Master-psychologen

Eerste herregistratie-eisen master-psycholoog SKJ

U dient in totaal 120 punten deskundigheidsbevordering te behalen, waarvan minimaal 40 punten scholing en minimaal 40 punten reflectie. De overige benodigde punten kunt u volmaken met activiteiten in de vrije ruimte; dit is echter niet verplicht. U kunt ook 120 punten vullen met scholing en reflectie.

Masters met minder dan 3648 uur werkervaring

 • 2500 uur werkervaring als psycholoog met jeugdigen op wo-masterniveau waaruit blijkt dat de werkervaring binnen het brede spectrum van het hulpverleningsproces valt volgens de leidraad taakgebieden.
 • Werkbegeleiding door postmaster gedragswetenschapper of ervaren professional werkzaam binnen het beroepsdomein waarvoor de herregistratie wordt aangevraagd.
 • 40 punten (door NIP/NVO) geaccrediteerde scholing, waarin sprake is van een afspiegeling van het brede spectrum van het hulpverleningsproces volgens leidraad taakgebieden. In de scholingsagenda staat dit als ‘herregistratie K&J/OG’.
 • 40 punten supervisie 
  • individueel: 40 uur
  • 2 personen: 45 uur
  • 3 personen: 50 uur
 • Indien geen basisaantekening psychodiagnostiek van het NIP: verklaring van supervisor 3 casusverslagen volgens richtlijnen NIP/NVO.
 • 40 punten overige deskundigheidsbevordering (vrije ruimte)

Masters met meer dan 3648 uur werkervaring

 • 2500 uur werkervaring als psycholoog met jeugdigen op wo-masterniveau waaruit blijkt dat de werkervaring binnen het brede spectrum van het hulpverleningsproces valt volgens de leidraad taakgebieden.
 • 40 punten (door NIP/NVO) geaccrediteerde scholing, waarin sprake is van een afspiegeling van het brede spectrum van het hulpverleningsproces volgens leidraad taakgebieden. In de scholingsagenda staat dit als ‘herregistratie K&J/OG’.
 • 20 punten intervisie
 • 20 punten supervisie 
  • individueel: 20 uur
  • 2 personen: 22,5 uur
  • 3 personen: 25 uur
 • Indien geen basisaantekening psychodiagnostiek van het NIP: verklaring van supervisor 3 casusverslagen volgens richtlijnen NIP/NVO.
 • 40 punten overige deskundigheidsbevordering (vrije ruimte)
Meer informatie over herregistratie master-psychologen en downloads

Basisaantekening psychodiagnostiek

De Basisaantekening psychodiagnositiek (BAPD) is een keurmerk van het NIP voor een minimaal kennis- en vaardigheidsniveau op het gebied van de algemene psychodiagnostiek op universitair master-niveau. De BAPD is bij vrijwel alle universiteiten en studierichtingen te behalen via de universitaire opleiding.

Heeft u tijdens uw studie niet voldaan aan de eisen voor de Basisaantekening psychodiagnostiek, dan kun u zich wel laten registreren bij SKJ op masterniveau, maar dient u voor het ontbreken van de BAPD te compenseren tijdens de herregistratieperiode. Dat doet u door uw supervisor te laten verklaren dat u drie casusverslagen hebt geschreven en dat deze als voldoende zijn beoordeeld. De supervisor houdt daarbij als leidraad de richtlijnen casusverslagen BAPD van het NIP aan. De registratiecommissie kan de casusverslagen bij steekproef opvragen bij de supervisant. De casusverslagen dienen gebaseerd te zijn op eigen diagnostisch onderzoek (direct cliëntcontact).

De verklaring van de supervisor dient ter compensatie voor het ontbreken van de BAPD. Het is niet zo dat u met deze verklaring alsnog een BAPD krijgt. Heeft u de BAPD nodig voor een ander doel, overweeg dan de reguliere NIP-route te volgen om de BAPD alsnog te behalen. Zie daarvoor de website van het NIP.

Kijk voor het formulier verklaring compensatie BAPD bij links en downloads

Kinder- en jeugdpsychologen

Herregistratie-eisen

U dient in totaal 120 punten deskundigheidsbevordering te behalen, waarvan minimaal 40 punten scholing en minimaal 40 punten reflectie. De overige benodigde punten kunt u volmaken met activiteiten in de vrije ruimte; dit is echter niet verplicht. U kunt ook 120 punten vullen met scholing en reflectie.

 • Minimaal 2500 uur werkervaring op postacademisch niveau in het jeugddomein met een maximale onderbreking van 2 jaar aaneengesloten. De werkzaamheden liggen binnen het brede spectrum van hulpverlening (zie leidraad taakgebieden) en bestaat uit cliëntgebonden en niet-cliëntgebonden werkzaamheden.
 • Minimaal 12 uur per week werkzaam (gemiddeld)
 • Deskundigheidsbevordering minimaal 120 punten:
  • minimaal 40 punten bij- en nascholingsactiviteiten, waarvan tenminste 20 punten geaccrediteerd voor de herregistratie als kinder- en jeugdpsycholoog SKJ
  • niet-geaccrediteerde scholing kan meetellen als deze op postmaster-niveau is en inhoudelijk aansluit bij de werkzaamheden van kinder- en jeugdpsychologen
  • minimaal 40 uur intervisie
  • de overige punten invullen naar eigen keuze met overige activiteiten (vrije ruimte)
Meer informatie over herregistratie kinder- en jeugdpsychologen en downloads

Kunt u niet voldoen aan de herregistratie-eisen?

Iedere geregistreerde professional krijgt, een half jaar voor het verlopen van de herregistratieperiode, een bericht waar in wij aangeven dat de registratietermijn bijna verloopt. Mocht u aan de herregistratie-eisen hebben voldaan, dan verschijnt er in uw Mijn SKJ een button in beeld waarmee u uw herregistratie kunt indienen. Indien er activiteiten ontbreken in uw dossier, zullen wij een aansluitend bericht sturen met de nodige informatie.

Wanneer u onverhoopt niet aan de herregistratie-eisen kunt voldoen, dan verzoeken wij u om ons dit tijdig te laten weten. Meer informatie over de herregistratievoorwaarden treft u in het registratiereglement, hoofdstuk III artikel 11 t/m 15.

Mocht er, na al onze herinneringen, nog steeds niet zijn voldaan aan de herregistratie-eisen, dan bent u na de herregistratiedatum niet meer geregistreerd. In uw  dossier, en ook in dat van de werkgever, is dit zichtbaar onder de noemer “verlopen registratie”.

Op het moment dat een registratie verlopen is, is een professional niet langer geregistreerd, niet langer zichtbaar in het openbaar register en valt niet langer onder het tuchtrecht. Daarom adviseren wij u om in deze situatie altijd contact op te nemen met de werkgever. Immers volgens het Kwaliteitskader Jeugd mag een werkgever sommige taken alleen laten uitvoeren door een geregistreerd professional.

Overigens wordt uw  dossier nog niet direct verwijderd. U heeft  na het verlopen van uw registratie 6 weken de tijd een verzoek tot heroverwegen in te dienen. U dient zelf contact op nemen met de commissie heroverweging van SKJ (registraties@skjeugd.nl) over de reden dat u niet aan de voorwaarden kan voldoen . Is er voldoende onderbouwing, dan ontvangt u van de commissie een voorstel hoe en onder welke condities de registratie voortgezet kan worden. Deze beslissingen zijn maatwerk en kunnen per dossier en situatie verschillen.

FAQ

Wat gebeurt er als ik niet kan voldoen aan de herregistratie-eisen?

Iedere geregistreerde professional krijgt, een halfjaar voor het verlopen van de herregistratieperiode, een bericht waar in wij aangeven dat de registratietermijn bijna verloopt. Mocht u aan de herregistratie-eisen hebben voldaan, dan verschijnt er in uw Mijn SKJ een button in beeld waarmee u uw herregistratie kunt indienen. Indien er activiteiten ontbreken in uw dossier, zullen wij een aansluitend bericht sturen met de nodige informatie.

Wanneer u onverhoopt niet aan de herregistratie-eisen kunt voldoen, dan verzoeken wij u om ons dit tijdig te laten weten. Meer informatie over de herregistratievoorwaarden treft u in het registratiereglement, hoofdstuk III artikel 11 t/m 15.

Mocht er, na al onze herinneringen, nog steeds niet zijn voldaan aan de herregistratie-eisen, dan bent u na de herregistratiedatum niet meer geregistreerd. In uw  dossier, en ook in dat van de werkgever, is dit zichtbaar onder de noemer “verlopen registratie”.

Op het moment dat een registratie verlopen is, is een professional niet langer geregistreerd, niet langer zichtbaar in het openbaar register en valt niet langer onder het tuchtrecht. Daarom adviseren wij u om in deze situatie altijd contact op te nemen met de werkgever. Immers volgens het Kwaliteitskader Jeugd mag een werkgever sommige taken alleen laten uitvoeren door een geregistreerd professional.

Overigens wordt uw  dossier nog niet direct verwijderd. U heeft  na het verlopen van uw registratie 6 weken de tijd een verzoek tot heroverwegen in te dienen. U dient zelf contact op nemen met de commissie heroverweging van SKJ (registraties@skjeugd.nl) over de reden dat u niet aan de voorwaarden kan voldoen. Is er voldoende onderbouwing, dan ontvangt u van de commissie een voorstel hoe en onder welke condities de registratie voortgezet kan worden. Deze beslissingen zijn maatwerk en kunnen per dossier en situatie verschillen.

Als ik mij via SKJ opgeef voor het opleidingstraject tot postmaster, moet ik dan lid zijn van het NIP of de NVO?

Bent u geregistreerd als master-psycholoog SKJ of -orthopedagoog SKJ en u geeft zich op voor het opleidingstraject tot postmaster (kinder- en jeugdpsycholoog SKJ of postmaster-orthopedagoog SKJ), dan is lidmaatschap van de beroepsvereniging niet noodzakelijk.

Kan een functie of supervisie op hbo-niveau meetellen voor master-herregistratie?

Een functie op hbo-niveau voldoet niet aan de herregistratie-eisen voor de master-psycholoog of -orthopedagoog. Alle elementen van uw herregistratie dienen minimaal op universitair masterniveau te zijn. Vanuit een hbo-functie kunt u ook niet op voldoende niveau supervisie volgen, aangezien dit een afgeleide is van uw werkzaamheden en het niveau daarvan.

Ik heb geen basisaantekening (psycho)diagnostiek

Heeft u de basisaantekening (psycho)diagnostiek niet behaald tijdens uw studie, dan kun u zich toch registreren bij SKJ op masterniveau. U dient dan voor het ontbreken van de basisaantekening te compenseren tijdens de herregistratieperiode.
Dat doet u door uw supervisor te laten verklaren dat u 3 casusverslagen hebt geschreven, en dat deze als voldoende zijn beoordeeld. De supervisor houdt daarbij als leidraad aan de Richtlijn Casuïstiek Basisaantekening Diagnostiek van de NVO of de richtlijnen casusverslagen BAPD van het NIP (hoofdstuk 3). U kunt eventueel ook casusverslagen gebruiken die u al eerder heeft geschreven, dit is ter beoordeling aan de supervisor. De casusverslagen kunnen (bij steekproef) door de registratiecommissie worden opgevraagd bij de supervisant.

Nota bene: deze verklaring van de supervisor dient ter compensatie voor het ontbreken van de basisaantekening; het is niet zo dat u met deze verklaring alsnog de aantekening krijgt. Heeft u de basisaantekening (psycho)diagnostiek nodig voor een ander doel, overweeg dan de reguliere NIP- of NVO-route te volgen om deze alsnog te behalen.

Mijn herregistratie is (bijna) verlopen

Als u geregistreerd NVO Orthopedagoog-Generalist of K&J-psycholoog NIP bent en u heeft uw dossier gevuld bij NIP of NVO, dan kunt u zich met het bewijs van NIP/NVO dat uw herregistratie is goedgekeurd ook herregistreren bij SKJ.

Is er verschil tussen (her)registratie-eisen op postmasterniveau van NIP, NVO en SKJ?

Op dit moment zijn de (her)registratie-eisen op postmasterniveau gelijk.

Mijn herregistratie is nog niet goedgekeurd; mag de scholing die ik nu volg meetellen?

Als u heeft gekozen voor eerder herregistreren dan uw herregistratiedatum, dan kan scholing die is afgerond ná het indienen van uw herregistratieverzoek maar vóórdat uw verzoek is ingewilligd, meetellen voor de nieuwe herregistratieperiode.

Tellen activiteiten afgerond vóór mijn registratiedatum mee?

Nee, alleen activiteiten die zijn afgerond ná uw registratiedatum kunnen meetellen voor uw herregistratie.

Wanneer worden mijn herregistratieactiviteiten beoordeeld?

Heeft u scholing, reflectie of activiteiten in de vrije ruimte ingediend en vraagt u zich af op welke termijn deze beoordeeld worden? Wij beoordelen de activiteiten in uw dossier vanaf een half jaar voordat uw herregistratietermijn verloopt. Het kan soms voorkomen dat de activiteiten eerder beoordeeld worden.

Ik ben het niet eens met de beoordeling van mijn (her)registratieaanvraag

Als u denkt dat uw (her)registratieaanvraag niet goed beoordeeld is, dan kunt u uw aanvraag voorleggen aan de commissie heroverweging. Mail daarvoor naar klachtenskj@skjeugd.nl met in de onderwerpregel ‘commissie heroverweging’. Op de website bij Commissies registraties en heroverweging leest u hier meer over.

Ik ga met zwangerschapsverlof of ben langdurig ziek, wat nu?

Als u zwanger bent, kunt u uw herregistratieperiode verlengen met de wettelijke termijn van 16 weken. U kunt via e-mail naar herregistraties een verlenging aanvragen. Daarvoor heeft u een verklaring van uw verloskundige of huisarts nodig. De verklaring kunt u inscannen en meesturen met uw e-mail.

Bent u langdurig ziek dan kunt u ook een verlenging van uw herregistratietermijn aanvragen. Wij vragen u vriendelijk ook hier een verklaring van uw (huis)arts mee te sturen.

Wanneer begint en eindigt mijn nieuwe herregistratieperiode?

Uw eerste herregistratiedatum ligt 5 jaar na uw registratiedatum. Deze datum vindt u in Mijn SKJ en op uw registerpasje. U kunt voor of op de herregistratiedatum herregistreren. Herregistreert u vóór de eigenlijke herregistratiedatum, dan gaat uw nieuwe periode van 5 jaar dus ook eerder in. Let dus goed op welke button u gebruikt; uw keuze kan niet ongedaan gemaakt worden!

Na de herregistratiedatum begint een nieuwe periode van 5 jaar. Herregistreert u zich bijvoorbeeld op 1 april 2018, dan heeft u tot 1 april 2023 de tijd om aan de herregistratie-eisen te voldoen.