan het voorkomen dat uw registratie verloopt. U dient dan contact op te nemen met zowel uw werkgever als SKJ. Bij een verlopen registratie bent u niet geregistreerd.

Ik heb een branchecertificaat behaald; telt andere scholing dan ook mee voor mijn herregistratie?

Nee, als u een branchecertificaat heeft behaald, dan dient u daarnaast voor uw herregistratie 50 punten voor reflectie in te voeren én een werkgeversverklaring. Dat is voldoende om te herregistreren. Andere scholing is nog niet nodig: die kan pas meetellen na de herregistratiedatum. Dit geldt ook voor de activiteiten in de vrije ruimte. Advies is dan ook: eerst herregistreren, dan pas starten met een nieuwe opleiding.

Mijn dossier lijkt niet compleet

Heeft SKJ uw dossier overgenomen van BAMw, dan kan het voorkomen dat u niet alle eerder ingevoerde herregistratie-activiteiten in uw dossier ziet staan. Geen paniek, er zijn geen punten kwijt! Mist u zaken in uw dossier, mail dan naar webmaster. Wij zorgen ervoor dat dit opgelost wordt.

Wanneer worden mijn herregistratieactiviteiten beoordeeld?

Heeft u scholing, reflectie of activiteiten in de vrije ruimte ingediend en vraagt u zich af op welke termijn deze beoordeeld worden? Wij beoordelen de activiteiten in uw dossier vanaf een half jaar voordat uw herregistratietermijn verloopt. Het kan soms voorkomen dat de activiteiten eerder beoordeeld worden.

Ik ben het niet eens met de beoordeling van mijn (her)registratieaanvraag

Als u denkt dat uw (her)registratieaanvraag niet goed beoordeeld is, dan kunt u uw aanvraag voorleggen aan de commissie heroverweging. Mail daarvoor naar klachtenskj@skjeugd.nl met in de onderwerpregel ‘commissie heroverweging’. Op de website bij Commissies registraties en heroverweging leest u hier meer over.

Ik ga met zwangerschapsverlof of ben langdurig ziek, wat nu?

Als u zwanger bent, kunt u uw herregistratieperiode verlengen met de wettelijke termijn van 16 weken. U kunt via e-mail naar herregistraties een verlenging aanvragen. Daarvoor heeft u een verklaring van uw verloskundige of huisarts nodig. De verklaring kunt u inscannen en meesturen met uw e-mail.

Bent u langdurig ziek dan kunt u ook een verlenging van uw herregistratietermijn aanvragen. Wij vragen u vriendelijk ook hier een verklaring van uw (huis)arts mee te sturen.

Wanneer begint en eindigt mijn nieuwe herregistratieperiode?

Uw eerste herregistratiedatum ligt 5 jaar na uw registratiedatum. Deze datum vindt u in Mijn SKJ en op uw registerpasje. U kunt voor of op de herregistratiedatum herregistreren. Herregistreert u vóór de eigenlijke herregistratiedatum, dan gaat uw nieuwe periode van 5 jaar dus ook eerder in. Let dus goed op welke button u gebruikt; uw keuze kan niet ongedaan gemaakt worden!

Na de herregistratiedatum begint een nieuwe periode van 5 jaar. Herregistreert u zich bijvoorbeeld op 1 april 2018, dan heeft u tot 1 april 2023 de tijd om aan de herregistratie-eisen te voldoen.